11 lutego grupa Rheinmetall poinformowała o podpisaniu umowy z niemieckim Urzędem do spraw zakupów obronnych Bundeswehry BAAINBw (Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr) umowy na modernizację 27 dowódczych transporterów opancerzonych GTK Boxer FüFz A1 wojsk lądowych (Heer) do wariantu A2 (Protector RS4 dla brytyjskich Boxerów, 2020-12-25).

Modernizacja pierwszych 38 GTK Boxer FüFz A1 do wariantu A2 została rozpoczęta w 2017. Łącznie w służbie Heer jest 65 pojazdów dowódczych (zamiast 272 wcześniej planowanych) / Zdjęcie: Rheinmetall AG

Modernizacja pierwszych 38 GTK Boxer FüFz A1 do wariantu A2 została rozpoczęta w 2017. Łącznie w służbie Heer jest 65 pojazdów dowódczych (zamiast 272 wcześniej planowanych) / Zdjęcie: Rheinmetall AG

 

Umowa o wartości kilkunastu milionów EUR została podpisana pod koniec stycznia br., a prace rozpoczną się w zakładach Rheinmetall Landysysteme w Kassel, w kraju związkowym Hesja, w marcu. Zmodernizowane pojazdy zostaną przekazane wojsku w latach 2022-2023 (Brytyjskie Spürpanzer Fuchs do modernizacji, 2020-10-08).

Pojazdy dowódcze (niem. Führungsfahrzeug) GTK Boxer FüFz to jeden z czterech podstawowych wariantów rodziny transporterów opancerzonych produkowanych przez konsorcjum ARTEC (ARmoured vehicle TEChnology). Służą one w oddziałach zmechanizowanych mobilne centrum operacji taktycznych albo stanowisko dowodzenia. Pojazdy wyposażono w pełną gamę urządzeń radiowych i zaawansowane systemy dowodzenia, kontroli, łączności, komputerowe i zwiadu C4I (Command, Control, Communications, Computers, & Intelligence) (Cockerill C3105 dla Boxerów, 2020-04-23).

W standardowej konfiguracji moduł pojazdu dowodzenia składa się z czterech stanowisk pracy, a jego załoga z kierowcy, dowódcy/operatora uzbrojenia, dwóch oficerów sztabowych, jednego podoficera sztabowego i jednego dodatkowego załoganta.

Modernizacja do wariantu A2 obejmie m.in. ulepszenie systemów świadomości sytuacyjnej kierowcy (kamery wysokiej rozdzielczości, monitory, bloki elektroniki, jednostka kontrolna), odprowadzania spalin i klimatyzacji, wyposażenia holowniczego, stanowiska kierowcy, reflektorów, a także modyfikację oprogramowania i zabezpieczeń systemów. Ulepszenia obejmą także system łączności satelitarnej, głosowej, transmisji danych i systemy teleinformatyczne (Niemieckie Boxery z armatami?, 2019-12-02; Berge dla Boxerów, 2019-08-22).