Podczas XXVIII Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego MSPO w Kielcach (3-6 września), spółki wchodzące w skład Grupy PGZ zaprezentują szeroki wachlarz swoich ofert dla Wojska Polskiego i partnerów zagranicznych. Polska Grupa Zbrojeniowa jest partnerem strategicznym MSPO, które od 27 lat jest największym wydarzeniem dla krajowego przemysłu zbrojeniowego.

Obok paryskich targów zbrojeniowych Eurosatory i londyńskich DSEI, kielecki MSPO jest to największe tego typu wydarzenie w Europie. / Zdjęcie: Polska Grupa Zbrojeniowa

Obok paryskich targów zbrojeniowych Eurosatory i londyńskich DSEI, kielecki MSPO jest to największe tego typu wydarzenie w Europie. / Zdjęcie: Polska Grupa Zbrojeniowa

Na wystawie Grupy PGZ będzie można zapoznać się m.in. z systemami obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej krótkiego i bardzo krótkiego zasięgu, w tym dostarczane Wojsku Polskiemu w ostatnich latach Przeciwlotniczy System Rakietowo-Artyleryjski (PSR-A) Pilica oraz Samobieżne Przeciwlotnicze Zestawy Rakietowe (SPZR) Poprad. Zostaną zaprezentowane także propozycje konfiguracji wyrzutni systemu MBDA EMADS (Enhanced Modular Air Defence Solutions) na podwoziu Jelcz jako rozwiązanie w programie kr. Narew (PSR-A Pilica w Ustce, 2019-08-03; Kolejne Poprady w WP, 2019-05-31; CAMM zintegrowany z IBCS, 2019-03-12).

Huta Stalowa Wola (HSW) zaprezentuje funkcjonalny prototyp nowego bojowego wozu piechoty, opracowywanego w ramach pracy badawczo-rozwojowej pod kryptonimem Borsuk wraz z systemem wieżowym ZSSW-30. Borsuk ma zastąpić w Wojsku Polskim wysłużone wozy BWP-1, a system ZSSW-30, zintegrowany z wyrzutnią przeciwpancernych pocisków kierowanych (ppk) zostanie wdrożony jako uzbrojenie bojowych wozów piechoty i kołowych transporterów opancerzonych Wojsk Lądowych. HSW pokaże także modułową, wielowariantową ofertę niszczycieli czołgów na trzech podwoziach gąsienicowych dla Wojska Polskiego w ramach dialogu technicznego do programu kr. Ottokar-Brzoza (HSW na MSPO 2019, 2019-08-31).

Konsorcjum złożone ze spółek PIT-Radwar, Rosomak, Wojskowe Zakłady Łączności (WZŁ) nr 1, WZŁ nr 2 oraz Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych (ITWL) zaprezentuje system zarządzania walką szczebla batalionu Rosomak BMS, zabudowanym na docelowej platformie KTO Rosomak w konfiguracji 8×8. Konsorcjum spółek PGZ zaprezentuje na potrzeby programu Zaawansowane Indywidualne Systemy Walki (ZISW) Tytan (Tytan zgodnie z harmonogramem?, 2018-07-20).

Grupa PGZ i ITWL oraz partner zagraniczny zaprezentują propozycję szeroko zakrojoną modernizacji śmigłowca uderzeniowego Mi-24D/W. PGZ jest jednym z piętnastu oferentów w dialogu technicznym ogłoszonym w styczniu (Chętni na modernizację Mi-24, 2019-03-01). Zaprezentowane zostaną także nowe pojazdy: Ciężki Kołowy Pojazd Ewakuacji i Ratownictwa Technicznego (CKPEiRT) Hardun 8×8 oraz KTO Rosomak w układzie 6×6 (CKPEiRT nadal opóźniony, 2019-01-10).

Ekspozycjia Grupy PGZ tradycyjnie zajmie  Halę C kieleckich Targów. Polska Grupa Zbrojeniowa zaoferuje także broń osobistą, amunicję, optoelektronikę i oporządzenie dla żołnierzy, systemy artyleryjskie, kołowe transportery opancerzone, środki łączności, radary, sprzęt inżynieryjny i logistyczny, a także i rozwiązania dla sił morskich.