Uroczyste podpisanie umowy miało miejsce 10 lipca 2017 w siedzibie Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PGZ). Konsorcjum, działające pod egidą Biura Elektroniki i Informatyki PGZ, będzie uczestniczyć w prowadzonym przez Inspektorat Uzbrojenia postępowaniu na dostawę systemu Walki Radioelektronicznej o kryptonimie Kaktus-MO. W powołanej strukturze kluczową rolę lidera obejmą Wojskowe Zakłady Elektroniczne. Spółka będzie współpracować  z Wojskowymi Zakładami Łączności nr 2 oraz Wojskowym Instytutem Łączności w Zegrzu.

Wojskowe Zakłady Elektroniczne w Zielonce specjalizują się od lat w zakresie walki radioelektronicznej / Zdjęcie: PGZ

Wojskowe Zakłady Elektroniczne w Zielonce specjalizują się od lat w zakresie walki radioelektronicznej / Zdjęcie: PGZ

Podpisanie umowy jest konsekwencją ogłoszonego 23 czerwca przez IU zaproszenia do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na dostawę dwóch zautomatyzowanych systemów rozpoznawczo-zakłócających KAKTUS-MO służących zarówno do prowadzenia walki  elektronicznej (wre)  jak i do pozyskiwania informacji o przeciwniku poprzez analizę emitowanych przez niego sygnałów radioelektronicznych. W zakresie wre KAKTUS pozwala na prowadzenie ofensywnych działań elektronicznych polegających na emitowaniu zakłócającej energii elektromagnetycznej na częstotliwościach pracy urządzeń odbiorczych przeciwnika.

Gestor zakłada realizację zamówienia trójetapowo: Najpierw zostanie wykonany jeden komplet, następnie zostaną przeprowadzone badania typu a ostatecznie zostanie wykonany drugi komplet zestawu.  Przyjęty harmonogram zakłada zakończenie prac pod koniec 2018.

Wojskowe Zakłady Elektroniczne w Zielonce specjalizują się w zakresie walki radioelektronicznej. Spółka ma także doświadczenie w integracji rozległych systemów m.in. Newa-SC i Przebiśnieg. Dostarczyła wcześniej do Wojska Polskiego Mobilne Zestawy Rejestracji i Analizy Sygnałów Radiolokacyjnych MZRiASR, Mobilne Stacje Rozpoznania Radioelektronicznego ESM/ELINT, Mobilne Stacje Rozpoznania MSR-W i Śmigłowcowe Systemy Rozpoznania Radioelektronicznego Procjon-3.