Jak dowiedział się Militarny Magazyn MILMAG, nadal przeciąga się dostawa 27 ciężkich kołowych pojazdów ewakuacji i ratownictwa technicznego (CKPEiRT). Zgodnie z umową o wartości 199,1 mln zł zawartą 9 listopada 2015 między Inspektoratem Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej a spółką Rosomak pierwsza partia 17 CKPEiRT miała trafić do Sił Zbrojnych RP do końca listopada 2017. Pierwotny harmonogram zakładał, że pozostałe 10 pojazdów wojsko odbierze do końca listopada 2018.

Dostawy ciężkich kołowych pojazdów ewakuacji i ratownictwa technicznego (CKPEiRT) dla Wojska Polskiego są opóźnione. Rosomak deklaruje, że trafią do Sił Zbrojnych RP w 2019 / Zdjęcie: Rosomak

Dostawy ciężkich kołowych pojazdów ewakuacji i ratownictwa technicznego (CKPEiRT) dla Wojska Polskiego są opóźnione. Rosomak deklaruje, że trafią do Sił Zbrojnych RP w 2019 / Zdjęcie: Rosomak

Opóźnienie dostaw wynika z problemów, które wystąpiły podczas badań ciężkich kołowych pojazdów ewakuacji i ratownictwa technicznego w Wojskowym Instytucie Techniki Pancernej i Samochodowej (WITPiS) w Sulejówku. Inspektorat Uzbrojenia MON poinformował MILMAG, że producent – spółka Rosomak z Siemianowic Śląskich – deklaruje zakończenie dostaw wszystkich CKPEiRT do końca pierwszego kwartału 2019. Jednocześnie rozpoczęło się naliczanie kar umownych za niewywiązanie się wykonawcy z umowy. Badania pojazdu w WITPiS zostały zakończone 4 stycznia 2019.

Pojazd bazowy Scania CB 8×8 na którym oparty ma być polski CKPEiRT przestał być wytwarzany przez skandynawskiego producenta. W ofercie Scanii starszą ciężarówkę zastąpił już nowszy model. Spółka Rosomak kupiła 27 pojazdów do zabudowy w roku 2016. Dostarczone do Wojska Polskiego podwozia nie będą zatem nowe. 

Analiza
Postępowanie na dostawę ciężkich kołowych pojazdów ewakuacji i ratownictwa technicznego ogłoszono pięć lat temu w styczniu 2014. Oferta przedsiębiorstwa z Siemianowic Śląskich została wybrana 22 czerwca, uzyskując 100 punktów w jedynym kryterium ceny. Spółka Rosomak w konsorcjum z przedsiębiorstwami Scania Power Polska oraz Cargotec wygrała z propozycją Szczęśniak Pojazdy Specjalne z Bielska-Białej z wozem KWZT Mamut (ofertę oceniono na 92 punkty) i konsorcjum Auto-Hit z IVECO Defence z pojazdem na bazie IVECO (78 punktów).

Zgodnie z zobowiązaniem spółka Rosomak ma dostarczyć 27 wozów przeznaczonych do zabezpieczenia technicznego działań ciężkiego wojskowego sprzętu kołowego, będącego na wyposażeniu Wojska Polskiego. Obejmuje to m.in. holowanie i wsparcie napraw transporterów opancerzonych i kołowych bojowych wozów piechoty Rosomak o masie do 26 t.

Zaoferowane przez Rosomak pojazdy na podwoziu ciężarówek Scania 8×8 mają zostać zabudowane osprzętem specjalistycznym HIAB, w tym żurawiem o udźwigu co najmniej 8 t przy wysięgu 7 m umożliwiający przeładunek kontenerów o wielkości do 1C włącznie. CKPEiRT ma być zdolny do brodzenia do głębokości 0,8 m bez przygotowania i 1,2 m po przygotowaniu. Zgodnie z specyfikacją Wojska Polskiego wozy mają być wyposażone w czteroosobową opancerzoną kabinę załogową i opancerzone zbiorniki paliwa zapewniające ochronę na poziomie minimum 2 zgodnie z STANAG 4569.