22 listopada łotewska agencja prasowa LETA podała, że zwycięzcą postępowania na dostawy lekkich wozów opancerzonych w układzie 4×4 dla Gwardii Narodowej została fińska spółka Sisu Auto. Finowie zaoferowali kołowy transporter opancerzony GTP (G-sarja, Tactical, Protected) (Prezentacja Sisu GTP 4×4, 2018-04-23).

Dzięki modułowej konstrukcji wóz opancerzony Sisu GTP 4x4 ma potencjał modernizacyjny na przyszłość. Mogło to mieć wpływ na wysokie noty podczas oceny / Zdjęcie: Sisu Auto

Dzięki modułowej konstrukcji wóz opancerzony Sisu GTP 4×4 ma potencjał modernizacyjny na przyszłość. Mogło to mieć wpływ na wysokie noty podczas oceny / Zdjęcie: Sisu Auto

Szacowana wartość umowy to prawie 200 mln EUR (863 mln zł). Zakup pojazdów pochłonie lwią część środków przeznaczonych na modernizację techniczną sił zbrojnych Łotwy. W 2018 wynoszą 220,27 mln EUR (944 mln zł) a całe wydatki na obronność to 576,34 mln EUR (2,47 mld zł) (Black Hawk dla Łotwy, 2018-08-05).

Zgodnie z obowiązującym na Łotwie prawem o zamówieniach publicznych, ocenie przedstawionych ofert podlegają parametry techniczne, zgodność z wymaganiami sił zbrojnych, kwestie finansowe i bezpieczeństwo dostaw. W związku z powyższym oferta Finów miała uzyskać najwięcej punktów, choć na razie Ministerstwo Obrony Łotwy oficjalnie nie komentuje wyników przetargu.

Postępowanie na dostawy lekkich pojazdów opancerzonych prowadzone jest przez komitet ministerstwa obrony do spraw zakupów od 2017. Pierwszy etap zakończono w lutym 2018. Z 12 ofert do następnej fazy dopuszczono propozycje Sisu Auto Oy GTP, AM General z HMMWV, Otokar z wozem Cobra i Paramount Group z pojazdem Marauder LAV. Testy przeprowadzono zarówno na drogach publicznych, jak i w warunkach terenowych (Prezentacja Sisu GTP 4×4, 2018-04-23). Wyniki prób terenowych były zróżnicowane. Źródła podają, że południowoafrykański Marauder LAV nie był w stanie wykonać części zadań.

Większość pojazdów wykorzystywanych przez Łotewskie Narodowe Siły Zbrojne ma ponad 20 lat. Wiele jest w złym stanie technicznym i wymagają częstych i kosztownych napraw. Dostawca nowych wozów opancerzonych ma też przeprowadzić szkolenia personelu technicznego dotyczące remontów i napraw oraz zabezpieczyć dostawy części zamiennych przez co najmniej 20 lat. Na tyle przewidziano okres eksploatacji.