27 czerwca Komenda Główna Policji (KGP) rozpoczęła postępowanie na dostawy nowych pistoletów samopowtarzalnych do amunicji 9 mm x 19. Zamówienie podstawowe ma obejmować 4666 kompletów, w ramach opcji KGP może zdecydować o zakupie dalszych 1000 konstrukcji strzeleckich. Policja ma czas na decyzje do 60 dni od podpisania umowy.

Komenda Główna Policji rozpoczęła postępowanie na dostawy ponad 5,6 tysiąca pistoletów samopowtarzalnych do amunicji 9 mm x 19. Dostawy mają zakończyć się grudniu 2019 / Zdjęcia: Policja

Komenda Główna Policji rozpoczęła postępowanie na dostawy ponad 5,6 tysiąca pistoletów samopowtarzalnych do amunicji 9 mm x 19. Dostawy mają zakończyć się grudniu 2019 / Zdjęcia: Policja

Chętni mają czas do 2 sierpnia na składanie ofert. Kryterium oceny propozycji będzie cena z wagą 50, kompatybilność z wagą 20, żywotność z wagą 10, niezawodność z wagą 10 i okres gwarancji z wagą 10. Całość dostaw – tak w ramach zamówienia gwarantowanego jak i opcji – ma zostać zrealizowana do 16 grudnia 2019.

Analiza
Komenda Główna Policji w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020 miała kupować w 2019 i 2020 roku po 5 tysięcy pistoletów samopowtarzalnych rocznie (Ogromne zakupy broni dla Policji, 2019-06-24; Policja unieważnia Glocki, 2019-06-20; Zakupy Policji w 2019, 2019-04-08). Broń ma zastąpić w służbie najstarsze modele P-64 i P-83 do naboju 9 mm x 18.