11 lipca Inspektorat Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej po raz kolejny ogłosił przetarg na dostawę 50 mobilnych bezzałogowych pojazdów rozpoznawczych (MBPR) pod kryptonimem Tarantula dla Wojska Polskiego.

W ramach poprzedniego postępowania PIAP zaoferował specjalnie opracowany na potrzeby wojska model 1506 / Zdjęcia: PIAP

W ramach poprzedniego postępowania PIAP zaoferował specjalnie opracowany na potrzeby wojska model 1506 / Zdjęcia: PIAP

MBPR Tarantula powinien być sterowany drogą radiową i przemieszczać się w różnym terenie, po drogach gruntowych, utwardzonych i bezdrożach, w tym w terenie otwartym i zurbanizowanym, w bezpośredniej styczności wojsk. Ma przekazywać dane z czujników rozpoznawczych poprzez bezprzewodową transmisję danych audio i wideo do konsoli operatora w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Konstrukcja MBPR powinna umożliwiać jego przewożenie wewnątrz przedziałów desantowych pojazdów rozpoznawczych. Masa i wymiary mają pozwolić na przenoszenie przez pojedynczego żołnierza. Roboty trafią do plutonów rozpoznawczych.

Umowa na dostawę robotów MTGRR,  została anulowana z powodu negatywnego wyniku testów polowych. / Zdjęcie: Reago Grou

Umowa na dostawę robotów MTGRR, została anulowana z powodu negatywnego wyniku testów polowych. / Zdjęcie: Reago Grou

Tarantule, mają być dostarczone do Składu Pomiechówek, podległego 2. Regionalnej Bazie Logistycznej (2. RBLog). Zainteresowane podmioty mogą składać oferty do 7 sierpnia do godz. 12.00, w ramach postępowania nr IU/138/X-36/ZO/NZOOiB/DOS/SS/2018. Wymagane jest wniesienie wadium w wysokości 240 tys. zł.

Gestor wymaga, aby każdy z podmiotów dostarczył co najmniej dwa roboty o wartości co najmniej 100 tys. zł każdy. Oferta zostanie wybrana na podstawie kryteriów ceny (60%), parametrów technicznych (35%) i długości gwarancji (5%). Termin realizacji zamówienia nie może przekroczyć daty 30 października 2020.

Pierwsze postępowanie w programie Tarantula zostało uruchomione 10 października 2014. W 2015 podpisano umowę o wartości 14,7 mln zł na roboty MTGRR ze spółką Reago Group, która zaoferowała roboty izraelskiego przedsiębiorstwa Roboteam. MTGRR to odmiana MTGR (Micro Tactical Ground Robot), przystosowana dla Wojska Polskiego. Odrzucono jednocześnie ofertę Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów z robotami 1506 (PIAP dostarczył roboty Balsa, 2018-07-02, PIAP dla Straży Pożarnej, 2018-04-12). Dostawy 50 robotów miały zakończyć się w 2016.

W październiku 2017 IU MON ujawnił, że odstąpiono od zakupu MTGRR, gdyż roboty nie przeszły wymaganych testów polowych. Uruchomiono zatem kolejną procedurę zmieniając założenia. 12 marca 2018 anulowano ją ze względu na brak wniosków o udział w postępowaniu.