Przejdź do serwisu tematycznego

Dwa kolejne S-70i Black Hawk dla Policji

W hangarze Zarządu Lotnictwa Policji GSP KGP odbyło się uroczyste podpisanie umowy na zakup dwóch kolejnych śmigłowców wielozadaniowych S-70i Black Hawk International.

9 grudnia br. w nowym hangarze Zarządu Lotnictwa Policji Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji podpisane zostały dwie umowy: jedna trójstronna wspólnie z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej (KG PSP), która pozwoli na sfinansowanie zakupu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), a druga dwustronna na dostawę przez spółkę PZL Mielec (część Lockheed Martin) dwóch nowych śmigłowców wielozadaniowych S-70i Black Hawk International wraz z pakietem szkoleniowym, częściami zapasowymi i wyposażeniem (Następne S-70i dla Policji).

Podpisanie umowy o finansowanie zakupu dwóch śmigłowców S70i Black Hawk dla Policji. Od lewej: Gen. brygadier Andrzej Bartkowiak, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, prezes Narodowego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej, Przemysław Ligęza i gen. insp. Jarosław Szymczak, komendant główny Policji

Kiedy obejmowałem stanowisko komendanta głównego Policji jedną z pierwszych informacji jakie do mnie dotarły był fatalny stan floty śmigłowców. Po raz pierwszy w historii pozyskaliśmy nowy śmigłowiec. Policyjny Black Hawk to także pierwszy Black Hawk w polskich barwach. Zależało nam niezwykle na wielozadaniowym śmigłowcu z uwagi na to, że w 2016 r. Policji powierzono zadania z zakresu działań kontrterrorystycznych, dlatego zakup Black Hawków to była absolutna konieczność. Pięć lat później mówimy już o pięciu Black Hawkach w polskiej Policji

– powiedział gen. insp. Jarosław Szymczyk, komendant główny Policji po podpisaniu umowy.

Po podpisaniu umowy między Polskimi Zakładami Lotniczymi w Mielcu i Policją na zakup dwóch kolejnych śmigłowców S70i Black Hawk

Chciałbym podziękować panu prezesowi Przemysławowi Ligęzie za to w jaki sposób podszedł do naszego pomysłu. Prawda jest taka, że my niezwykle wykorzystujemy nasze trzy Black Hawki. Głownie wykorzystywaliśmy je w celach transportowych i ćwiczeniach kontterrorystycznych. Ale w pewnym momencie, kiedy pojawiła się potrzeba gaszenia pożarów uznaliśmy, że trzeba coś zrobić żeby ten sprzęt wykorzystać. Był więc wykorzystywany w Turcji i w Czechach, ale także i w Polsce. Uznaliśmy, że trzeba rozbudowac zdolności w tym zakresie. Zwróciliśmy się więc do pana prezesa Narodowego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej, Reakcja była natychmiast. W ekspresowym tempie doprowadziliśmy do podpisania tej umowy, również dla tego, że prezes Janusz Zakręcki zawsze przychylnie patrzył na polskie służby na polską Policję. To nie jest prosta sprawa, żeby podpisać umowę w grudniu i odebrać Black Hawka we wrześniu następnego roku

– dodał gen. insp. Jarosław Szymczak,

Komenda Główna Policja otrzymała na ten cel dofinansowanie w wysokości 350 000 000 zł w ramach programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nr 7.3 Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej.

350 mln PLN to jest koszt całego projektu. Są to środki, których polska Policja i Straż Pożarna, mimo usilnych starań, z pewność by nie miała. Dlatego jeszcze raz dziękuję głównemu autorowi sukcesu, prezesowi Narodowego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej panu Przemysławowi Ligęzie

– podsumował gen. insp. Jarosław Szymczak.

W ramach projektu pn. Pomagamy i chronimy – Policja i Państwowa Straż Pożarna na straży bioróżnorodności, przewidziano realizację dwóch zadań: zakupu śmigłowców wielozadaniowych typu Black Hawk wraz ze szkoleniem personelu i częściami zamiennymi oraz zakupu dodatkowego wyposażenia do akcji ratowniczo-gaśniczych. Dostawę pierwszego śmigłowca przewiduje się na wrzesień 2023, natomiast drugiego na IV kwartał 2024.

