29 listopada służba prasowa niemieckich sił zbrojnych (Bundeswehry) poinformowały, że w centrum szkolenia piechoty zmotoryzowanej (Jägertruppe) w Hammelburgu w Bawarii odbyło się ćwiczenie dowódczo-sztabowe o kryptonimie Frankenschild. Jego celem była symulacja wykorzystania przez jednostki bojowych wozów piechoty Boxer uzbrojonych w 30-mm armaty automatyczne. Wprowadzenie takich pojazdów może otworzyć nowe możliwości jeżeli chodzi o zasięg, rażenie i siłę ognia pododdziałów.

Do 2021 w niemieckie wojska lądowe Heer będą miały 403 wozy GTK Boxer. Oprócz Australii i Litwy, pozostali użytkownicy tych pojazdów, czyli Holandia, Wielka Brytania i Słowenia nie zdecydowali się na montaż na nich uzbrojenia artyleryjskiego / Zdjęcia: Bundeswehra

Do 2021 w niemieckie wojska lądowe Heer będą miały 403 wozy GTK Boxer. Oprócz Australii i Litwy, pozostali użytkownicy tych pojazdów, czyli Holandia, Wielka Brytania i Słowenia nie zdecydowali się na montaż na nich uzbrojenia artyleryjskiego / Zdjęcia: Bundeswehra

Scenariusz trzydniowego ćwiczenia zakładał, że wzmocniony batalion ma prowadzić działania opóźniające ruchy przeciwnika. Jednostkę wyposażono w kołowye bojowe wozy piechoty uzbrojone w armaty kalibru 30 mm. Boxer z uzbrojeniem artyleryjskim otrzymał nazwę Schwerer Waffenträger Infanterie. Ćwiczeniem Frankenschild dowodził głównodowodzący Jägertruppe gen. bryg. Michael Matz.

Liczniejszy i lepiej uzbrojony przeciwnik miał zadać straty jednostkom niemieckim w walce bezpośredniej, a także zająć część niemieckiego terytorium. Batalion miał unikać konfrontacji i atakować przeciwnika raz po raz dzięki nowemu uzbrojeniu, powodując u niego straty i opóźniając przemieszczanie się. Taktyka ta pozwoliła na stopniowe osłabianie silniejszego przeciwnika. Niemiecka jednostka uzyskała czas na przegrupowanie.

Dzień pierwszy ćwiczenia objął proces planowania misji, a podczas kolejnego wszystkie założenia taktyczne przeniesiono na poligon, aby ocenić ich wykonalność. Trzeciego dnia przeprowadzono symulowane ćwiczenie na systemie symulacji ćwiczeń dowódczo-sztabowych. Dzięki temu możliwe było w czasie rzeczywistym oddanie możliwego przebiegu operacji w założonym wcześniej planie.

Podczas symulacji oficerowie musieli odpowiednio i skutecznie reagować na zmiany sytuacji taktycznej. Wyniki i wnioski z ćwiczenia zostaną przedstawione podczas Symposium Infanterie, które zaplanowano na 2020.

Analiza
Bundeswehra zamówiła 403 wozów GTK Boxer w różnych odmianach. Większość trafiła w wersji transportera opancerzonego z zdalnie sterowanym modułem uzbrojenia KMW FLW-200 uzbrojonym w 7,62-mm karabin maszynowy MG3/MG5, 12,7-mm wielkokalibrowy karabin maszynowy MG50-1 lub 40-mm granatnik maszynowy GMG.

Niemiecka spółka Rheinmetall AG ma w ofercie wieżę Lance z 30-mm armatą MK30-2, 7,62-mm karabinem maszynowym i wyrzutnią przeciwpancernych pocisków kierowanych Spike. Takie rozwiązanie jako Boxer CRV wybrali Australijczycy w programie Army’s Mounted Combat Reconnaissance Capability Land 400 Phase 2 (Pierwszy australijski Boxer CRV, 2019-09-25).

Litewskie wozy Vilkas zostały z kolei wyposażone w izraelską bezzałogową wieżę Rafael Samson Mk II z 30-mm armatą ATK Mk.44S Bushmaster II, 7,62-mm karabinem maszynowym i wyrzutnią przeciwpancernych pocisków kierowanych Spike (Kbwp Vilkas na Litwie, 2019-06-27).