25 czerwca Inspektorat Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej (IU MON) opublikował zaproszenie do udziału w postępowaniu przetargowym procedurą negocjacyjną na dostawę 29 gąsienicowych wozów zabezpieczenia technicznego (wzt) o kryptonimie Kajman z opcją na 37 kolejnych.

Ciężki, gąsienicowy wóz zabezpieczenia technicznego o kryptonimie Kajman ma wspierać czołgi i inne pojazdy gąsienicowe. Obecnie w pododdziałach zabezpieczenia technicznego Wojsk Lądowych wykorzystywane są pojazdy typu WZT-2, WZT-3 i Bergepanzer 2. Jednym z potencjalnych kandydatów jest Bergepanzer WiSENT 2 promowany w Polsce jako Ciągnik Pancerny WZT-BPz (PL) przez FGG Flensburger Fachrzeugbau Gesselschaft wspólnie z WZM i PGZ / Zdjęcie: Jakub Link-Lenczowski

Ciężki, gąsienicowy wóz zabezpieczenia technicznego o kryptonimie Kajman ma wspierać czołgi i inne pojazdy gąsienicowe. Obecnie w pododdziałach zabezpieczenia technicznego Wojsk Lądowych wykorzystywane są pojazdy typu WZT-2, WZT-3 i Bergepanzer 2. Jednym z potencjalnych kandydatów jest Bergepanzer WiSENT 2 promowany w Polsce jako Ciągnik Pancerny WZT-BPz (PL) przez FGG Flensburger Fachrzeugbau Gesselschaft wspólnie z WZM i PGZ / Zdjęcie: Jakub Link-Lenczowski

Pojazdy będą przeznaczone do udzielania pomocy technicznej, rozpoznania, napraw i ewakuacji technicznej ciężkich pojazdów gąsienicowych o masie ponad 63 t oraz udzielania pierwszej pomocy osobom rannym i poszkodowanym. Postępowanie dotyczy dostawy pojazdów opancerzonych, wyposażonych w obrotowe urządzenie dźwigowe, dwie wyciągarki (główną i pomocniczą), lemiesz do spychania uszkodzonych pojazdów i wykonywania innych prac, zdalnie sterowany moduł uzbrojenia z dzienno-nocnymi przyrządami obserwacyjno-celowniczymi, system ochrony (filtrowentylacji) przed zagrożeniami atomowymi, biologicznymi i chemicznymi (ABC), układ klimatyzacji i ogrzewania, dodatkowy agregat prądotwórczy (APU), system przeciwpożarowy i przeciwwybuchowy, system ewakuacji bojowej (Combat Recovery System), system obserwacji dookólnej oraz system łączności wewnętrznej i zewnętrznej.

Szczegółowe wymagania dotyczące pojazdów zostaną określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, która zostanie przekazana wykonawcom zaproszonym do składania ofert wstępnych. Termin składania ofert minie 31 sierpnia 2020 o godz. 10.00. Kryteriami wyboru ofert, zgodnych z SIWZ, będą cena (90%) i gwarancja (10%). Zamawiający przewiduje, że termin wykonania umowy upłynie 30 listopada 2035 (CKPEiRT w końcu do WP, 2019-10-11).

Analiza
14 lipca 2017 IU MON opublikował informację o rozpoczęciu analizy rynku w zakresie opracowania wzt do prowadzenia skutecznego rozpoznania technicznego i ewakuacji technicznej ciężkiego gąsienicowego sprzętu wojskowego (o masie powyżej 60 t), udzielania pomocy technicznej w realizacji napraw uszkodzonego ciężkiego sprzętu gąsienicowego oraz realizację zadań z zakresu ratownictwa technicznego oraz zdolności do realizacji zadań zabezpieczenia technicznego w trakcie działań prowadzonych ze zmienną intensywnością oraz w różnych środowiskach walki. Ponadto, zakładano, że nowy WZT ma ochraniać załogę przed ostrzałem pociskami z broni pokładowej, strzeleckiej i granatników przeciwpancernych, przed wybuchami min i improwizowanych ładunków wybuchowych (IED) oraz ostrzałem innymi pociskami wystrzeliwanymi z wozów opancerzonych.

Do dialogu zgłosiło się pięciu oferentów: spółka Rheinmetall Defence Polska  z Rheinmetall Landsysteme (RLS), Zakłady Mechaniczne Bumar-Łabędy, Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne (WZM) Poznań z FGG Flensburger Fachrzeugbau Gesselschaft, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych OBRUM oraz BAE Systems Land Armaments (Kolejne M88 do Maroka, 2020-03-05; Premiera wzt Namer, 2019-03-21).