Przejdź do serwisu tematycznego

MSPO 2023: Umowa na realizację II fazy programu Wisła

Podczas XXXI MSPO w Kielcach, Agencja Uzbrojenia podpisała trzy umowy na pozyskanie elementów 3 dywizjonów, czyli 6 kolejnych baterii, systemu Patriot/IBCS w ramach realizacji II fazy programu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej średniego zasięgu Wisła.

We wtorek 5 września, pierwszego dnia XXXI Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego MSPO 2023 w Kielcach, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, w obecności Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy zatwierdził trzy umowy na pozyskanie elementów 3 dywizjonów, czyli 6 kolejnych baterii systemu Patriot/IBCS w ramach realizacji II fazy programu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej średniego zasięgu Wisła.

LTAMDS GhostEye / Zdjęcie: Jakub Link-Lenczowski, MILMAG

Przedmiotem umów, zawartych pomiędzy Skarbem Państwa – Agencją Uzbrojenia a rządem USA, jest dostawa kolejnych elementów systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej Wisła, w ramach amerykańskiego programu Foreign Military Sales (FMS). W ramach umów zawartych ze stroną amerykańską pozyskany zostanie sprzęt wojskowy obejmujący: 12 radarów dookólnych LTAMDS GhostEye, 48 wyrzutni M903 systemu MIM-104 Patriot oraz zapas rakietowych pocisków przechwytujących PAC-3 MSE. Zakontraktowane zostały również pakiety szkoleniowy i logistyczny. W dalszej kolejności zawierane będą umowy z rządem USA na komponenty Zintegrowanego Systemu Dowodzenia Obroną Przeciwlotniczą i Przeciwrakietową (Integrated Battle Command System, IBCS).

Zawarcie umów na dostawy kolejnych elementów systemu Patriot/IBCS zostało poprzedzone podpisaniem w dniu 25 sierpnia umów offsetowych z Lockheed Martin Global Inc. oraz Raytheon Company (część korporacji RTX). Offset dla II fazy programu Wisła obejmuje łącznie 13 zobowiązań, o sumarycznej wartości ok. 1 mld złotych, a termin ich realizacji został określony na okres do 5 lat. Polski przemysł obronny pozyska w efekcie technologie związane z systemami radiolokacyjnymi, w tym radarami LTAMDS GhostEye, oraz systemem dowodzenia (C2) (Umowy offsetowe II fazie programu Wisła).

Podobnie jak w I fazie, polski przemysł obronny odpowiedzialny będzie za dostarczenie wszystkich pojazdów specjalistycznych, w tym samochodów transportowo-załadowczych, kabin dowodzenia, a także mobilnych węzłów łączności, radarów wstępnego wykrywania celów P-18PL i radarów pasywnej lokacji PET/PCL. Do produkcji elementów II fazy wykorzystana zostanie technologia pozyskana przez polski przemysł w ramach zobowiązań offsetowych I fazy.

II faza realizacji programu zakłada również kontynuację współpracy przemysłowej, w ramach której polskie podmioty przemysłowe odpowiedzialne będą m.in. za produkcję i dostawę wyrzutni M903, elementów rakiet PAC-3 MSE oraz komponentów zabezpieczenia logistycznego systemu Patriot/IBCS.

Dostawy pierwszych dwóch baterii w ramach II fazy programu Wisła zostaną zrealizowane na przełomie 2026 i 2027 r., a zakończenie dostaw planowane jest w 2029 r.

Budowa polskiego systemu zintegrowanej obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej we wszystkich jego warstwach, przede wszystkim w oparciu o rozpoczętą w marcu 2018 r. realizację programu Wisła oraz zawartą we wrześniu 2021 r. umowę ramową na realizację programu Narew, a także na podstawie podpisanej umowy wykonawczej w kwietniu 2022 r. na pozyskanie wstępnych elementów systemu efektora w ramach projektu Mała Narew oraz zawartych umów z marca i kwietnia br. dotyczących realizacji programu Pilica+, stanowi priorytet w obszarze modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP.

24 maja 2022 Polska przekazała stronie amerykańskiej zapytanie ofertowe – Letter of Request na dostawę 3 dywizjonów, czyli 6 kolejnych baterii, systemu Patriot/IBCS w ramach realizacji II fazy programu Wisła (Drugi etap programu Wisła rozpoczęty). 28 czerwca Departament Stanu USA wyraził zgodę na pozyskanie przez Polskę przedmiotowego uzbrojenia (Zgoda USA na sprzedaż Polsce kolejnych Patriotów).

Z kolei 12 czerwca Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) informowała, że w ramach II fazy programu Wisła, nawiązała współpracę z amerykańską spółką Raytheon w zakresie produkcji komponentów i podzespołów do radarów LTAMDS GhostEye oraz kompetencji do ich serwisowania (Polska Grupa Zbrojeniowa w II fazie programu Wisła) .

Na podstawie informacji prasowej

Sprawdź podobne tematy, które mogą Cię zainteresować

Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.

Dodaj komentarz

Powiązane wiadomości

X