5 maja Komenda Główna Policji (KGP) rozpoczęła przetarg procedurą otwartą na dostawę 30 tys. ręcznych miotaczy pieprzu o pojemności 75 ml w ramach umowy ramowej.

Ręczny miotacz pieprzu jest środkiem przymusu bezpośredniego stosowanym przez funkcjonariuszy Policji w przypadkach określonych w przepisach prawa, szczególnie w sytuacji konieczności wyegzekwowania zachowania zgodnego z prawem lub obezwładnienia niebezpiecznej osoby, w tym także znajdującej się pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych, podobnie działających środków / Zdjęcie: Polska Policja

Ręczny miotacz pieprzu jest środkiem przymusu bezpośredniego stosowanym przez funkcjonariuszy Policji w przypadkach określonych w przepisach prawa, szczególnie w sytuacji konieczności wyegzekwowania zachowania zgodnego z prawem lub obezwładnienia niebezpiecznej osoby, w tym także znajdującej się pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych, podobnie działających środków / Zdjęcie: Polska Policja

 

Termin składania ofert minie 5 czerwca 2020 o godz. 10.00. Kryterium oceny ofert w umowie ramowej będzie cena (100%), a w umowie wykonawczej cena (85%) i okres gwarancji (15%). Termin realizacji zamówień udzielanych na podstawie umów wykonawczych do 18 grudnia 2020 i 17 grudnia 2021 (Policja szuka 9300 bezkurkowców, 2020-04-22).

Zgodnie z specyfikacją istotnych warunków zamówienia (SIWZ), efektywny zasięg strumienia mieszanki pieprzowej wynosił minimum 2 m, a wydajność miotacza musi pozwalać na uzyskanie minimum ośmiu jednosekundowych użyć, bez wystąpienia spadku zasięgu wystrzeliwanej mieszanki (poniżej wartości progowej).

Na każdym z ręcznych miotaczy pieprzu muszą znaleźć się napisy PolicjaNaturalny Środek Obezwładniający Co ważne, działanie substancji czynnej musi ustąpić po 2 i pół godziny po przemyciu wodą. Ogłoszenie nie zawiera kwoty, jaką KGP zamierza przeznaczyć na sfinansowanie umowy ramowej, ale ma być to kwota powyżej 139 tys. EUR (630 tys. zł). KGP wymaga też co najmniej 54-miesięcznego okresu gwarancji na miotacze.

Analiza
Poprzedni przetarg, rozpisany przez KGP w tej sprawie w ubiegłym roku, dotyczył dostawy 8700 ręcznych miotaczy pieprzu o pojemności 75 ml (z opcją na dodatkowe 1300 sztuk), 485 ręcznych miotaczy pieprzu o pojemności 1000 ml oraz mieszanki pieprzowej w ilości 1000 l.

W lipcu 2019 KGP wybrała ofertę spółki Works 11 z Katowic na miotacze (75 ml) za równowartość 269 000 zł brutto (w tym 234 030 zł w ramach zamówienia podstawowego i 34 970 zł w ramach opcji) wraz z gwarancją na 59 miesięcy. Z kolei spółka Holsters HPE Polska Grzegorz Szymański otrzymała zamówienia na miotacze (1000 ml) za równowartość 274 413 zł brutto z 30-miesięczną gwarancją, a także 1000-litrowy zapas mieszanki pieprzowej za 233 700 zł brutto.