Nasz zakład ma pełne obłożenie produkcji śmigłowców Black Hawk. Obecnie trwa m.in. produkcja śmigłowców dla Filipin. Tempo produkcji rocznie wynosi od 15 do 18 egzemplarzy, zależnie od roku. Co warte podkreślenia, mimo pandemii COVID-19 nie notujemy opóźnień w produkcji, co jest dość wyjątkowe w naszej branży, po tym jak zerwaniu uległy niektóre łańcuchy dostaw lub nastąpiły duże opóźnienia w naszej branży. My radzimy sobie dobrze

– powiedział Artur Wojtas, członek zarządu PZL w Mielcu w rozmowie z magazynem MILMAG.

Jeśli chodzi o tempo realizacji zamówień, to zamówienie złożone dziś będzie realizowane za kilka lat. Jednak w ramach współpracy z naszymi klientami staramy się, w uzgodnieniu z nimi, przewidywać ich potrzeby i wówczas możliwe jest zaplanowanie produkcji śmigłowców z pewnym wyprzedzeniem i dzięki temu skrócenie terminu oczekiwania na dostawę dla konkretnych odbiorców

– dodał Artur Wojtas.

Wystąpienie prezesa Narodowego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej Przemysława Ligęzy

Głównym zadaniem śmigłowców będzie ochrona bioróżnorodności poprzez wspieranie między innymi akcji gaśniczych podczas wielkopowierzchniowych pożarów, w tym w najwyższych formach ochrony przyrody, jakim są parki narodowe, ograniczanie skutków zagrożeń powodziowych, w tym wywołanych zatorami lodowymi w okresie zimy oraz wczesnowiosennych roztopów, jak również realizacja innych zadań ustawowych Policji i Państwowej Straży Pożarnej.

Wystąpienie Gen. brygadiera Andrzeja Bartkowiaka, komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej

Inicjatorem pozyskania środków finansowych z NFOŚiGW była Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, której kierownictwo na podstawie pozytywnych doświadczeń z ubiegłorocznych działań gaśniczych w Turcji oraz tegorocznych w Czechach dostrzegło możliwość szerszego wykorzystania śmigłowca S-70i Black Hawk w celu ochrony bioróżnorodności poprzez ochronę pożarową rozległych obszarów przyrodniczych.

Trzy tego typu wiropłaty już od 4 lat wykorzystywane są w polskiej Policji nie tylko do zadań typowo policyjnych, np. wspierania działań kontrterrorystów, policjantów prewencji, ruchu drogowego czy ale także, jak to było przez kilkanaście miesięcy, do monitorowania rejonu granicy polsko-białoruskiej czy wspomagania działań służb ratowniczych, np. Straży Pożarnej czy TOPR i GOPR (S-70i Black Hawk na ćwiczeniach GOPR, Kolejny Black Hawk dla Policji, Dwa Black Hawki dla Policji).

Od lipca ub. r. Policja wspiera Straż Graniczną, monitorując, także z pokładu Black Hawka, wyznaczony obszar przygraniczny. Do zadań załogi śmigłowca należało oprócz patrolowania wyznaczonego odcinka, prowadzenie rozpoznania, rejestrowanie obrazu i współpraca z pionem kryminalnym przy zwalczaniu zjawisk przestępczych powiązanych z nielegalną migracją (Noktowizja dla policyjnych pilotów śmigłowców).

Prezes PZL w Mielcu Janusz Zakręcki podziękował zespołom negocjacyjnym pracującym przy kontrakcie

W lutym ubiegłego roku policyjny śmigłowiec S-70i Black Hawk po raz pierwszy zastępował maszynę TOPR-u, w której musiano wymienić silniki. Zaledwie cztery godziny po przylocie policyjna załoga wystartowała z ratownikami na pomoc turystom. Ich pomoc okazała się też niezbędna, gdy kolejnego dnia trzeba było podjąć działania ratownicze.

