21 sierpnia Inspektorat Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej (IU MON) planuje zakup dwunastu stacji zakłóceń radiolokacyjnych wraz z wszystkimi elementami składowymi umożliwiającymi użytkowanie na pojeździe lub podwoziu bazowym.

IU MON planuje zakup dwunastu mobilnych stacji zakłóceń radiolokacyjnych / Zdjęcie: Polska Grupa Zbrojeniowa

IU MON planuje zakup dwunastu mobilnych stacji zakłóceń radiolokacyjnych / Zdjęcie: Polska Grupa Zbrojeniowa

Termin składania wniosków minie 30 września 2020 o godz. 14.00. Kryteriami wyboru oferty będą cena (70%) i termin gwarancji (30%). Wartość umowy przekroczy 428 tys. EUR (1,88 mln zł), a termin realizacji wyniesie 100 miesięcy (8 lat i 4 miesiące) od daty zawarcia umowy. Co ciekawe, postępowanie ograniczono do jednego podmiotu, z uwagi na obiektywne kryteria wyboru, co wskazuje, że prawdopodobnie są to wchodzące w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PGZ), Wojskowe Zakłady Elektroniczne (WZE) z Zielonki, posiadające w tej materii szerokie kompetencje.

Z uwagi na poufny charakter zamawianego wyposażenia wojskowego, szczegółowe wymogi zostaną przesłane wykonawcy. Ujawniono jednak, że ma to być urządzenie umożliwiające generowanie zakłóceń radiolokacyjnych w zakresie częstotliwości nie węższym niż od 0,5 do 18 GHz i oddziaływające na systemy nadawcze lub odbiorcze na odległość co najmniej 30 km dla urządzeń naziemnych oraz dla urządzeń statków powietrznych na odległość co najmniej 100 km. Stacja powinna być przeznaczona do pracy ciągłej przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i 365 dni w roku (Serwis Procjonów, 2020-06-05; Trenażer do systemu Gunica, 2020-05-20).

Analiza
10 lipca 2017 powołano konsorcjum ze spółką WZE jako liderem oraz Wojskowymi Zakładami Łączności nr 2 (WZŁ-2) oraz Wojskowym Instytutem Łączności w Zegrzu, które będzie uczestniczyć w prowadzonym przez Inspektorat Uzbrojenia postępowaniu na dostawę dwóch zestawów systemu walki radioelektronicznej o kryptonimie Kaktus-MO. System ma służyć do służących zarówno do prowadzenia walki  elektronicznej (wre),  jak i do pozyskiwania informacji o przeciwniku poprzez analizę emitowanych przez niego sygnałów radioelektronicznych (WZE liderem w programie Kaktus-MO, 2017-07-11).

Z kolei 26 czerwca 2018 zawarto umowę o wartości 4,5 mln zł netto pomiędzy 3. Regionalną Bazą Logistyczną (3. RBLog.) a Wojskowym Instytutem Łączności na przeprowadzenie prac serwisowych i związane z utrzymaniem sprawności technicznej, prawdopodobnie jednego z prototypowych zestawów systemu Kaktus-MO.