4 czerwca 3. Regionalna Baza Logistyczna (3. RBLog.) z Krakowa opublikowała przyspieszone ogłoszenie realizowane procedurą ograniczoną na naprawę, diagnostykę, konserwację, serwisowanie oraz usługi utrzymujące w sprawności technicznej urządzenia systemu rozpoznania elektronicznego Procjon.

Wojsko Polskie użytkuje trzy systemy Procjon, zabudowane przez Wojskowe Zakłady Elektroniczne na śmigłowcach wielozadaniowych W-3 / Zdjęcie: Wojskowe Zakłady Elektroniczne (WZE)

Wojsko Polskie użytkuje trzy systemy Procjon, zabudowane przez Wojskowe Zakłady Elektroniczne na śmigłowcach wielozadaniowych W-3 / Zdjęcie: Wojskowe Zakłady Elektroniczne (WZE)

Termin składania wniosków minie 15 czerwca 2020 o godz. 9.00. Kryteriami wyboru oferty będą gwarancja (40%), wartość roboczogodziny u użytkownika (30%) i wartość roboczogodziny u wykonawcy (30%). Zamawiający oczekuje rozpoczęcia powyższych usług 5 lipca 2020. W bieżącym roku mają być realizowane do 30 listopada. W przypadku realizacji usług w 2021, ich początek będzie zależeć od zabezpieczenia na ten cel środków finansowych w planie finansowym Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych (IWSZ). Zakończenie obowiązywania umowy nastąpi 30 listopada 2021.

Poprzednie ogłoszenie na powyższe prace zostało ogłoszone 6 sierpnia 2019, ale zamawiający anulował je w związku z niewpłynięciem żadnej oferty w zakładanym terminie do 2 września tego samego roku. Wcześniej, w 2019 zamówienie na powyższe prace o wartości 975,6 tys. zł brutto otrzymał Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych (ITWL) z Warszawy, który realizował podobne prace w latach 2016-2018.

Opis
System rozpoznania elektronicznego Procjon jest przeznaczony do prowadzenia rozpoznania radioelektronicznego w zakresie częstotliwości od 20 do 18 000 MHz. Służy do zbierania danych rozpoznawczych o systemach łączności radiowej i radiolokacyjnych, analizy parametrów wykrytych sygnałów, prowadzenia kontroli radiowej (śledzenia) pracy źródeł na wybranych częstotliwościach, przechwytywania i rejestrowania informacji przekazywanych w systemach łączności, namierzania (pomiaru azymutów) źródła promieniowania oraz przechowywania, przetwarzania i zobrazowania danych rozpoznawczych (Trenażer do systemu Gunica, 2020-05-20).

Wojsko Polskie użytkuje trzy systemy Procjon, zabudowane przez Wojskowe Zakłady Elektroniczne (WZE) z Zielonki na śmigłowcach wielozadaniowych W-3. W tym celu W-3 Sokół zabudowano jako W-3RR Procjon-2 (ŚRR 2/S-1RR), natomiast dwa W-3WA Huzar zabudowano jako ŚRR-10 Procjon-3 i ŚRR-10 Procjon-3/2 (Chętni na Perkoza, 2020-06-05).

Śmigłowce znajdują się na wyposażeniu 7. Dywizjonu Lotniczego 25. Brygady Kawalerii Powietrznej w Nowym Glinniku. Są wspierane przez aparaturę i oprogramowanie naziemnego stanowiska rozpoznania radioelektronicznego, zabudowane na samochodzie terenowym Honker i WD WRE-2Z na samochodzie ciężarowym Star 266.