Przejdź do serwisu tematycznego

Strzelania MBDA Akeron MP na Cyprze

Projekt EDIDP LynkEUs – sukces strzelań europejskiego systemu przeciwpancernego Akeron MP na Cyprze na dystansie przekraczającym zasięg widoczności.

Europejskie konsorcjum MBDA i jej partnerzy w projekcie Europejskiego Programu Rozwoju Przemysłów Obronnych (EDIDP), znanego pod nazwą LynkEUs, wykonali 28-29 września br. na Cyprze testy statyczne i dynamiczne oraz strzelania pociskami Akeron MP nowego systemu uzbrojenia. Sprawdzian zwieńczył sukces, stanowiący ważny krok w definiowaniu wstępnej koncepcji stosowania europejskich systemów ppk do atakowania celów znajdujących się poza zasięgiem wzroku (BLOS) (Eurosatory 2022: Akeron, czyli rebranding serii ppk z konsorcjum MBDA, MBDA w projekcie LynkEUs z ppk MMP).

Projekt EDIDP LynkEUs – sukces strzelań europejskiego systemu przeciwpancernego Akeron MP na Cyprze na dystansie przekraczającym zasięg widoczności / Zdjęcia: MBDA

Na Cyprze po raz pierwszy strzelano rakietami Akeron MP w pełnej konfiguracji łańcucha informacyjnego BLOS. Dwa pociski wystrzelone z wieży IMPACT, zintegrowanej na pojeździe Sherpa 4×4, trafiły w cel wskazany za pośrednictwem bezpiecznego łącza transmisji danych przez bezzałogowy statek powietrzny klasy mikro. Przy okazji było to pierwsze strzelanie BLOS z pojazdu (Pierwsze strzelanie ppk MMP z wieży IMPACT, MMP na Arquus Sabre 4×4).

28 września w jednostce Gwardii Narodowej Cypru wykonano sprawdzenia statyczne i w ruchu Sherpy z wieżą Impact. Potwierdziły one skuteczność pomysłów technicznych opracowanych przez poszczególnych partnerów w projekcie. Zaprezentowano m.in. działanie sensorów, nawigacji, trójwymiarowego modelowania terenu, lądowania bezzałogowca i ochrony cybernetycznej całego systemu. Konsorcjum LynkEUs przeprowadziło też dynamiczne testy współdziałania z różnymi latającymi bezzałogowcami, w tym z UAV klasy mikro, wyposażonym w nową generację europejskich sensorów podczerwieni oraz pokazy współpracy z bezzałogowymi pojazdami (UGV) wyposażonymi w układy obserwacji i wskazywania celów, montowane na gimbalu lub w wieży pojazdu. Partnerzy przedstawili również koncepcję integracji zdolności BLOS (Akeron MP i czterowirnikowca klasy mikro – NX70) z wieżą opancerzonego pojazdu modułowego, uzbrojoną w armatę.

Dwa udane odpalenia Akeronów MP wykonali 29 września technicy MBDA i spółek partnerskich przy wsparciu personelu cypryjskiego Ministerstwa Obrony. Zastosowali przy tym dwie różne konfiguracje łańcucha wypracowania decyzji o otwarciu ognia. Podczas pierwszej próby operator UAV zajmował miejsce w wozie Sherpa, którego załoga działała całkowicie autonomicznie. W drugiej próbie operator UAV znajdował się w innym pojeździe, stojącym kilometr od wozu rakietowego, co odpowiadało typowemu, przewidywanemu współdziałaniu pododdziałów na polu walki.

Eric Béranger, dyrektor generalny MBDA, skomentował sukces pokazów i strzelania:

Zrobiliśmy pierwszy konkretny krok na drodze do osiągnięcia europejskiej autonomicznej zdolności do walki na dystansach BLOS na lądzie. Ma ona kluczowe znaczenie w kontekście sytuacji geostrategicznej na granicach naszego kontynentu. Wkład pocisku Akeron MP w tę zdolność jest istotny. LynkEUs potwierdza zdolność MBDA do realizacji złożonych projektów oraz łączenia umiejętności i wiedzy partnerów z całej Europy.

ynkEUs to projekt wybrany przez Komisję Europejską w lipcu 2020 r. w ramach Europejskiego Programu Rozwoju Przemysłu Obronnego (EDIDP) edycji 2019. Jego celem jest zdefiniowanie, a następnie sprawdzenie wstępnej koncepcji wykorzystania europejskiej zdolności do walki na dystansach BLOS, poprzez serię prób poligonowych w pełnej skali, a także zidentyfikowanie kierunków ewolucji i doskonalenia całego łańcucha funkcjonalnego BLOS.

Wielonarodowe przedsięwzięcie jest pierwszym technologicznym dowodem realizacji celów projektu EU BLOS, zatwierdzonego 19 listopada 2018 r. w ramach współpracy strukturalnej PESCO. Rezultatem końcowym ma być opracowanie rodziny pocisków BLOS, działających pod kontrolą człowieka, aż do momentu trafienia w cel. Przedsięwzięcie jest finansowane z Europejskiego Programu Rozwoju Przemysłu Obronnego (EDIDP) na mocy umowy o grant nr EDIDP-NGPSC-2019-014-LynkEUs.

W LynkEUsie MBDA – pod auspicjami Komisji Europejskiej – koordynuje prace następujących partnerów: Aditess, FN Herstal, John Cockerill Defence, Novadem, Safran, Thales, The Cyprus Institute, The Royal Military Academy, Signal Generics, Xenics, Ministerstwo Obrony Cypru, Ministerstwo Obrony Belgii oraz Ministerstwo Sił Zbrojnych Francji. Podwykonawcami w przedsięwzięciu są spółki: Delair, Milrem Robotics i Carmenta.

Ruszył już drugi etap procesu przemysłowego i technologicznego na rzecz europejskich zdolności do walki BLOS. Zapoczątkował go wybór prowadzonego przez MBDA projektu MARSEUS (Modular Architecture Solutions for EU States), zaproponowanego Komisji Europejskiej do finansowania w lipcu 2022 r. (w wyniku zaproszeń do składania wniosków w ramach Europejskiego Funduszu Obronnego w 2021 r.). Tutaj celem jest opracowanie i osiągnięcie dojrzałości technologicznej – pod pełnym europejskim nadzorem organu projektowego – różnych komponentów zdolności BLOS i ich wzajemnych połączeń. MARSEUS służy rozwinięciu zdolności BLOS zainicjowanej przez LynkEUs. Uczestnicy nowego projektu poddadzą analizie poszczególne komponenty systemu walki oraz funkcje związane z możliwościami BLOS na jeszcze większych dystansach BLOS Extended Range) i o większych zdolnościach ogniowych (BLOS Extended Capacity), a także rozważą nowe aspekty wspólnej walki pododdziałów i szkolenia żołnierzy.

Informacja prasowa

Sprawdź podobne tematy, które mogą Cię zainteresować

Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.

Dodaj komentarz

Powiązane wiadomości

X