28 lutego Inspektorat Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej poinformował, że do dialogu technicznego dotyczącego modernizacji śmigłowców uderzeniowych Mi-24D i Mi-24W zgłosiło się 15 podmiotów z Polski i zagranicy. Teraz nastąpi selekcja kandydatów i wysłanie zaproszeń do udziału w dialogu technicznym, zaplanowanym na lipiec-wrzesień 2019 (Modernizacja polskich Mi-24, 2019-01-23).
 Modernizacja Mi-24D i Mi-24W ma zwiększyć zdolności bojowe po wyczerpaniu się kilka lat temu resursów technicznych dla przeciwpancernych pocisków kierowanych 9M17P Skorpion systemu Falanga-P oraz 9M114 Kokon systemu Szturm / Zdjęcie: Jakub Link-Lenczowski

Modernizacja Mi-24D i Mi-24W ma zwiększyć zdolności bojowe po wyczerpaniu się kilka lat temu resursów technicznych dla przeciwpancernych pocisków kierowanych 9M17P Skorpion systemu Falanga-P oraz 9M114 Kokon systemu Szturm / Zdjęcie: Jakub Link-Lenczowski

Informacja o przeprowadzeniu dialogu technicznego do modernizacji polskich Mi-24 pojawiła się 21 stycznia. Termin składania wniosków minął 8 lutego. Zgodnie z informacją IU MON zgłosiło się piętnaście podmiotów. Są to: MBDA UK, Paramount Aerospace Systems, Megmar Logistics & Consulting, Elbit Systems Advanced Technology Center, Israel Aerospace Industries (IAI), Lom Praha Trade, Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret, Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ), Green Aviation (reprezentująca Motor Sicz), Ibcol Polska, Elbit Systems EW and SIGINT – Elisra, SCAT Security Consulting and Training, BAE Systems, SAAB Technologies Poland i Roketsan.

Plany modernizacji Mi-24 ogłoszono oficjalnie jeszcze w 2018. Są interpretowane jako rozwiązanie pomostowe przed planowanym zakupem śmigłowców uderzeniowych nowej generacji o kryptonimie Kruk, który został ujęty w Planie Modernizacji Technicznej (PMT) Sił Zbrojnych RP na lata 2017-2026. Zakup miałby nastąpić po zrealizowaniu zamówień na wiropłaty dla Wojsk Specjalnych i Marynarki Wojennej (Polski Plan Modernizacji Technicznej 2017-2026, 2019-02-28). Wcześniej MON deklarowało, że potrzebny jest zakup 32 śmigłowców uderzeniowych, jednak według oceny Wojska Polskiego wymóg to 100 wiropłatów. W połowie 2018 resort obrony sugerował, że umowa na Kruki powinna zostać podpisana w 2019.

26 lutego Wydział Techniki Lotniczej 3. Regionalnej Bazy Logistycznej (3. RBLog.) udzielił zamówienia Wojskowym Zakładom Lotniczym nr 1 (WZL-1) z Łodzi na naprawę główną nieokreślonej liczby śmigłowców Mi-24D/W i ich wyposażenia o wartości 73,3 mln zł netto. Pierwotnie oszacowano, że koszty naprawy wyniosą 78,3 mln zł. Prace zostaną przeprowadzone w latach 2019-2020. 56. Baza Lotnicza z Inowrocławia (podporządkowana 1. Brygadzie Lotnictwa Wojsk Lądowych) ma na stanie 14 Mi-24W, a 49. Baza Lotnicza z Pruszcza Gdańskiego 23 Mi-24D. Ocenia się, że pozostało około 28 śmigłowców zdolnych do wykonywania zadań bojowych.