21 czerwca Komenda Główna Policji (KGP) rozpoczęła postępowanie na zakupy bardzo dużej liczby broni automatycznej – 1183 pistoletów maszynowych, karabinków i karabinów automatycznych dla pododdziałów kontrterrorystycznych. To jeden z największych zakupów konstrukcji strzeleckich w ostatniej dekadzie.

Komenda Główna Policji rozpoczęła postępowanie na dostawy 1,1 tysiąca pistoletów samopowtarzalnych, karabinków i karabinów automatycznych produkcji Heckler & Koch / Zdjęcie: Remigiusz Wilk

Komenda Główna Policji rozpoczęła postępowanie na dostawy 1,1 tysiąca pistoletów samopowtarzalnych, karabinków i karabinów automatycznych produkcji Heckler & Koch / Zdjęcie: Remigiusz Wilk

Wszystkie poszukiwane modele są produkowane przez niemieckie przedsiębiorstwo Heckler & Koch, którego polskim przedstawicielem jest warszawska spółka Cenzin, wchodząca w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej (Zakupy Policji w 2019, 2019-04-08; Cenzin na EUROPOLTECH 2019, 2019-05-07). Choć KGP zastrzega, że można też dostarczyć konstrukcje równoważne, to jednak trudno takie znaleźć na rynku.

Kryterium udzielenia zamówienia to cena z wagą 60, kompatybilność z wagą 30 i okres gwarancji z wagą 10. Chętni mają czas do 27 czerwca na dostarczenie ofert. Dostawy broni mają zostać zrealizowane do 21 grudnia 2020. Warto dodać, że ze względu na wielkość zamówienia łączne wadium we wszystkich zadaniach wynosi 293 tys. zł.

W ramach pięciu zadań Policja chce kupić 35 karabinów automatycznych HK417A2 z lufą długości 16,5 cala/419 mm do amunicji 7,62 mm x 51 NATO w pełnym ukompletowaniu (zgodnych ze Specyfikacją Techniczną nr 26/U/BLP/KGP/2015) i 546 karabinków automatycznych HK416A5 z lufą długości 11 cali/279 mm do amunicji 5,56 mm x 45 NATO (zgodnych ze Specyfikacją Techniczną nr 27/U/BLP/KGP/2015).

W ramach pozostałych trzech zadań w ręce funkcjonariuszy Samodzielnych Pododdziałów Kontrterrorystycznych Policji ma trafić 602 pistolety maszynowe do amunicji 9 mm x 19. Z tego 55 to wyposażone w integralny tłumik dźwięku MP5SD6 (zgodne ze Specyfikacją Techniczną nr 11/U/BLP/KGP/2015), 140 to skrócone MP5K-PDW (zgodne ze Specyfikacją Techniczną nr 10/U/BLP/KGP/2015), a pozostałe 407 to MP5A5 (zgodne ze Specyfikacją Techniczną nr 25/U/BLP/KGP/2015).