20 listopada br. 3. Regionalna Baza Logistyczna (3. RBLog.) z Krakowa opublikowała informację o postępowaniu prowadzonym procedurą ograniczoną na usługi naprawy, konserwacji, serwisowania oraz innych usług utrzymujących w sprawności prototypu zautomatyzowanego systemu rozpoznawczo-zakłócającego Kaktus-MO (Moduł Operacyjny).

Wojsko zamówiło w 2017 dwa prototypowe zestawy zautomatyzowanego systemu rozpoznawczo-zakłócającego Kaktus-MO, a w sierpniu br. ruszył przetarg na dostawę dwunastu kolejnych zestawów. / Zdjęcie: PGZ

Wojsko zamówiło w 2017 dwa prototypowe zestawy zautomatyzowanego systemu rozpoznawczo-zakłócającego Kaktus-MO, a w sierpniu br. ruszył przetarg na dostawę dwunastu kolejnych zestawów. / Zdjęcie: PGZ

Termin składania wniosków minie 17 grudnia o godz. 9.00. Liczba wykonawców została ograniczona do minimum trzech i maksymalnie pięciu. Kryteriami wyboru oferty będą cena (60%), wartość roboczogodziny u użytkownika (30%) i wartość roboczogodziny u wykonawcy (30%). Zamawiający przewiduje rozpoczęcie usług serwisowym w roku 2021, po zawarciu stosownej umowy. Czas realizacji minie 30 listopada 2021. Później serwis będzie wznawiany w kolejnych dwóch latach z terminami realizacji do 30 listopada 2022 i 30 listopada 2023. 

Zamawiający zastrzegł również sobie prawo do realizacji opcji, która będzie polegać na na zwiększeniu do 90%, wartości umowy w poszczególnych latach jej obowiązywania, również w sytuacji wyczerpania kwoty maksymalnej umowy, przeznaczonej na zrealizowanie zamówienia podstawowego. 

10 lipca 2017 konsorcjum złożone z Wojskowych Zakładów Elektronicznych (WZE) z Zielonki (Lider) wraz z Wojskowymi Zakładami Łączności nr 2 (WZŁ-2) w Czernicy oraz Wojskowym Instytutem Łączności (WIŁ) w Zegrzu zawarły umowę z Inspektoratem Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej (IU MON) na dostawę dwóch prototypów systemu Kaktus-MO. W pracach uczestniczyły także Wojskowa Akademia Techniczna, Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej (WITPiS), KenBIT, Thales, Rodhe&Schwartz, Bonn Elektronik, Poynting, Transbit, WAREL, Jelcz S.A. oraz Wojskowe Zakłady Motoryzacyjna (WZM) (WZE liderem w programie Kaktus-MO, 2017-07-11). 

Pierwsza umowa serwisowa jednego z prototypów o wartości 4,5 mln zł netto z WIŁ została zawarta 26 czerwca 2018. Z kolei 21 sierpnia br. IU MON opublikował informację o postępowaniu na dostawę dwunastu stacji zakłóceń radiolokacyjnych wraz z wszystkimi elementami składowymi umożliwiającymi użytkowanie na pojeździe lub podwoziu bazowym (Stacje zakłóceń radiolokacyjnych dla WP, 2020-08-21).