17 czerwca estońska spółka Milrem Robotics poinformowała, że w ramach Europejskiego Programu Rozwoju Przemysłu Obronnego EDIDP (European Defence Industrial Development Programme), Komisja Europejska (KE) przyznała środki w wysokości 30,6 mln EUR (135,87 mln zł) na opracowanie europejskiej platformy bezzałogowej w ramach inicjatywy iMUGS (integrated Modular Unmanned Ground System) (Milrem Robotics prezentuje Type X RCV, 2020-05-23).

Bazą pod prototypowy bezzałogowiec, który zostanie opracowany w ramach w ramach inicjatywy iMUGS, będzie samobieżna platforma Milrem Robotics THeMIS wraz z opracowanym przez członków konsorcjum wyposażeniem i ładunkami użytecznymi

Bazą pod prototypowy bezzałogowiec, który zostanie opracowany w ramach w ramach inicjatywy iMUGS, będzie samobieżna platforma Milrem Robotics THeMIS wraz z opracowanym przez członków konsorcjum wyposażeniem i ładunkami użytecznymi

Na czele projektu, który początkowo nosił nazwę MUGS (Modular Unmanned Ground Systems) stoi Estonia, razem z Belgią, Finlandią, Francją, Hiszpanią, Niemcami i Łotwą. Zadeklarowały one wyasygnowanie łącznie 2 mln EUR (8,88 mln zł), dzięki czemu wartość projektu wzrośnie do 32,6 mln EUR (144,75 mln zł). Projekt został rozpoczęty 23 sierpnia 2019, podpisaniem porozumienie w tej sprawie.

Jest jedną z inicjatyw Stałej Współpracy Strukturalnej PESCO (PErmanent Structured COoperation), realizowanej pod nadzorem Europejskiego Funduszu Obronnego (European Defence Fund, EDF) (Estonia na czele europejskiego programu MUGS, 2019-08-25).

W inicjatywie iMUGS bierze udział łącznie 14 podmiotów specjalizujących się w obronności, komunikacji i cyberbezpieczeństwie / Zdjęcie i grafika: Milrem Robotics

W inicjatywie iMUGS bierze udział łącznie 14 podmiotów specjalizujących się w obronności, komunikacji i cyberbezpieczeństwie / Zdjęcie i grafika: Milrem Robotics

Milrem Robotics stoi na czele konsorcjum, złożonego z 14 dużych spółek przemysłu obronnego, komunikacji i cyberbezpieczeństwa oraz instytucji: GT Cyber Technologies (Estonia), Safran Electronics & Defense (Francja), Nexter Systems (Francja), Krauss-Maffei Wegmann (Niemcy), Diehl Defense (Niemcy), Bittium Wireless (Finlandia), Insta DefSec (Finlandia), (Un)Manned (Belgia), dotOcean (Belgia), Latvijas Mobilais Telefons (Łotwa), GMV Aerospace and Defence (Hiszpania), Akademia Wojskowa Kaitseväe Akadeemia (Estonia) i Royal Military Academy of Belgium (Belgia). 

Inicjatywa ma na celu opracowanie modułowej i skalowalnej architektury dla hybrydowych systemów, składających się z platform załogowych i bezzałogowych. Ma to ujednolicić europejski ekosystem platform powietrznych i naziemnych, systemów dowodzenia, kontroli i łączności, czujników, przenoszonych ładunków oraz algorytmów sterowania. W trakcie projektu zostanie zebrana wiedza i know-how oraz opracowane zostaną koncepcje połączonego wykorzystania konstrukcji załogowych i bezzałogowych, z uwzględnieniem aspektów etycznych dotyczących robotyki, sztucznej inteligencji i systemów autonomicznych. Zostaną do tego wykorzystane wirtualne symulacje środowiska operacyjnego.

Bazą pod prototypowy bezzałogowiec będzie opracowana przez Milrem Robotics samobieżna platforma THeMIS (Tracked Hybrid Modular Infantry System) wraz z opracowanym przez członków konsorcjum wyposażeniem i ładunkami użytecznymi. Wcześniej planowano, że będzie gotowy w 2021. Później prototyp zostanie sprawdzony w warunkach operacyjnych w różnych strefach klimatycznych podczas ćwiczeń wojskowych państw partycypujących w projekcie lub na odrębnych próbach poligonowych (Koniec misji THeMIS w Mali, 2020-05-07).