23 listopada br. francuska Generalna Dyrekcja ds. Uzbrojenia (Direction générale de l’Armement, DGA) zawarła umowę z konsorcjum wykonawczym złożonym z niemieckiego konsorcjum FCMS (Future Combat Mission Systems; złożonym ze spółek Hensoldt, Diehl Defence, ESG i Rohde & Schwarz) hiszpańskiej spółki Indra i francuskiej Thales na opracowanie pakietu czujników dla samolotu wielozadaniowego 6. generacji FCAS (Future Combat Air System).

Przedsiębiorstwa technologiczne z Niemiec, Hiszpanii i Francji, w ramach konsorcjum wykonawczego, zrealizują wstępne prace koncepcyjne nad zestawami czujników i systemami wymiany informacji i danych dla samolotu wielozadaniowego 6. generacji FCAS / Grafika: Airbus Defence and Space

Przedsiębiorstwa technologiczne z Niemiec, Hiszpanii i Francji, w ramach konsorcjum wykonawczego, zrealizują wstępne prace koncepcyjne nad zestawami czujników i systemami wymiany informacji i danych dla samolotu wielozadaniowego 6. generacji FCAS / Grafika: Airbus Defence and Space

W ramach pierwszego etapu umowy (w ramach fazy demonstracyjnej 1A), przez 12 miesięcy (z opcją wydłużenia o kolejne 6 miesięcy) członkowie konsorcjum będą realizować prace koncepcyjne nad zestawami czujników i systemami wymiany informacji i danych. Mają one spełniać przewidywane wymogi operacyjne w latach 2040. dla samolotu bojowego trzech europejskich państw partycypujących w programie FCAS. Czujniki te będą musiały współpracować z systemami walki nowej generacji i uzbrojenia (NGWS, Next Generation Weapon System), bezzałogowymi statkami latającymi RC (Remote Carrier) oraz siecią kontroli ACC (Air Combat Cloud; pozyskiwania danych z chmury), w połączonej i rozproszonej architekturze wraz z innymi powiązanymi technologiami.

Jednocześnie ministerstwo obrony Hiszpanii poinformowało, że w ciągu najbliższych tygodni rozpoczną się wstępne prace koncepcyjne nad innymi elementami systemów i elementów, wchodzących w skład FCAS: płatowca, napędu, sieci ACC i układów sterowania. Faza demonstracyjna 1A programu FCAS o wartości 155 mln EUR (691,5 mln zł) rozpoczęła się po uzyskaniu zgody 12 lutego br. od niemieckiego Bundestagu na podział prac ze strona francuską (do którego dołączyła później Hiszpania – przyp. red.) (Postępy w programie FCAS, 2020-02-14).

Faza obejmuje siedem obszarów, w tym zatwierdzone wcześniej opracowanie płatowca demonstratora technologii samolotu NGF (New Generation Fighter) przez francuską spółkę Dassault Aviation (wraz z niemieckim oddziałem Airbus Defence and Space), zespołu napędowego w ramach programu Turenne 2 przez spółkę joint venture francuskiego Safran Aircraft Engines i niemieckiego MTU Aero Engines. Warto podkreślić, że demonstrator NGF otrzyma dwa silniki turbowentylatorowe Snecma M88 o ciągu 75 kN z dopalaniem, a docelowy napęd trafi dopiero do prototypu – nie wcześniej, niż w 2038 (Joint venture Safran i MTU, 2019-12-06).

Kolejnym etapem programu FCAS będzie rozpoczęcie fazy demonstracyjnej 1B po pomyślnym zakończeniu w drugiej połowie 2021 fazy 1A. Oblot demonstratorów technologii: samolotu załogowego NGF i bezzałogowego RC zaplanowano wstępnie na 2026 (Airbus Future Jet Trainer oferowany Hiszpanii, 2020-10-18).