22 sierpnia działający przy Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii Weapons, Torpedoes, Tomahawk and Harpoon (TTH) Project Team rozpoczął postępowanie na zakup przejściowych rakietowych pocisków przeciwokrętowych I-SSGW (Interim Surface to Surface Guided Weapon System) dla Royal Navy. Pociski wypełnią lukę w latach 2023-2030 pomiędzy wycofywanymi pociskami przeciwokrętowymi RGM-84 Harpoon Block 1C a nową generacją broni opracowywanej w ramach międzynarodowego programu FC/ASW (Future Cruise/Anti-Ship Weapon).

Konstrukcjami branymi pod uwagę jako rozwiązanie pośrednie pomiędzy Harpoon Block 1C a FC/ASW są amerykańskie pociski przeciwokrętowe Harpoon Block II+, francuskie MM40 Exocet Block 3, amerykańskie AGM-158C LRASM (Long Range Anti-Ship Missile) w wariancie dla wyrzutni pionowego startu Mk 41 VLS, amerykańsko-norweski wielozadaniowy wariant Kongsberg NSM czy szwedzki RBS15 Mk 4 Gungnir / Zdjęcie: Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii

Konstrukcjami branymi pod uwagę jako rozwiązanie pośrednie pomiędzy Harpoon Block 1C a FC/ASW są amerykańskie pociski przeciwokrętowe Harpoon Block II+, francuskie MM40 Exocet Block 3, amerykańskie AGM-158C LRASM (Long Range Anti-Ship Missile) w wariancie dla wyrzutni pionowego startu Mk 41 VLS, amerykańsko-norweski wielozadaniowy wariant Kongsberg NSM czy szwedzki RBS15 Mk 4 Gungnir / Zdjęcie: Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii

Zamawiający oczekuje ofert do 20 września 2019, do godz. 15.00 czasu lokalnego. Początek dostaw powinien nastąpić do grudnia 2022, a broń powinna osiągnąć wstępną gotowość operacyjną rok później. Przewidziano na ten cel 200 mln GBP (960,38 mln zł), co pozwoli na zakup pocisków, pakietu wsparcia logistycznego i szkoleniowego.

Program I-SSGW ma zapewnić pięciu fregatom rakietowym typu 23 Duke możliwość pozahoryzontalnego rażenia celów powierzchniowych morskich oraz lądowych. Zadaniem okrętów byłaby ochrona morskich grup zadaniowych (Desantowce Royal Navy, 2019-02-12). Pociski będą służyć do szkoleń i prowadzenia operacji bojowych do czasu wycofania tych jednostek i zastąpienia ich przez fregaty rakietowe nowej generacji typu 31e (Arrowhead 140 jako typ 31e?, 2019-08-26).

Według planów z listopada 2016, pociski RGM-84 Harpoon Block 1C miały pierwotnie zostać wycofane do 2018. Jednak po fali krytyki dotyczącej możliwości pozbawienia zdolności Royal Navy do rażenia celów nawodnych, w październiku 2017 zdecydowano się na wydłużenie eksploatacji RGM-84 do 2023. Ma to zapobiec luce, którą wskazał brytyjski Komitet Szefów Sztabów w swoim raporcie z grudnia 2018 (Wypełnienie luki pomiędzy Harpoon a FC/ASW?, 2018-12-19).

W latach 2030. I-SSGW zostaną zastąpione przez pociski opracowywane w ramach programu  FC/ASW. Fazę fazę koncepcyjną programu budowy brytyjsko-francuskiego pocisku rozpoczęto 28 marca 2017. Oprócz wspomnianych pocisków, FC/ASW zastąpi taktyczne pociski manewrujące dalekiego zasięgu o niskiej wykrywalności SCALP-EG/Storm Shadow w obydwuach państwach oraz francuskie pociski przeciwokrętowe  MM38/MM40/AM39/SM39 Exocet.