22 lipca Inspektorat Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej (IU MON) opublikował zaproszenie do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w programie informatycznego systemu zbierania, analizy i dystrybucji informacji w ramach ISTAR (rozpoznania patrolowego, dalekiego, elektronicznego, obrazowego i osobowego) o kryptonimie Sowa. Termin składania wniosków minie 28 sierpnia 2020 o godz. 11.00. Następnie zamawiający zaprosi maksymalnie trzech wykonawców do złożenia ofert wstępnych.

IU MON poszukuje dostawcy szesnastu zestawów na podwoziu bazowym Jelcz typoszeregu 662 z kontenerem informatycznego systemu zbierania, analizy i dystrybucji informacji / Zdjęcie: WZŁ-1

IU MON poszukuje dostawcy szesnastu zestawów na podwoziu bazowym Jelcz typoszeregu 662 z kontenerem informatycznego systemu zbierania, analizy i dystrybucji informacji / Zdjęcie: WZŁ-1

 

IU MON poszukuje dostawcy szesnastu zestawów systemu, który powinien składać się z podwozia bazowego Jelcz typoszeregu 662 z ramą podkontenerową i kabiną dwuosobową oraz kontenera systemu z podsystemem informatycznym, teletechnicznym, stanowiskami operatorskimi, zasilaniem i zabezpieczeniem. Dodatkowo każdy zestaw powinien zawierać dokumentację techniczną, zestaw części zamiennych, grupowy zestaw części zamiennych i aparaturę kontrolno-pomiarową.

Zamawiający oczekuje wykonania jednego zestawu, który zostanie poddany ocenie zgodności, po czym nastąpi zgoda na dostawę kolejnych. Następnie zostaną przeprowadzone szkolenia ich obsług. Termin wykonania zamówienia minie 30 listopada 2026.

Analiza
Program o kr. Sowa został pierwotnie ujęty w Programie Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych w latach 2013-2022 w jednym z czternastu zadań, tj. w Rozpoznaniu Patrolowym, który zakładał pozyskanie nowego uzbrojenia i systemów oraz ich integrację, co umożliwi kompleksowe i skoordynowane podejście do budowy zdolności pododdziałów rozpoznawczych w zakresie prowadzenia rozpoznania w bezpośredniej styczności i w ugrupowaniu przeciwnika.

W kwietniu 2014 przeprowadzono dialog techniczny, a fazę analityczno-koncepcyjną zakończono w połowie 2016. Pierwotnie dostawy zaplanowano na lata 2019-2022. Program Sowa pozostawał aktualny w zaktualizowanym PMT 2013-2022, który podpisał ówczesny minister obrony narodowej Antoni Macierewicz 19 października 2016. Rozpoczęcie procedury zakupu planowano na 2019.

Zadanie Rozpoznanie Patrolowe (później zmienione na Operacyjne rozpoznanie patrolowe) obejmuje również zakup:
– Lekkich Opancerzonych Transporterów Rozpoznawczych (LOTR) Kleszcz. Jest to realizowana od 2013 praca rozwojowa spółki AMZ-Kutno pojazdu na bazie Bóbr-3, którego testy kwalifikacyjne trwają(MSPO2019: Przeciwpancerny Bóbr, 2019-09-06),

pojazdów rozpoznawczych dla pododdziałów dalekiego rozpoznania Żmija. 118 pojazdów Wirus LPU-4 zamówiono za równowartość 90 712 500 zł w konsorcjum z Polskiego Holdingu Obronnego (PHO) i spółki Concept z dostawami od 2020: 25 wozów, w 2021: 35 wozów, a w 2022 pozostałe 58 (MSPO17: Cztery umowy dla WP, 2017-09-06),

– 50 mobilnych bezzałogowych pojazdów rozpoznawczych Tarantula. Postępowanie zostało unieważnione 6 listopada 2019 z powodu braku ofert (Tarantule do kosza, 2019-11-11),

– 6 zestawów zautomatyzowanego systemu zbierania, gromadzenia, przetwarzania i dystrybucji wiadomości rozpoznawczych otrzymywanych od elementów dalekiego rozpoznania kr. Pająk. Postępowanie jest w toku od 12 stycznia 2018.