17 lutego ukraiński portal branżowy Defence Express poinformował, powołując się na źródła w ministerstwie obrony Ukrainy, że budowana pierwotnie w stoczni w Mikołajewie korweta rakietowa Wołodymyr Wełykyj zostanie dokończona jako wielozadaniowa fregata rakietowa do działań przybrzeżnych (Łodzie patrolowe Mark IV dla Ukrainy, 2020-06-18).

Jak poinformowały media ukraińskie, powołując się na resort obrony, budowana korweta rakietowa Wołodymyr Wełykyj zostanie dokończona jako wielozadaniowa fregata rakietowa / Grafika: ministerstwo obrony Ukrainy

Jak poinformowały media ukraińskie, powołując się na resort obrony, budowana korweta rakietowa Wołodymyr Wełykyj zostanie dokończona jako wielozadaniowa fregata rakietowa / Grafika: ministerstwo obrony Ukrainy

Jednostka, pierwotnie projektu 58250 Hajduk-21, miałaby zostać ukończona jako flagowy okręt marynarki wojennej (Wijśkowo-Morśki Syły Ukrajiny), następca 28-letniej fregaty rakietowej Hetman Sahajdaczny (U130) projektu 1135.1 Nereus/Mienżynski (w kodzie NATO Krivak III) o pełnej wyporności 3510 t. Informację miał przekazać wiceminister obrony Ukrainy, Ołeksandr Myroniuk, który stwierdził, że resort zainicjował program dokończenia korwety na nowym, przeformułowywanym i dopracowanym projekcie (Francuskie patrolowce dla Ukrainy, 2019-11-18).

Według wiceministra, resort przeprowadził już inwentaryzację niedokończonego okrętu, a Centrum Badawczo-Projektowe Przemysłu Stoczniowego z Mikołajewa ma za zadanie wypracowanie sposobów jego realizacji w przedsiębiorstwach stoczniowych działających na Ukrainie.Następnie już zbudowane sekcje i cały zakupiony wcześniej sprzęt zostaną przetransportowane do innego zakładu, a budowa zostanie dokończona według zmodyfikowanego projektu (Okręt rozpoznawczy dla Ukrainy, 2019-04-28).

Według pierwotnego projektu 58250 Hajduk-21 z 2006 roku, okręt miał charakteryzować się wypornością pełną 2500 t (później przedefiniowaną na 2650 t). Miał mieć długość 108 m, szerokość 12,8 m, zasięg do 4000 mil morskich oraz załogę złożoną z 15 oficerów i podoficerów oraz 50 marynarzy (Kutry patrolowe Island dla Ukrainy, 2018-04-04).

Dla porównania, tureckie korwety rakietowe typu Ada, które będą budowane na Ukrainie (w liczbie czterech egzemplarzy), zgodnie z porozumieniem w tej sprawie z 15 grudnia 2020, wypierają 2400 t, mają 99,56 m długości, 14,4 m szerokości oraz zasięg 3500 mil morskich. Wcześniej, 8 października ub. r. Ukraina zawarła porozumienie z Wielką Brytanią o wartości 1,25 mld GBP (6,16 mld zł) dotyczące zakupu przez Kijów ośmiu szybkich kutrów rakietowych (Tureckie korwety i bezpilotowce dla Ukrainy, 2020-12-17).

Ukraiński Ślązak?
Przypomnijmy, że korweta Wołodymyr Wełykyj była budowana przez Przedsiębiorstwo Państwowe Mikołajowski sudobudiwnyj zawod od 17 maja 2011 (położenie stępki) i pierwotnie miała zostać przekazana zamawiającemu w 2016. Resort obrony planował zakup łącznie 10 korwet (z dostawą pierwszych czterech do 2018, a wszystkich do 2026). Systemy pokładowe i uzbrojenie miały zostać zakupione pierwotnie w Rosji, Danii, Francji, Niemczech, Niderlandach, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Włoszech i USA.

Jednak 23 lipca 2014, decyzją ówczesnego p.o. ministra obrony Iwana Rusnaka, program budowy pierwszych czterech korwet o wartości, szacowanej wówczas na 16,22 mld UAH, został wstrzymany. Do tego czasu zbudowano w 80% kadłub, złożony z siedmiu bloków (32% całego okrętu). Mimo decyzji o wstrzymaniu budowy, kadłub nie został zezłomowany i oczekiwał na ewentualne dalsze decyzje.

Jednak w 2018 stocznia w Mikołajewie ogłosiła niewypłacalność i rozpoczęła się wyprzedaż majątku przedsiębiorstwa. Mniej więcej w tym samym czasie, 24 maja 2018, dowódca marynarki wojennej, wiceadm. Ihor Woronczenko ujawnił, choć że budowę korwety formalnie wznowiono w poprzednim roku, nie znaleziono na to dostatecznych środków finansowych.

W październiku tego samego roku pojawiła się informacja o propozycji USA bezpłatnego przekazania Ukrainie nieokreślonej liczby wycofanych ze służby fregat rakietowych typu Oliver Hazard Perry. Koszty ewentualnego transferu jednostek zostałby pokryty przez USA w ramach programu Excess Defense Articles (EDA) (Fregaty OHP dla Ukrainy?, 2018-10-23).

Z kolei 2019 pojawiła się informacja o rozmowach ze stroną turecką w sprawie wsparcia budowy korwet rakietowych na Ukrainie, a w połowie 2020 według przedstawicieli partii rządzącej, Sługa Ludu, wznowienie budowy korwety projektu 58250 Hajduk-21 nie nastąpi przed 2022. Równocześnie, dotychczasowe koszty budowy okrętu, według cen z 2014, oszacowano na 5,326 mld UAH.