27 lipca Inspektorat Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej (IU MON) opublikował informację o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego ze spółką Airbus Defence and Space na modernizację i unifikację floty szesnastu lekkich samolotów transportowych C295M. Dialog techniczny ma zostać przeprowadzony do 30 czerwca 2021 (Używane Herculesy zamiast Dropa?, 2020-07-14).

Modernizacja/unifikacja polskich C295M może objąć przede wszystkim wyposażenie pokładowe. / Zdjęcie: chor. Rafał Dębicki, 6. Brygada Powietrznodesantowa

Modernizacja/unifikacja polskich C295M może objąć przede wszystkim wyposażenie pokładowe. / Zdjęcie: chor. Rafał Dębicki, 6. Brygada Powietrznodesantowa

Zgodnie z opublikowaną informacją, dialog techniczny ma na celu uzyskanie doradztwa na potrzeby przygotowania specyfikacji technicznej dla projektu modernizacji/unifikacji samolotów, eksploatowanych w 8. Bazie Lotnictwa Transportowego w Krakowie. Będzie obejmował ocenę możliwości spełnienia wstępnie określonych wymagań, sprecyzowanie uwarunkowań zabezpieczenia logistycznego, bezpieczeństwa dostaw, szkolenia i infrastruktury, oszacowanie kosztów oraz potrzeb czasowych powyższych prac.

Decyzja o negocjacjach z Airbus Defence and Space wynika z faktu, że europejska spółka jest producentem samolotów C295M oraz nie udzieliła innym podmiotom praw do produkcji, dystrybucji, modernizacji i dokumentacji technicznej.

Trzy dni wcześniej, 24 lipca Wydział Techniki Lotniczej 3. Regionalnej Bazy Logistycznej w Kutnie poinformował o unieważnieniu postępowania, dotyczącego zawarcia wieloletniej umowy na serwis symulatora lotów C295M, który znajduje się w 8. Bazie. Postępowanie było prowadzone od 29 października 2019, a decyzja o unieważnieniu zapadła 15 czerwca br.

Analiza

W wyposażeniu Sił Powietrznych RP znajduje się szesnaście samolotów C295 (jeden uległ tragicznej w skutkach katastrofie pod 12. Bazą Lotniczą w Mirosławcu 23 stycznia 2008). Pierwsze osiem (z opcją na cztery kolejne) zakupiono 28 sierpnia 2001 na podstawie umowy z ówczesną EADS Construcciones Aeronauticas SA (CASA) za równowartość 211,5 mln USD. Odbiór pierwszych samolotów nastąpił dwa lata później. Później zamówiono z wolnej ręki kolejne 11 samolotów, a powodem były rosnące potrzeby operacyjne: dwa w 2007, dwa w 2008 oraz pięć w latach 2012-2013.

W 2012 podpisano 10-letnią umowę na obsługę, usługi serwisowe, naprawy i generalne przeglądy (MRO, Maintenance Repair and Overhaul) samolotów w Centrum Serwisowym w Warszawie na mocy umowy z Airbus Poland, która produkuje 40% struktur tych samolotów w zakładach PZL Okęcie. W ubiegłym roku zawarto kolejną umowę serwisową, która będzie obowiązywać do 2022. Od początku eksploatacji, polskie C295M wylatały już ponad 70 tys. godzin. Co ciekawe, warszawskie Centrum realizuje podobne usługi na rzecz wojsk lotniczych Czech i Kazachstanu (Umowy serwisowe na C295M i PZL-130, 2019-01-24).