21 kwietnia Komenda Główna Policji (KGP) rozpoczęła postępowanie na dostawę 9300 pistoletów samopowtarzalnych zasilanych nabojem 9 mm x 19. Z tego 6300 sztuk broni jest zamówieniem podstawowym (gwarantowanym), a pozostałe 3000 to opcja.

Komenda Główna Policji skrupulatnie kupuje nowoczesne konstrukcje strzeleckie a nabój 9 mm x 19, które wypierają te najstarsze na nabój 9 mm x 18. Plan modernizacji technicznej wyposażenia służb mundurowych zakładał zakupy po około 5 tysięcy pistoletów rocznie / Zdjęcie: Policja

Komenda Główna Policji skrupulatnie kupuje nowoczesne konstrukcje strzeleckie a nabój 9 mm x 19, które wypierają te najstarsze na nabój 9 mm x 18. Plan modernizacji technicznej wyposażenia służb mundurowych zakładał zakupy po około 5 tysięcy pistoletów rocznie / Zdjęcie: Policja

Termin składania wniosków o udział w postępowaniu minie 26 maja 2020 o godz. 9.30. Kryteriami wyboru oferty będą cena (51%), żywotność (15%), niezawodność (15%), okres gwarancji (10%) i kompatybilność z eksploatowaną bronią (9%). Ostatnie kryterium wynika z chęci unifikacji i standaryzacji uzbrojenia funkcjonariuszy, istniejącym zapleczem obsługowo-naprawczym i personelem przeszkolonym w zakresie obsługi technicznej i napraw używanych konstrukcji strzeleckich. Umowa musi zostać wykonana do 1 października 2020 i nie podlega wznowieniu.

Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (SIWZ), przedmiotem zamówienia jest broń z zamkiem ryglowanym poprzez przekoszenie lufy w pionie, z bijnikowym mechanizmem uderzeniowym. Masa pistoletu bez magazynka ma wynosić nie więcej niż 750 g. Długość ma być nie większa niż 205 mm, szerokość nie przekraczać 35 mm, a wysokość bez magazynka być mniejsza od 140 mm. Pistolet ma być wyposażony w lufę długości 95 mm lub dłuższą. Długość linii celowniczej powinna być nie mniejsza niż 150 mm.

Szkielet pistoletu musi być wyposażony w szynę akcesoryjną standardu Picatinny MIL-STD-1913 dla oświetlenia lub laserowego wskaźnika celu. Dostawca musi udzielić gwarancji na broń co najmniej 10 lat. Zestaw do czyszczenia i konserwacji ma mieć przynajmniej trzyletnią gwarancję. Musi także zapewnić szkolenie 80 mechaników w zakresie napraw warsztatowych.

Analiza
Komenda Główna Policji skrupulatnie kupuje nowe modele broni krótkiej na nabój 9 mm x 19, które wypierają najstarsze pistolety P-64 i P-83 zasilane amunicją 9 mm x 18. W ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020 planowano nabywać po 5 tysięcy pistoletów rocznie.

W ubiegłym roku zamówiono tysiąc pistoletów samopowtarzalnych Glock 17 Gen3. Dostarczyła je spółka Kaliber z Warszawy. Wartość umowy to 2,952 mln zł brutto. Policja kupiła także 4666 włoskich pistoletów samopowtarzalnych Beretta APX (w ramach umowy była opcja na 1000 dalszych). Broń za 5,305 mln zł brutto dostarczyła spółka UMO z Warszawy (Kaliber dostarczy Glocki, 2019-11-05; Beretta APX dla Policji, 2019-10-08).

Wcześniej, w 2018 kupiono 965 pistoletów Arex REX zero1 CP za 1,46 mln zł. Za realizację zamówienia odpowiadała katowicka spółka Works11. Dwa lata temu funkcjonariusze uzyskali też 350 pistoletów Walther P99AS w wersji szkolnej za 672 tys. zł. Broń trafiła bezpośrednio z Fabryki Broni Łucznik-Radom.

W 2018 roku kupiono 141 pistoletów Glock 17 Gen3 za 423 tys. zł. Broń także dostarczył warszawski Kaliber. Na wyposażeniu Policji znajdują się także modele Glock 19 i Glock 26 (Słoweńskie pistolety dla Policji, 2018-08-23; Glocki 17 Gen3 dla BOA, 2018-11-23).