16 września Komenda Główna Policji opublikowała informacje z otwarcia ofert w postępowaniu na dostawę 5666 kompletów pistoletów samopowtarzalnych do amunicji 9 mm x 19. Z tego 4666 to zamówienie gwarantowane, zaś pozostały tysiąc to opcja.

Policja opublikowała informacje z otwarcia ofert na dostawę 4,6 tys. (plus tysiąc w opcji) pistoletów samopowtarzalnych do amunicji 9 mm x 19. Podliczenie punktów świadczy o zwycięstwie Łucznika oferującego znany funkcjonariuszom model P99 / Zdjęcia: Policja

Policja opublikowała informacje z otwarcia ofert na dostawę 4,6 tys. (plus tysiąc w opcji) pistoletów samopowtarzalnych do amunicji 9 mm x 19. Podliczenie punktów świadczy o zwycięstwie Łucznika oferującego znany funkcjonariuszom model P99 / Zdjęcia: Policja

Policja poinformowała, że w ramach zamówienia podstawowego pierwszego na zakup zarezerwowano 7 mln zł brutto, czyli 1500 zł za komplet (Analiza: Pistolet dla Policji, 2019-07-03). W postępowaniu wzięło udział siedem przedsiębiorstw, z czego oferty sześciu mieściły się w kryterium cenowym. Wszystkie spełniły kryteria terminu wykonania, okresu gwarancji (14 lat, przy czym Works 11 zaproponował 15 lat) i warunków płatności.

Najniższą cenę za 4666 pistolety samopowtarzalne Canik zaoferowało przedsiębiorstwo Magnum Andrzej Ozorowski, wynosiła 5 280 045,60 zł brutto (1131,60 zł za komplet). Drugą pozycją w kryterium ceny zajęła spółka UMO z pistoletem Beretta APX zaproponowanym za 5 305 242 zł brutto (1137 zł). Pozostali w kolejności od najniższej ceny do najwyższej to: Zbrojownia oferująca dostawy pistoletów za 5 501 233,60 zł brutto (cena jednostkowa za komplet z CZ P-10C to 1179 zł), spółka Works 11 proponująca 5 622 530 zł brutto (1205 zł za komplet), Fabryka Broni Łucznik-Radom – 5 950 549,81 zł brutto (1275,30 zł za P99), spółka Berlopak – 6 425 082 zł brutto (1377 zł za TARA TM-9 Gen2) i Kaliber – 9 285 340 zł brutto (1990 zł za komplet G17).

Po licznych protestach chętnych do udziału w postępowaniu, zwłaszcza spółki UMO z Zielonki, zrezygnowano z kontrowersyjnego zapisu dotyczącego przyznawania 20 punktów ze stu możliwych za kryterium kompatybilności. Niezależnie od ceny miałoby to roztrzygające znaczenie w wynikach postępowania.

Krajowa Izba Odwoławcza nakazała zmienić wartość tego parametru poniżej 10 punktów. I tak też zrobiono, w ostatniej poprawionej specyfikacji z 30 sierpnia 2019 roku. Policja zmniejszyła wartość punktów przyznawanych za kompatybilność do 9 punktów. Zmieniono też pozostałe kryteria oceny. Gwarancja pozostała (maksymalnie można było otrzymać 10 punktów), wartość żywotności i niezawodności zwiększono z 10 do 15 punktów. Kryterium oceny ceny wrosło do 51 punktów, czyli o jeden punkt w porównaniu z pierwotnymi zapisami.

Po podliczeniu i założeniu tych samych maksymalnych wyników za czas gwarancji (10 punktów), żywotność (15 punktów) i niezawodność (15 punktów) dla wszystkich biorących udział w postępowaniu (łącznie 40) wynika, że oferta Fabryki Broni uzyskała 94,25 punktów (z czego 45,25 za cenę, 9 za kompatybilność).

Druga w kolejności była propozycja Magnum Andrzej Ozorowski, która przy takim założeniu może dostać 91 punktów (cena 51, kompatybilność 0), trzecia UMO – 90,76 punktów (odpowiednio 50,76 i 0 punktów), czwarta Zbrojownia – 88,95 punktów (48,95 i 0 punktów), piąta Works 11 – 87,89 punktów (47,89 i 0 punktów), szósta Berlopak – 81,91 punktów (z czego 41,91 za cenę i 0 za kompatybilność), a siódma Kaliber – 78 punktów (29 za cenę i 9 za kompatybilność). Przy czym wartość tej ostatniej oferty przekracza kwotę zarezerwowaną przez Policję na zakup broni.

Należy spodziewać się, że wynik otwarcia ofert – w szczególności zaś kryterium kompatybilności – zostanie oprotestowane przez pozostałych oferentów. Prawdopodobnie po raz kolejny będzie się musiała w tej sprawie wypowiedzieć Krajowa Izba Odwoławcza. Jak zgadywano dodatkowe 9 punktów okazały się być decydujące dla dostawców, którzy wcześniej wprowadzili do Policji swoje konstrukcje strzeleckie (dotyczyło to Łucznika z P99 i spółki Kaliber z dwoma modelami pistoletów Glock 17 i G19), choć różnica w ocenie punktowej była dosyć niewielka.