Do wyjątkowych zadań realizowanych z wykorzystaniem policyjnego Black Hawka należały z pewnością akcje gaszenia rozległych pożarów, jak to było w ubiegłym roku w Turcji, a w tym roku na Mazowszu i w Czechach. Akcja ze strażakami Państwowej Straży Pożarnej w Turcji była pierwszą wspólną misją poza granicami kraju. Ze strony Policji brało w niej udział czterech pilotów oraz czterech mechaników pokładowych. Przez tydzień policyjnym Black Hawkiem w ekstremalnych warunkach pomagali z powietrza gasić pożary na południu kraju. Z wykorzystaniem specjalnego zbiornika na wodę tzw. Bambi Bucket o pojemności 3 tys. litrów wykonali w tym czasie 214 zrzutów, czyli ponad 640 ton wody, głównie w miejsca, gdzie było to możliwe jedynie ze śmigłowca (Black Hawk z Bambi Bucket wyruszył gasić pożar w Czechach, Policyjny Black Hawk z Bambi Bucket gasił pożar, Polska wesprze Turcję w walce z pożarami).

Podsumowanie gen. insp. Jarosława Szymczaka, komendanta głównego Policji

Jedna z załóg, która wówczas walczyła z ogniem, także w tym roku na pokładzie Black Hawka mierzyła się z żywiołem, tym razem w Parku Narodowym Czeska Szwajcaria. Wspólnie z trzema strażakami Państwowej Straży Pożarnej zdobyte podczas ubiegłorocznej misji doświadczenie wykorzystali także i tym razem, każdego dnia w pełni profesjonalnie i z ogromnym zaangażowaniem wspierając czeskie służby ratownicze. Podczas ciężkiej, wielogodzinnej pracy w powietrzu łącznie wykonali około 500 zrzutów, czyli około 1,5 mln litrów wody na miejsca objęte pożarem. To była tytaniczna i bardzo niebezpieczna praca, w której liczyła się precyzja i właściwe manewrowanie śmigłowcem (Czekamy, co dalej z programami śmigłowcowymi w Polsce – wywiad z Januszem Zakręckim).

Innymi niezwykle ważnymi zadaniami, które realizowali w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy policyjni lotnicy na pokładzie Black Hawków były loty z organami do transplantacji. Tu gdzie liczyła się niemal każda minuta, wszystkie zostały wykonane przed czasem, jaki został wyznaczony do wykonania zadania. Dzięki sprawnie przeprowadzonym działaniom, także z wykorzystaniem tej właśnie maszyny, ponad 20 pacjentów aktualnie może cieszyć się zdrowiem i życiem.

Wyjątkowe działania, jakich podejmowali się policyjni lotnicy, wykorzystując policyjne Black Hawki to jedynie dodatek do zadań, jakie na co dzień realizują. Uczestniczą w policyjnych zabezpieczeniach imprez masowych, bardzo często współpracują z kontrterrorystami, funkcjonariuszami operacyjno-dochodzeniowymi, negocjatorami czy technikami kryminalistyki, którzy transportowani są drogą powietrzną do zadań służbowych w terenie, biorą też udział w poszukiwaniu zaginionych i ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości czy współpracują z funkcjonariuszami rozpracowującymi grupy przestępcze zajmujące się np. handlem narkotykami, czy też kradzieżami pojazdów.

Wspólne zdjęcie na zakończenie uroczystości

Różnorodność wykonywanych zadań z wykorzystaniem policyjnych śmigłowców typu S-70i Black Hawk wymaga od policyjnych pilotów i crew chiefów wyjątkowych umiejętności i profesjonalnego działania w różnych akcjach często o najwyższym stopniu ryzyka, a tym samym ciągłego doskonalenia. Możliwość przećwiczenia różnych elementów podczas organizowanych cyklicznie szkoleń z udziałem policyjnych kontrterrorystów, policjantów pionu kryminalnego i funkcjonariuszy innych służb pozwala na dobre przygotowanie, także do działania w sytuacjach nadzwyczajnych.

