25 listopada br. Inspektorat Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej (IU MON) opublikował ogłoszenie realizowane procedurą negocjacyjną dotyczące dostawy osiemnastu zestawów do zakłócania systemów nawigacji satelitarnej o kryptonimie Heliotrop. Wartość zamówienia oszacowano na powyżej 428 tys. EUR w ramach dwuletniej umowy.

Heliotrop ma być zestawem przenośno-przewoźnym umożliwiającym generowanie sygnału zakłócającego systemy nawigacji satelitarnej dookólnie i/lub sektorowo, różnych celów. Obecnie funkcjonujące systemy nawigacji satelitarnej to przede wszystkim systemy globalne: amerykański GPS–NAVSTAR, europejski Galileo, rosyjski GŁONASS i chiński BeiDou-3 oraz regionalny, indyjski NavIC / Grafika: ISS Reszetniew

Heliotrop ma być zestawem przenośno-przewoźnym umożliwiającym generowanie sygnału zakłócającego systemy nawigacji satelitarnej dookólnie i/lub sektorowo, różnych celów. Obecnie funkcjonujące systemy nawigacji satelitarnej to przede wszystkim systemy globalne: amerykański GPS–NAVSTAR, europejski Galileo, rosyjski GŁONASS i chiński BeiDou-3 oraz regionalny, indyjski NavIC / Grafika: ISS Reszetniew

Termin składania wniosków o udział w postępowaniu minie 15 stycznia 2021 o godz. 10.00. Kryteriami wyboru oferty będą cena (90%) i okres gwarancji (10%). przewidywana liczba wykonawców nie przekroczy pięciu. Zakres umowy ma obejmować testy, szkolenie personelu, dostarczenie zestawów części zamiennych oraz opracowanie dokumentacji technicznej i udzielenie licencji na dokumentację techniczną zamawiającemu.

Heliotrop ma być zestawem przenośno-przewoźnym umożliwiającym generowanie sygnału zakłócającego systemy nawigacji satelitarnej dookólnie i/lub sektorowo, różnych celów. Szczegóły techniczne systemu zostaną przekazane wykonawcom zaproszonym do składania wstępnych ofert (Serwis prototypu Kaktus-MO, 2020-11-23).

IU MON wymaga od wykonawców, aby udowodnili w sposób należyty wykonanie co najmniej jednej dostawy minimum 5 urządzeń lub zestawów do zakłócania, pracujących w zakresie częstotliwości od 30 MHz do 1700 MHz o łącznej wartości nie mniejszej niż 3 000 000 zł brutto (Chiny ukończyły konstelację BeiDou-3, 2020-06-25).

Warto przypomnieć, że to kolejna inicjatywa resortu obrony w ostatnim czasie w zakresie zwiększania możliwości prowadzenia walki radioelektronicznej (WRE). 21 sierpnia IU MON ogłosił zakup dwunastu stacji zakłóceń radiolokacyjnych wraz z wszystkimi elementami składowymi umożliwiającymi użytkowanie na pojeździe lub podwoziu bazowym, natomiast 21 września poinformował o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego na zautomatyzowany system rozpoznawczo-zakłócający pasma UKF na podwoziu kołowego transportera opancerzonego (kto) Rosomak (Poszukiwany Rosomak do walki radioelektronicznej, 2020-09-22; Stacje zakłóceń radiolokacyjnych dla WP, 2020-08-21).