24 kwietnia szwajcarski federalny urząd zakupów obronnych Armasuisse poinformował, że w marcu odbyły się próby odbiorcze 120-mm samobieżnych moździerzy Mörser 16, posadowionych na transporterach opancerzonych Piranha 3+ (lokalne oznaczenie Piranha 4). System został wyposażony w moździerz automatyczny RUAG Cobra. Armasuisse zamówiła 32 egzemplarze, które mają zostać dostarczone w ciągu dwóch lat (Francja zamawia samobieżne moździerze MEPAC, 2020-01-26).
 W ramach prac dostosowawczych strop tylnej części pojazdu Piranha 3+ został podniesiony. Załoga składa się z 4 żołnierzy: dowódcy, kierowcy-mechanika i dwóch ładowniczych. Uzbrojenie pomocnicze stanowią 12,7-mm wkm M2HB Browning oraz wyrzutnie granatów dymnych. Maksymalna dopuszczalna masa pojazdu to 27-30 t, z czego 10 t to masa użyteczna. Pojazd porusza się z maksymalną prędkością do 90 km/h

W ramach prac dostosowawczych strop tylnej części pojazdu Piranha 3+ został podniesiony. Załoga składa się z 4 żołnierzy: dowódcy, kierowcy-mechanika i dwóch ładowniczych. Uzbrojenie pomocnicze stanowią 12,7-mm wkm M2HB Browning oraz wyrzutnie granatów dymnych. Maksymalna dopuszczalna masa pojazdu to 27-30 t, z czego 10 t to masa użyteczna. Pojazd porusza się z maksymalną prędkością do 90 km/h

Próby odbyły się na poligonie centrum szkoleniowym artylerii w Bière w kantonie Vaud. Po ich zakończeniu, stwierdzono, że system nadaje się do użytku przez siły zbrojne. Teraz można podpisać umowę na produkcję seryjną i dostawy. Po ich zakończeniu, wstępna gotowość operacyjna systemu ma zostać osiągnięta w 2024. Warto zauważyć, że odnotowano kilkumiesięczne opóźnienie certyfikacji, gdyż w ubiegłym roku wykryto wady związane z bezpieczeństwem, które zostały następnie wyeliminowane przez przemysł. Problemem było nadmierne ciśnienie gazów, generowane podczas strzelania (Eagle V 6×6 dla Szwajcarii, 2019-12-07).

Cobra może realizować zadania ogniowego w trybie MRSI (Multiple Rounds Simultaneous Impact), w którym pociski wystrzelone różnymi trajektoriami uderzają w rejon celu jednocześnie

Cobra może realizować zadania ogniowego w trybie MRSI (Multiple Rounds Simultaneous Impact), w którym pociski wystrzelone różnymi trajektoriami uderzają w rejon celu jednocześnie

Zakup nowego systemu moździerzowego dużego kalibru, który uzupełniłby 81-mm moździerze hiszpańskiej spółki Expal, szwajcarskie Zgromadzenie Federalne zatwierdziło w 2016. W maju tego samego roku rozpoczęto testowanie dostępnych rozwiązań na rynku. Wśród nich był 120-mm  moździerz automatyczny RUAG Cobra, zapewniający prowadzenie ognia pośredniego na dystansie do 9 km. Nowe moździerze miały wypełniać zadania wycofanych w 2009 samobieżnych 120-mm moździerzy Panzerminenwerfer 64/91 (Pz Mw 64/91), posadowionych na gąsienicowych transporterach opancerzonych M113 oraz wspierać 155-mm zmodernizowane armatohaubice M109L47 KAWEST.

Moździerz automatyczny Cobra może być wyposażony w dwie wymienne lufy o długości 160 i 200 cm, co pozwala na prowadzenie ognia na dystansach od 7 do 9 km. Masa moździerza to 1350 kg w przypadku zastosowania automatu ładowniczego i 1200 kg bez niego / Zdjęcia Armasuisse

Moździerz automatyczny Cobra może być wyposażony w dwie wymienne lufy o długości 160 i 200 cm, co pozwala na prowadzenie ognia na dystansach od 7 do 9 km. Masa moździerza to 1350 kg w przypadku zastosowania automatu ładowniczego i 1200 kg bez niego / Zdjęcia Armasuisse

Montaż końcowy będzie odbywać się w zakładach RUAG Holding AG (Rüstungs Unternehmen Aktiengesellschaft) w szwajcarskim Kreuzlingen, gdzie produkowane są transportery opancerzone Piranha we wszystkich odmianach. Oprócz pojazdów ogniowych, zostanie dostarczonych 16 transporterów Piranha 2 w konfiguracji pojazdów dowodzenia, 12 pojazdów amunicyjnych na podwoziu samochodów ciężarowych i 36 kontenerów amunicyjnych. Pojazdy zostaną wpięte w zintegrowany system kierowania ogniem artyleryjskim INTAFF (Integrierte Artillerie Führungs- und Feuerleitsystem).

Co ciekawe, na koniec kwietnia zaplanowano wydarzenie dla mediów, podczas którego miała się odbyć prezentacja systemu i strzelanie na żywo. Jednak ze względu na obecną sytuację epidemiczną związaną z pandemią choroby zakaźnej COVID-19, wywołanej przez koronawirusa SARS-CoV-2, wydarzenie to zostało odwołane.