Przejdź do serwisu tematycznego

Współpraca przy budowie Narodowego Systemu Rozpoznania Satelitarnego

W warszawskim biurze Polskiej Grupy Zbrojeniowej odbyło się spotkanie robocze przedstawicieli przemysłu i wojska dotyczące budowy narodowego systemu rozpoznania satelitarnego.

Budowa Narodowego systemu rozpoznania satelitarnego to jeden z programów realizowanych w Biurze Projektów C4 PGZ. Omówieniu dotychczasowych postępów oraz przyszłych pól współpracy w tym projekcie służyło spotkanie robocze zorganizowane 28 lutego w warszawskim biurze Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Uczestniczyli w nim przedstawiciele przemysłu i wojska.

Zdjęcia: Polska Grupa Zbrojeniowa

Organizatorem przedsięwzięcia było Biuro Projektów C4 PGZ, a do wspólnej rozmowy zaproszone zostały firmy z Grupy Kapitałowej PGZ Wojskowe Zakłady Łączności nr 1 (WZŁ-1) i Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej (OBR CTM) oraz podmioty zewnętrzne ICEYE, TOPOLOGIC CONSULTING i SATIM. Wszystkie one zajmują się tematyką rozpoznania, w tym rozpoznania satelitarnego.

System rozpoznania satelitarnego odgrywa ważną rolę w funkcjonowaniu sił zbrojnych. Pozyskiwanie i przetwarzanie danych obrazowania satelitarnego w czasie rzeczywistym może dać przewagę na współczesnym polu walki. Są to wnioski, jakie płyną m.in. z zakończonej operacji NATO w Afganistanie, czy trwającego konfliktu zbrojnego na Ukrainie.

Polska Grupa Zbrojeniowa pracuje nad tym rozwiązaniem już od pewnego czasu. Wykorzystuje przy tym zarówno zasoby własne, zgromadzone w ramach Grupy Kapitałowej, jak też potencjał podmiotów zewnętrznych. To właśnie stało u podstaw umowy o współpracy, jaką w czasie XXXI edycji MSPO podpisały ze sobą PGZ, WZŁ-1 i ICEYE będący operatorem satelitów radarowych. Na mocy porozumienia, firmy ogłosiły współpracę w zakresie przygotowania dla Sił Zbrojnych RP konstelacji satelitów radarowych wraz ze stacjonarną i mobilną stacją naziemną. Zorganizowane spotkanie jest kontynuacją i rozwinięciem tamtych porozumień (MSPO 2023: Porozumienie PGZ, WZŁ-1 i ICEYE ws. konstelacji satelitów radarowych).

Jako lider polskiego sektora obronnego realizujemy szeroką gamę projektów. Jednym z nich jest budowa Narodowego systemu rozpoznania satelitarnego dla potrzeb Sił Zbrojnych RP. By zrealizować to zadanie wraz z Wojskowymi Zakładami Łączności nr 1 zawarliśmy porozumienie z firmą ICEYE, ale także innymi podmiotami specjalizującymi się m.in. w przetwarzaniu i analizie danych satelitarnych. Wybraliśmy wyspecjalizowane podmioty i zaprosiliśmy ich przedstawicieli, by porozmawiać o tym, jak zbudować cały system oraz w jaki sposób efektywnie wykorzystać nasz wspólny potencjał – podkreśla dyrektor Biura C4 PGZ dr Kamila Matela.

W czasie warsztatów rozmawiano o takich kwestiach jak: wsparcie planowania i prowadzenie operacji satelitarnych oraz zadań rozpoznania geoprzestrzennego, systemie zarządzania Big Data z wykorzystaniem AI na potrzeby analiz rozpoznawczych czy na temat propozycji analizy satelitarnych obrazów SAR wykorzystującej możliwości sztucznej inteligencji. Spotkanie w tak specjalistycznym gronie fachowców było okazją do zaprezentowania już opracowywanych rozwiązań, jak również wytyczeniem nowych kierunków i obszarów dalszych działań (WZŁ-1 na MSPO 2023: Mobilny segment naziemny do obsługi satelitów SAR).

Spotkanie pokazało, że GK PGZ może skupić rozproszone kompetencje, oferując kompleksowy produkt dla SZ RP na miarę wyzwań spowodowanych obecną sytuacją geopolityczną. Pozycja GK PGZ może zagwarantować sukces takiemu projektowi i umożliwić w przyszłości rozbudowę o kolejne moduły, w miarę uzyskiwania dojrzałości przez nowe technologie, na tym dynamicznie rozwijającym się rynku. Ożywiona dyskusja w końcowej części spotkania z udziałem przedstawicieli zaproszonych instytucji wojskowych wskazuje, że propozycja PGZ spotkała się z dużym zainteresowaniem i wpisuje się w potrzeby Sil Zbrojnych RP, których pilne zaspokojenie nabiera szczególnego znaczenia w kontekście toczącej się pełnoskalowej wojny za naszą wschodnią granicą (Umowa na satelity obserwacyjne dla Polski).

Warto podkreślić, że unikalną zaletą budowanego przez PGZ i jej partnerów systemu rozpoznania satelitarnego jest możliwość zbierania i analizy dużej liczby danych pochodzących z systemów satelitarnych w czasie rzeczywistym przy wykorzystaniu mobilnych stanowisk do analizy tych danych.

Na temat Narodowego systemu rozpoznania satelitarnego można także posłuchać w 23. odcinku podcastu #PoznajGenZbrojeniówki.

Informacja prasowa

Sprawdź podobne tematy, które mogą Cię zainteresować

RTX wdroży naziemny system obserwacji niskiej orbity okołoziemskiej LOCI

Spółka Raytheon NORSS ogłosiła plany wdrożenia swojego naziemnego systemu optycznej obserwacji niskiej orbity okołoziemskiej LOCI (Low Earth Orbit Optical Camera…

System Satelitarnej Obserwacji Ziemi MikroGlob bliżej

Agencja Uzbrojenia podpisała umowę z konsorcjum Creotech Instruments i Airbus Space na wykonanie Przemysłowego Studium Wykonalności projektu konstelacji mikrosatelitów optoelektronicznej obserwacji Ziemi o nazwie…

Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.

Dodaj komentarz

Powiązane wiadomości

X