9 maja Inspektorat Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej podpisał umowę z konsorcjum spółek Wojskowe Zakłady Łączności (WZŁ) nr 1 z Zegrza i Transbit z Warszawy o wartości ponad 150 mln zł na dostawę 30 pojazdów dowodzenia i łączności – ruchomych węzłów łączności cyfrowej RWŁC-10/T. Negocjacje z konsorcjum rozpoczęto 22 lutego bieżącego roku (Kolejne RWŁC-10/T dla WP, 2019-03-28).

RWŁC-10/T to mobilne centrum telekomunikacyjne służące do budowy sieci szkieletowych na wszystkich poziomach dowodzenia w Siłach Zbrojnych RP. Urządzenia, jako zasadnicze elementy rozległego systemu łączności i informatyki SZ RP, umożliwiają współpracę ze stacjonarnymi i polowymi systemami wojskowymi / Zdjęcie: PGZ

RWŁC-10/T to mobilne centrum telekomunikacyjne służące do budowy sieci szkieletowych na wszystkich poziomach dowodzenia w Siłach Zbrojnych RP. Urządzenia, jako zasadnicze elementy rozległego systemu łączności i informatyki SZ RP, umożliwiają współpracę ze stacjonarnymi i polowymi systemami wojskowymi / Zdjęcie: PGZ

Zgodnie z poprzednimi informacjami, negocjacje obejmowały dostawę 18 aparatowni za 127 523 234,56 zł netto (156 853 578,51 zł brutto) oraz 12 kolejnych w ramach opcji. Konsorcjum jest jedynym właścicielem dokumentacji technicznej i technologicznej do produkcji seryjnej.

Produkcja RWŁC-10/T rozpoczęła się w 1998, aparatownie zostały wprowadzone do Sił Zbrojnych 31 marca 2000, a pierwsze egzemplarze odebrał 11. Batalion Dowodzenia im. gen. broni Zygmunta Sadowskiego, podległy 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej w 2003. Konsorcjum dostarczyło jak dotąd ponad 400 aparatowni. Obecnie są dostarczane na podwoziu Jelcz 442.

Opis
Aparatownie RWŁC-10/T są ruchomymi węzłami łączności, integrującymi sieci komutacji strumieniowej oraz pakietowej. W wersji podstawowej, wyposażone są w trzy radiolinie o przepustowości do 34 Mb/s pracujące w paśmie III+ (1 350 ÷ 2 700 MHz) i umożliwiają zestawianie połączeń radiowych na dystansie do 50 km. Interfejsy umożliwiają podłączenie aparatowni do każdego obecnie istniejącego węzła łączności. Każda aparatownia RWŁC-10/T została wyposażona w zestaw agregatów prądotwórczych w szczelnym elektromagnetycznie kontenerze o wymiarach 2 x 2 x 3 m.