20 grudnia nadzwyczajne walne zgromadzenia spółek akcyjnych Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 (WZL-2) w Bydgoszczy i Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 4 (WZL-4) w Warszawie podjęły uchwały o połączeniu spółek w jeden podmiot. Skutek tej decyzji nastąpi od dnia rejestracji uchwał przez właściwe sądy rejestrowe. 

W wyniku połączenia Wojskowych Zakładów Lotniczych z Bydgoszczy i Warszawy nastąpi konsolidacja kompetencji z zakresu lotnictwa wojskowego Polskiej Grupy Zbrojeniowej. WZL-2 zatrudniają 900 pracowników, a WZL-4 około 400 / Zdjęcie: Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2

W wyniku połączenia Wojskowych Zakładów Lotniczych z Bydgoszczy i Warszawy nastąpi konsolidacja kompetencji z zakresu lotnictwa wojskowego Polskiej Grupy Zbrojeniowej. WZL-2 zatrudniają 900 pracowników, a WZL-4 około 400 / Zdjęcie: Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2

Połączenie spółek lotniczych jest dla Polskiej Grupy Zbrojeniowej przełomowe, ponieważ rozpoczyna olbrzymi proces konsolidacji przemysłu obronnego. Prowadzimy procesy optymalizacyjne, które dotychczas nigdy w polskiej zbrojeniówce nie były w takim zakresie realizowane, powiedział Michał Kuczmierowski, członek zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

Połączenie nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku WZL-4 na WZL-2 z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego spółki z Bydgoszczy w zamian za akcje, które zostaną wydane akcjonariuszom przedsiębiorstwa z Warszawy (Połączenie Wojskowych Zakładów Lotniczych, 2019-10-31; PGZ bliżej przejęcia Zakładów Napędów Lotniczych, 2019-03-04).

WZL-2 są jednym z największych zakładów lotniczych w Polsce i kluczowym zakładem serwisującym samoloty Sił Powietrznych. WZL-4 mają unikalne kompetencje w zakresie obsługi, remontów i napraw silników lotniczych.

Połączone spółki będą w stanie wyjść naprzeciw oczekiwaniom zarówno Ministerstwa Obrony Narodowej, klientów rodzimych i zagranicznych. WZL-2 będą oferowały kompletne usługi serwisowe i modernizacyjne, obejmujące płatowce i silniki w ramach formuły one-stop shop.

Proces konsolidacji realizowany jest w porozumieniu z funkcjonującymi w spółkach organizacjami związkowymi i radami pracowników. Podpisane w październiku 2019 roku porozumienie społeczne gwarantuje zatrudnienie dla wszystkich zatrudnionych przez 5 lat po połączeniu oraz mechanizm stałego wzrostu wynagrodzeń.

Zasadnicza część procesu integracji odbędzie się między zespołami pracowników. Weszli w skład kluczowych zespołów zadaniowych, których zadaniem jest wypracowanie najlepszych rozwiązań strategicznych i organizacyjnych dla połączonego podmiotu.

 

Analiza

Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 w Bydgoszczy są jednym z największych zakładów lotniczych w Polsce. To przedsiębiorstwo z ponad 70-letnim doświadczeniem w prowadzeniu remontów, modernizacji  i obsługi bojowych samolotów myśliwsko-bombowych, myśliwskich oraz transportowych o znacznym stopniu skomplikowania. 

Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 4 w Warszawie odgrywają kluczową rolę w wsparciu lotnictwa Sił Zbrojnych. Zakłady remontują i serwisują turbinowe silniki odrzutowe do samolotów: F-16 (F100-PW-229), MiG-29 (RD-33), Su-22 (AŁ-21F3) oraz silniki turbinowe do samolotów CASA C-295M (PW127G) i śmigłowców Mi-8 (TW2-117A/AG).

Spółka świadczy usługi w zakresie: produkcji, napraw, diagnostyki części i podzespołów lotniczych oraz zapewnia wsparcie serwisowe w zakresie napraw nieplanowanych silników w oparciu o stacjonarną bazę obsługową oraz mobilne grupy serwisowe.