18 listopada br. spółka BAE Systems poinformowała, że jej szwedzki oddział, BAE Systems Hägglunds, otrzymał zlecenie od szwajcarskiego federalnego urzędu zakupów obronnych Armasuisse  na dalsze wsparcie i wydłużenie eksploatacji bojowych wozów piechoty CV9030CH, znanych jako Schützenpanzer 2000 (Szwajcaria odbiera Mörser 16, 2020-04-29).

Szwajcaria jest jednym z siedmiu europejskich użytkowników użytkujących bojowe wozy piechoty z rodziny CV90. Pozostałe to Dania, Estonia, Finlandia, Norwegia, Szwecja i Niderlandy / Zdjęcie: BAE Systems

Szwajcaria jest jednym z siedmiu europejskich użytkowników użytkujących bojowe wozy piechoty z rodziny CV90. Pozostałe to Dania, Estonia, Finlandia, Norwegia, Szwecja i Niderlandy / Zdjęcie: BAE Systems

Program pozwoli na wydłużenie eksploatacji 186 pojazdów do co najmniej roku 2040 i znacznie zwiększy możliwości platformy w niektórych obszarach. Modyfikacje obejmą przede wszystkim wymianę starzejących się komponentów optycznych i optoelektronicznych, a także elektrycznych i elektronicznych, co zamawiający wskazał jako podstawowe problemy floty pojazdów (Eagle V 6×6 dla Szwajcarii, 2019-12-07).

Planowane jest wdrożenie technologii zawieszenia hydropneumatycznego Active Damping, która pozwoli na redukcję zużycia podstawowych komponentów, a co za tym idzie minimalizację kosztów eksploatacyjnych oraz na zwiększenie osiągów w terenie i komfortu jazdy dla załogi i desantu. Nowa architektura systemów elektronicznych pozwoli na wdrożenie nowych technologii, w tym dookólnego systemu obserwacji dla załogi, zwiększającego świadomość sytuacyjną, skuteczność i przeżywalność na polu walki, a także bezpieczniejsze planowanie tras przejazdu i sprawniejsze namierzanie celów (CV90 z Spike LR, 2020-01-08).

Warto podkreślić, że w ramach wdrożenia  CV9030CH w 2003 w szwajcarskich wojskach lądowych, ówczesna spółka Hägglunds Vehicle AB (obecnie BAE Systems Hägglunds) nawiązała bliską współpracę z lokalnym przemysłem, aby spełnić wymogi Armasuisse. Dlatego nowa umowa obejmie wieli poddostawców ze Szwajcarii. Wybrane podmioty dostarczą np. nową generację bloków elektroniki pokładowej, kable elektryczne czy komponenty mechaniczne (CV9035NL z Iron Fist, 2019-09-19).

Jednym z partnerów została spółka RUAG, która dostarczy nowe pomocnicze jednostki napędowe APU. Spółka uczestniczy w programie wsparcia eksploatacji CV9030CH, zapewnienia autonomii części zamiennych i utrzymania gotowości operacyjnej poprzez Centrum Kompetencji Materiałowych (Materialkompetenzzentrum) (Pierwsze moździerze Mjölner dostarczone, 2019-09-11).