Międzynarodowe warsztaty strzeleckie BOA Shooting Workshop, międzynarodowe warsztaty policyjnych spadochroniarzy, międzynarodowe warsztaty K9 przewodników psów bojowych, szkolenie przewodników psów tropiących szkolonych według założeń mantrailingu, ćwiczenia wysokościowe na okrętach w Zatoce Gdańskiej i platformie wiertniczej usytuowanej na wodach Morza Bałtyckiego, manewry zgrywające służby i instytucje czy ćwiczenia z ratownikami medycznymi to tylko niektóre z przedsięwzięć szkoleniowych realizowanych z wykorzystaniem policyjnego śmigłowca S-70i Black Hawk.

Podczas szkoleń ćwiczono m.in.: różne warianty przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym z powietrza, prowadzenie akcji poszukiwawczo-ratowniczych w sytuacjach kryzysowych związanych z katastrofą naturalną czy też awarią techniczną na obszarze lądowym i morskim, scenariusze działań gaśniczych podczas pożarów wielkopowierzchniowych w terenie trudno dostępnym i wykorzystanie technik linowych do działań ratowniczych i przeciwpowodziowych.

Pierwszy z trzech Black Hawków (A-101), które w 2018 trafiły do Lotnictwa Policji

Śmigłowce typu S-70i Black Hawk zastąpiły zużyte maszyny starszej generacji. To wielozadaniowe maszyny transportowe o dużym zapasie mocy i znacznej prędkości przelotowej (297 km/h). Maksymalnie śmigłowiec tego typu osiągnąć może 350 km/h. Zatankowanie 1600 l paliwa pozwala na pokonanie nim około 700 km na jednym zbiorniku, czyli praktycznie odległości między dwoma najbardziej oddalonymi od siebie miejscami w kraju, a dzięki zamontowaniu na pokładzie jednego z Black Hawków dodatkowego zbiornika paliwa możliwy do przelotu dystans jeszcze się zwiększa. Do obsługi potrzebnych jest co najmniej 3 członków załogi: dwóch pilotów i crew chief, czyli szef pokładu. Na pokład można zabrać do 13 pasażerów. Dotychczas policyjni lotnicy wylatali tymi śmigłowcami łącznie ponad 1940 godzin.

Obecnie flota Lotnictwa Policji to 12 maszyn: 2 śmigłowce typu Mi-8, 2 – W-3 Sokół, 2 Bell 206B-III Jet Ranger, 3 Bell 407GXi i 3 – S-70i Black Hawk (dwa z nich w służbie od 30 listopada 2018 r. a jeden od końca marca 2019 r.). Siedem z nich, w tym najnowsze policyjne śmigłowce, czyli dwa Bell 407GXi i trzy Black Hawki oraz starsze Mi-8 stacjonują w Zarządzie Lotnictwa Policji w Warszawie, pozostałe w bazach terenowych rozlokowanych na terenie kraju: w Szczecinie, Krakowie, Wrocławiu, Łodzi i Poznaniu (Kolejne cztery Bell 407GXi dla polskiej Policji)

Naszywka Lotnictwa Policji / Zdjęcia: Grzegorz Sobczak, MILMAG

Zakup pierwszych trzech Black Hawków, które wykorzystuje obecnie polska Policja, sfinansowany był z Programu Modernizacji Służb Mundurowych podległych MSWiA i stanowił, z zakupionymi trzema Bell 407GXi, przełom w wyposażeniu lotnictwa policyjnego. S-70i cieszą się ogromnym zaufaniem pilotów. Dotychczas nigdy ich nie zawiodły, także podczas trudnych, zagranicznych misji.

Powiększenie floty śmigłowców o kolejne nowoczesne maszyny, zakup specjalistycznego sprzętu obsługowego oraz modernizacja infrastruktury hangarowej w centralnej bazie i bazach terenowych to niezwykle ważny krok do unowocześnienia Lotnictwa Policji, a tym samym do realizacji wielu różnorodnych zadań w zakresie bezpieczeństwa.

Z wykorzystaniem informacji prasowej

Zdjęcia w galerii: Komenda Główna Policji

Sprawdź podobne tematy, które mogą Cię zainteresować

Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.

Dodaj komentarz

Powiązane wiadomości

X