15 marca Samodzielny Nadbrzeżny Dywizjon Rakietowy Brygady Artylerii marynarki wojennej Ukrainy (Wijśkowo-Morśki Syły Ukrajiny) odebrał pierwszy zestaw szkoleniowo-bojowy kompleksu rakietowego systemu obrony wybrzeża RK-360MC Neptun. W planach jest sformowanie trzech dywizjonów nowych rakiet, które zastąpią poradziecki system 4K51 Rubież z pociskami P-20 Termit, utracony w wyniku aneksji Krymu przez Rosję w marcu 2014 (Ukraina sformuje trzy dywizjony Neptunów).

Wyrzutnia USPU-360 na podwoziu KrAZ-7634NE 8×8

W uroczystości przekazania elementów zestawu wzięli udział przedstawiciele dowództwa WMS Ukrainy, w tym głównodowodzący kontradmirał Ołeksij Nejiżpapa, przedstawiciele dostawcy i integratora systemu, zakładów DKBB Łucz, regionalnej administracji państwowej oraz duchowieństwa. Wśród gości byli również kadeci Instytutu WMS Ukrainy, którzy będą szkolić się na tym systemie i na nim służyć (Ukraina zamówi pociski balistyczne Grom-2/Sapsan).

Kadm. Nejiżpapa powiedział: Kompleks ten ma na celu ochronę Ukrainy zarówno w regionie Morza Azowskiego, jak i Morza Czarnego. Dzięki tej baterii rozpocznie się szkolenie praktyczne nowo utworzonego dywizjonu. Trwają prace nad sformowaniem kolejnych dywizjonów. Będzie to „tarcza antyrakietowa” dla Ukrainy na morzu. Ten dzień zostanie zapisany w historii powstania nadbrzeżnych oddziałów rakietowych WMS Ukrainy (Wołodymyr Wełykyj zostanie dokończony jako fregata).

Z kolei dyrektor generalny DKBB Łucz, dr nauk technicznych Ołeh Korostelow powiedział, że zgodnie z planem rozpoczęto produkcję seryjną pierwszego zestawu (co oznacza, iż przekazany zestaw to prototyp – przyp. red.). Wskazał, że personel oficerski Samodzielnego Nadbrzeżnego Dywizjonu Rakietowego przygotowywał się do służby już w trakcie opracowywania Neptuna i brał udział w państwowych testach tego typu sprzętu wojskowego (Uzbrojony bsl Sokół-300 z Ukrainy).

 

 

Wszystkie pojazdy zestawu szkoleniowo-bojowego kompleksu rakietowego systemu obrony wybrzeża RK-360MC Neptun

Opis

System RK-360MC Neptun został opracowany pod kierownictwem zakładów DKBB Łucz w kooperacji ze spółkami wchodzącymi w skład państwowej UkrOboronProm: Pawłogradzkimi Zakładami Chemicznymi, Oryzon-Nawihacija, Impuls i Wizar, wchodzącą w skład Państwowej Agencji Kosmicznej Ukrainy spółki CKB Arsenał oraz spółkami sektora prywatnego: Radioniks, Telekart-pribor, UkrInnMasz, Ukrajinśka brone-technika, Motor Sicz i AwtoKrAZ.

Każdy z trzech planowanych dywizjonów będzie wyposażony w dwie baterie po sześć wyrzutni USPU-360 (na podwoziu KrAZ-7634NE 8×8, ujawnionym w 2014), każda z 24 rakietowymi pociskami przeciwokrętowymi w wersji RK-360A, co oznacza zamówienie na 216 pocisków. W skład każdego z dywizjonów wejdą także jeden pojazd dowódczy RKP-360, sześć transportowo-załadowczych TZM-360 i sześć transportowe TM-360 (wszystkie umieszczono na podwoziu KrAZ-6322 6×6 z zabudową specjalną Varta).

Pojazd dowódczy RKP-360

Makieta pocisku RK-360A została ujawniona podczas kijowskich targów Arms and Security 2015. Demonstrator technologii został przetestowany 22 marca 2016. Próby kontynuowano w 2017. Prototyp obecnie wdrażanego lądowego wariantu systemu, po raz pierwszy przetestowano 30 stycznia 2018. Z kolei w pełni funkcjonalny system w konfiguracji docelowej zademonstrowano 5 kwietnia 2019. Umowa na zakup pierwszego dywizjonu została zawarta pod koniec grudnia 2020, choć formalne przyjęcie na uzbrojenie nastąpiło wcześniej, bo 23 sierpnia tego samego roku. Co ciekawe, zakupem Neptunów jest zainteresowana Indonezja.

RK-360A ma masę startową 820 kg (z czego 150 kg to masa głowicy bojowej). Zasięg rażenia wynosi od 7 do 280 km. Pocisk porusza się po zaprogramowanej trasie na podstawie danych satelitarnych i systemu zliczeniowego. W końcowej fazie lotu, pocisk porusza się na pułapie od 3 do 10 m, wykorzystując dane z radaru głowicy samonaprowadzającej. Ukraiński pocisk jest uważany za udoskonaloną kopię rosyjskiego pocisku Zwiezda Ch-35 Uran.

Pojazd transportowo-załadowczy TZM-360 i pojazd transportowy TM-360 / Zdjęcia: WMS Ukrainy