30 października Express Bydgoski poinformował, że w pierwszym kwartale 2020 nastąpi połączenie, wchodzących w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PGZ), Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 2 (WZL-2) z Bydgoszczy z Wojskowymi Zakładami Lotniczymi Nr 4 (WZL-4) z Warszawy. Wycena warszawskiej spółki nastąpiła w sierpniu, a plan połączenia uzgodniono 25 września.

W wyniku połączenia Wojskowych Zakładów Lotniczych z Bydgoszczy i Warszawy nastąpi konsolidacja kompetencji z zakresu lotnictwa wojskowego Polskiej Grupy Zbrojeniowej. WZL-2 zatrudniają 900 pracowników, a WZL-4 około 400 / Zdjęcie: Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2

W wyniku połączenia Wojskowych Zakładów Lotniczych z Bydgoszczy i Warszawy nastąpi konsolidacja kompetencji z zakresu lotnictwa wojskowego Polskiej Grupy Zbrojeniowej. WZL-2 zatrudniają 900 pracowników, a WZL-4 około 400 / Zdjęcie: Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2

Wartość spółki WZL-4 oszacowano na 117,5 mln zł, a przejmującej ją WZL-2 na 240,5 mln zł. Połączenie nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku warszawskich zakładów do spółki z Bydgoszczy. Dokładny termin rozpoczęcia procesu wyznaczy sąd rejestrowy. Kapitał zakładowy bydgoskiej spółki to ponad 58 mln zł, dzięki połączeniu wzrośnie do ponad 84 mln zł. Nowe akcje imienne osiągną wartość 10 zł.

Po połączeniu bydgoskie zakłady przejmą wszystkie zezwolenia, koncesje i ulgi, a także prawa, zobowiązania i majątek Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 4. WZL-4 zostaną z kolei rozwiązane bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego. O planach restrukturyzacji warszawskich zakładów po raz pierwszy informowano w marcu 2018.

Analiza
W wyniku połączenia nastąpi konsolidacja kompetencji z zakresu lotnictwa PGZ. Bydgoskie zakłady zajmują się remontami i wsparciem eksploatacji samolotów wojskowych, począwszy od płatowców poprzez elektronikę. Mają też specjalizować się w bezzałogowych statkach latających PGZ-19R Orlik (Bsl Orlik z głowicami Wescam , 2019-07-09).

WZL-4 ma kompetencje do przeprowadzania remontów silników turbowentylatorowych Liulka AŁ-21F3 z Su-22, Klimow RD-33 z MiG-29 oraz turbowałowych TW2-117A/AG z Mi-8/17. Zakłady zajmują się także turbinami gazowymi zasilającymi prądnice zestawów przeciwlotniczych 2K12 Kub.

WZL-4 chcą uzyskać certyfikację do pełnych remontów silników turbowentylatorowych dwuprzepływowych Pratt & Whitney F100-PW-229 z F-16, a także silników turbośmigłowych Pratt-Whitney PW127G z CASA C295M (WZL-4 remontuje silniki F-16, 2019-08-06).