Estońskie Milrem Robotics, które zaprojektowało i zbudowało bezzałogowy, gąsienicowy pojazd samobieżny THeMIS (Tracked Hybrid Modular Infantry System), zaoferowało rodzimemu ministerstwu obrony budowę serii kołowych transporterów opancerzonych w układzie 6×6. Produkowane lokalnie pojazdy mają stanowić alternatywę dla wozów, które resort obrony zamierza zakupić wspólnie z Finlandią i Łotwą (Klatka desantowa dla THeMIS, 2020-03-30).

Milrem Robotics zaprezentowało wstępną wizualizację nowego wozu opancerzonego dla sił zbrojnych Estonii, który mógłby zostać opracowany i zbudowany przez rodzimy przemysł obronny. Pojazd zdaje się współdzielić sporo rozwiązań technicznych z wozem oferowanym przez fińską Patrię / Grafika: Milrem Robotics

Milrem Robotics zaprezentowało wstępną wizualizację nowego wozu opancerzonego dla sił zbrojnych Estonii, który mógłby zostać opracowany i zbudowany przez rodzimy przemysł obronny. Pojazd zdaje się współdzielić sporo rozwiązań technicznych z wozem oferowanym przez fińską Patrię / Grafika: Milrem Robotics

Według Milrem 14 estońskich przedsiębiorstw przemysłu obronnego miało wyrazić gotowość do zaprojektowania i budowy nowych pojazdów opancerzonych dla sił zbrojnych Estonii. W ciągu 10 lat mogłoby powstać kilkaset wozów tego typu. Wartość przedsięwzięcie oblicza się na 140-400 mln EUR (0,64-1,83 mld zł). 

Na czele konsorcjum stanąć miałoby Milrem Robotics. Spółka argumentuje, że zlecenie tak dużego przedsięwzięcia rodzimemu przemysłowi pozwoliłoby przetrwać mu kryzys gospodarczy, który może być następstwem pandemii wywołanej przez koronawirusa SARS-CoV-2. 

Estoński resort obrony zgłasza zapotrzebowanie na 100-300 nowych pojazdów opancerzonych. Zastąpią one w linii obecnie eksploatowane wozy Patria Pasi XA-180EST i XA-188. Ich wycofywanie ma rozpocząć się w najbliższych latach. 

17 grudnia 2019 szefowie resortów obrony Estonii, Finlandii i Łotwy, Jüri Luik, Antti Kaikkonenem i Artisem Pabriksem, podpisali list intencyjny w sprawie badań i rozwoju technicznego w dziedzinie obrony. Głównym punktem porozumienia mają być zakupy pojazdów opancerzonych przez zainteresowane strony. 29 stycznia podpisano szczegółowe porozumienie techniczne. Co ciekawe, jego sygnatariuszami były jedynie Finlandia i Łotwa (Fińsko-łotewskie porozumienie pancerne, 2020-01-30). 

Milrem Robotics zwraca uwagę, że w przypadku zakupu nowych wozów opancerzonych wspólnie z Finlandią i Łotwą, głównym beneficjentem przedsięwzięcia będzie fińska Patria Land Systems. Producent ten zaoferował już wspomnianym państwom sprzedaż pojazdów z układzie 6×6, które wzorowane są na znanej w Polsce konstrukcji AMV 8×8. Nowa platforma została zaprezentowana podczas targów Eurosatory 2018 (Eurosatory 2018: Patria 6×6, 2018-06-12). 

Przed kilkoma dniami zaprezentowano wizualizację pojazdu, który mógłby zostać opracowany przez estoński przemysł obronny w ramach kontroferty dla Patrii. Co ciekawe, przedstawiona platforma zdaje się współdzieli wiele rozwiązań technicznych z wozem fińskiego producenta. 

Poza Milrem Robotics w skład narodowego konsorcjum weszłyby również: Cybernetica, Baltic Workboats i Baltic Marine. Prezes zarządu Cybernetici, Oliver Väärtnõu, poinformował, że alternatywą dla opracowania własnego wozu opancerzonego byłoby wykupienie licencji od Patria Land Systems. Rozwiązanie takie wiązałoby się z transferem technologii, która pozwoli na uruchomienie lokalnej produkcji wozów Patrii oraz dostosowanie ich do wymogów technicznych estońskich sił zbrojnych.