12 grudnia na poligonie Jagerbruck w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie przedstawiciele 10. Brygady Kawalerii Pancernej (10. BKPanc.) i 41. Brygady Grenadierów Pancernych (Panzergrenadierbrigade 41) podpisali porozumienie o współpracy w ramach programu Cross Attachment, który zakłada wzajemne przyporządkowanie pododdziału danej jednostki pod dowództwo brygady państwa partnerskiego.

Długoterminowe szkolenie w ramach inicjatywy Cross Attachment pozwoli na wzajemną wymianę doświadczeń, jak również budowanie jeszcze większej interoperacyjności polskich i niemieckich jednostek wojsk lądowych.

Długoterminowe szkolenie w ramach inicjatywy Cross Attachment pozwoli na wzajemną wymianę doświadczeń, jak również budowanie jeszcze większej interoperacyjności polskich i niemieckich jednostek wojsk lądowych.

Wspólne, długoterminowe szkolenie w ramach inicjatywy Cross Attachment pozwoli na wzajemną wymianę doświadczeń, jak również budowanie jeszcze większej interoperacyjności. Odbywa się to w ramach szeregu ćwiczeń na polskich i niemieckich poligonach. Dzięki porozumieniu, współpraca będzie się pogłębiać i obejmować szereg kolejnych szkoleń (Kolejny batalion pancerny Bundeswehry, 2018-12-08).

Dowódca 10. BKPanc., płk dypl. Artur Pikoń, podpisał przejęcie współpracy w ramach Cross Attachment od dowódcy 34. Brygady Kawalerii Pancernej, płk dypl. Dariusza Lewandowskiego. Do tej pory to hetmańska brygada z Żagania realizowała zadania wspólnie z niemieckimi żołnierzami. W uroczystości uczestniczyli także Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni Jarosław Mika oraz dowódca i zastępca 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej, gen. dyw. Stanisław Czosnek i gen. bryg. dr Dariusz Parylak.

Wcześniej, przez dwa tygodnie trwały ćwiczenia pk. Griffin Sword z udziałem żołnierzy 1. batalionu czołgów 10. Brygady Kawalerii Pancernej i 411. batalionu zmechanizowanego 41. Brygady Grenadierów Pancernych.

Wcześniej, przez dwa tygodnie trwały ćwiczenia pk. Griffin Sword z udziałem żołnierzy 1. batalionu czołgów 10. Brygady Kawalerii Pancernej i 411. batalionu zmechanizowanego 41. Brygady Grenadierów Pancernych.

Po podpisaniu dokumentu odbył się pokaz współdziałania polskiej i niemieckiej brygady. Czołgi Leopard 2A4 i bojowe wozy piechoty Marder 1 wspólnie wykonywały zadania na pasie taktycznym. Jednostki przeprowadziły ćwiczenie działań opóźniających, po których nastąpiło przejście do obrony, a następnie wyjście do kontrataku. Dwa niemieckie plutony zmechanizowane wspierali realizację działań taktycznych i ogniowych. Co ciekawe, polscy żołnierze podczas ćwiczenia używali niemieckiej amunicji. Po zakończeniu pokazu dynamicznego, odbył się pokaz statyczny sprzętu i wyposażenia jednsotek obu państw. Polscy i niemieccy żołnierze zaprezentowali pojazdy, ich uzbrojenie oraz broń strzelecką.

Wcześniej, przez dwa tygodnie trwały ćwiczenia pk. Griffin Sword. Żołnierze 1. brabanckiego batalionu czołgów 10. BKPanc. wyruszyli do Niemiec 26 listopada, natomiast cztery dni wcześniej na miejsce udały się jednostki zabezpieczenia technicznego, logistycznego i medycznego, aby przygotować obozowisko. Polacy ćwiczyli z żołnierzami 411. batalionu zmechanizowanego (Panzergrenadierbataillon 411) z Viereck, który podlega 41. Brygadzie Grenadierów Pancernych (Elefant 2 dla Bundeswehry, 2018-12-14; Pierwsze RMMV HX2 dla Bundeswehry, 2018-11-08).

Zgodnie z planami niemieckie bwp Marder 1, należące do 411. batalionu zmechanizowanego zostaną zastąpione najnowszymi bwp SPz Puma. /Zdjęcia:  10. Brygada Kawalerii Pancernej

Zgodnie z planami niemieckie bwp Marder 1, należące do 411. batalionu zmechanizowanego zostaną zastąpione najnowszymi bwp SPz Puma. /Zdjęcia: 10. Brygada Kawalerii Pancernej

Na przełomie marca i kwietnia 2018 w Polsce odbyło się ćwiczenie sztabowe dowództw polskich i niemieckich pododdziałów w ramach programu Cross Attachment, doskonalące umiejętności planowania i współdziałania w środowisku międzynarodowym, a także weryfikację opracowanego planu działania i synchronizację dostępnych sił zarówno w czasie, jak i w przestrzeni.

Analiza
W lipcu 2015 roku ówczesny minister Obrony Narodowej, Tomasz Siemoniak podpisał list intencyjny ze swoją niemiecką odpowiednik, Ursulą von der Leyen, dotyczący wzajemnego podporządkowania batalionów czołgów Leopard 2A5 z 34. BKPanc. i bwp Marder 1 z 411. batalionu zmechanizowanego z 41. Brygady. Warto zauważyć, że niemiecki batalion do 2020 zostanie przezbrojony w najnowsze bwp SPz Puma (Rheinmetall chce przejąć KMW, 2018-11-28).