10 grudnia, wchodzące w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PGZ), Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 (WZŁ-1) z Zegrza poinformowały, że należące do nich Laboratorium Badawcze uzyskało od Służby Kontrwywiadu Wojskowego (SKW) świadectwo pozwalające prowadzić badania tłumienności obiektów i indywidualnych osłon ekranujących. WZŁ-1 są w Polsce jedynym podmiotem, który uzyskał taki certyfikat (WZŁ-1 dla programu Wisła, 2020-11-25).

Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 uzyskały od Służby Kontrwywiadu Wojskowego świadectwo pozwalające prowadzić badania tłumienności obiektów i indywidualnych osłon ekranujących / Zdjęcie: WZŁ-1

Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 uzyskały od Służby Kontrwywiadu Wojskowego świadectwo pozwalające prowadzić badania tłumienności obiektów i indywidualnych osłon ekranujących / Zdjęcie: WZŁ-1

Świadectwo Uznania Laboratorium nr 2/2020, wydane przez SKW, otwiera przed WZŁ-1 możliwość przeprowadzania pełnej gamy badań stacjonarnych i mobilnych systemów oraz sprzętu wojskowego z dziedziny łączności i informatyki w obszarze przetwarzania informacji niejawnych. Tłumienność jest to ograniczenie poziomu emisji elektromagnetycznej obiektu (Dostawa 34 kancelarii PKKs, 2019-07-11; 30 aparatowni RWŁC-10/T dla WP, 2019-05-11).

Świadectwo Uznania pozwala na realizację badań obiektów w oparciu o Normę Obronną NO-06-A-201:2009/A1:2018 – wymagania na tłumienność obiektów ekranujących oraz Normę Obronnę NO-06-A-501:2009/A1:2018 – metody badania tłumienności obiektów ekranujących (Program Sowa nabiera rozpędu, 2020-07-22).

Roman Tętnik, prezes zarządu WZŁ-1 powiedział, że szereg projektów realizowanych przez PGZ, w których uczestniczą również WZŁ-1, wymaga od nas przeprowadzenia testów oraz badań potwierdzających bezpieczeństwo przetwarzania i przesyłania informacji niejawnych. Jest to jedno  z kluczowych wymagań, stawianych przez Zamawiającego między innymi w obszarze systemów wspomagania zarządzania polem walki. Uzyskanie przez nasze Laboratorium tego świadectwa to kolejny krok na drodze do rozwoju kompetencji Spółki, jak i całej Grupy w tym obszarze.