6 maja Inspektorat Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej (IU MON) poinformował o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego na dostawy 32 wielozadaniowych śmigłowców wsparcia o kryptonimie Perkoz w trzech wersjach. Byłby to następca lekkich śmigłowców PZL Mi-2, z których po 53 latach służby w Wojsku Polskim, obecnie pozostało w linii około 40 egzemplarzy oraz częściowo wyspecjalizowanych W-3 Sokół (COVID-19: Modernizacja Sokołów zagrożona?, 2020-05-06).
 Pierwsze egzemplarze śmigłowców PZL Mi-2 weszły na uzbrojenie w 1967. W szczytowym okresie w linii znajdowało się około 300 wiropłatów. Obecnie, średni wiek pozostających w służbie egzemplarzy to 45 lat / Zdjęcie: Michał Adamowski

Pierwsze egzemplarze śmigłowców PZL Mi-2 weszły na uzbrojenie w 1967. W szczytowym okresie w linii znajdowało się około 300 wiropłatów. Obecnie, średni wiek pozostających w służbie egzemplarzy to 45 lat / Zdjęcie: Michał Adamowski

Poszukiwany śmigłowiec musi być zdolny do transportu pięciu w pełni wyekwipowanych żołnierzy lub 1000 kg ładunku użytecznego. Przewiduje się zakup trzech wersji: śmigłowiec wsparcia bojowego z możliwością prowadzenia zaawansowanego szkolenia lotniczego, śmigłowiec dowodzenia oraz śmigłowiec rozpoznania i walki elektronicznej.

Dialog techniczny ma na celu ocenę czy oferowane konstrukcje spełniają wstępnie określone wymagania, oszacowanie kosztów i ram czasowych zakupu, eksploatacji i wycofania, uwarunkowań dotyczących dostaw, szkolenia i zabezpieczenia logistycznego; zasad odbioru i nadzoru jakości, czy możliwości ewentualnego utrzymania lub utworzenia potencjału obsługowo-remontowego i produkcyjnego.

IU MON planuje przeprowadzenie dialogu technicznego pomiędzy lipcem a grudniem 2020. Podmioty zainteresowane udziałem w dialogu muszą przesłać wnioski do 31 maja. Szczegółowa specyfikacja techniczna zostanie przesłana podmiotom zakwalifikowanym do dialogu (Dziewięciu chętnych w programie Kondor, 2020-01-31).

Co istotne, jeszcze na początku ubiegłego roku IU MON planował przesunąć program zakupu nowych lekkich wiropłatów wielozadaniowych poza Plan Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych na lata 2018-2027. Tłumaczono to wówczas priorytetem jakim miały być nowe śmigłowce uderzeniowe o kryptonimie Kruk, które zastąpią Mi-24D/W (Porozumienie PCO i Rafaela, 2020-04-07).

Śmigłowce zakupione w ramach programu Perkoz zastąpią Mi-2 (wersje: Mi-2URN, Mi-2RL, Mi-2Sz, Mi-2D, Mi-2T, Mi-2P, Mi-2R, Mi-2Ch, Mi-2UPR, Mi-2UPR-G), a także W-3PPD Gipsówka (powietrzne stanowisko dowodzenia) i W-3RR Procjon (rozpoznanie elektroniczne). Tych pierwszych, według stanu z końca 2019, było w Wojsku Polskim 61 egzemplarzy (41 w Wojskach Lądowych, 16 w Siłach Powietrznych i 4 w Marynarce Wojennej), ale realnie zdolnych do lotu było ok. 40, przy czym śmigłowce z racji wyczerpywania się resursów technicznych są sukcesywnie wycofywane (Śmigłowcowa katastrofa, 2019-04-29).

Wśród potencjalnych oferentów można wymienić europejską spółkę Airbus Helicopters (np. H135 lub H145M), włoską Leonardo (np. AW169M lub AW109) czy amerykańska Bell Helicopter Textron (np. z modelem 429 GlobalRanger) (AW169M MA dla włoskich wojsk lądowych, 2020-04-20; Węgry odbierają H145M, 2019-11-20).