19 marca, w odpowiedzi na pytania Redakcji Magazynu MILMAG, rzecznik prasowy Inspektoratu Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej (IU MON) mjr Krzysztof Płatek poinformował, że wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę zestawów do zakłócania systemów nawigacji satelitarnej o kryptonimie Heliotrop złożyło siedem podmiotów.

Heliotrop ma być zestawem przenośno-przewoźnym umożliwiającym generowanie sygnału zakłócającego systemy nawigacji satelitarnej dookólnie i/lub sektorowo, różnych celów. Obecnie funkcjonujące systemy nawigacji satelitarnej to przede wszystkim systemy globalne: amerykański GPS–NAVSTAR, europejski Galileo, rosyjski GŁONASS i chiński BeiDou-3 oraz regionalny, indyjski NavIC / Grafika: ISS Reszetniew

Zgodnie z przesłaną informacją są to: czeska spółka URC Systems, Mex Technologies z Warszawy, Hertz Systems Ltd z Zielonej Góry, izraelska Elta Systems (wchodząca w skład Israeli Aerospace Industries, IAI), GISS z Warszawy, Siltec z Pruszkowa oraz Ibcol z Warszawy.

Postępowanie, realizowane procedurą negocjacyjną, zostało uruchomione przez IU MON 25 listopada 2020. Termin składania wniosków minął 15 stycznia br. Kryteriami wyboru oferty będą cena (90%) i okres gwarancji (10%).

Postępowanie dotyczy zakupu 18 zestawów do zakłócania systemów nawigacji satelitarnej w ramach dwuletniej umowy o wartości ponad 428 tys. EUR. Zakres umowy ma obejmować testy, szkolenie personelu, dostarczenie zestawów części zamiennych oraz opracowanie dokumentacji technicznej i udzielenie licencji na dokumentację techniczną zamawiającemu (System zakłócania nawigacji satelitarnej Heliotrop dla Wojska Polskiego).

Heliotrop ma być zestawem przenośno-przewoźnym umożliwiającym generowanie sygnału zakłócającego systemy nawigacji satelitarnej dookólnie i/lub sektorowo, różnych celów. Szczegóły techniczne systemu zostaną przekazane wykonawcom zaproszonym do składania wstępnych ofert.