2 lipca Komenda Główna Policji (KGP) ujawniła Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu na dostawy 5666 pistoletów samopowtarzalnych do amunicji 9 mm x 19. Z tego 4666 konstrukcji to zamówienie gwarantowane, zaś pozostałe 1000 może być kupione w ramach opcji (5666 pistoletów dla Policji, 2019-07-02).

Komenda Główna Policji ujawniła specyfikacje poszukiwanych 5,6 tysiąca pistoletów samopowtarzalnych. Promowane są modele już wprowadzone do służby / Zdjęcie: Policja

Komenda Główna Policji ujawniła specyfikacje poszukiwanych 5,6 tysiąca pistoletów samopowtarzalnych. Promowane są modele już wprowadzone do służby / Zdjęcie: Policja

Ciekawa jest kwestia kryteriów oceny ofert. Dosyć standardowy jest nacisk na cenę oferty brutto, która jest rozpatrywana z wagą 50%. To samo dotyczy okresu gwarancji z wagą 10% (za 10 lat – 0, za 11 lat – 2,5 punktów, za 12 lat – 5 punktów, za 13 lat – 7,5 punktów, za 14 lat – 10 punktów), żywotności z wagą 10% (20 tys. strzałów plus 5 tys. strzałów na sucho – 0 punktów, 30 tys. strzałów i 10 tys. strzałów na sucho – 5 punktów, 40 tys. strzałów i 10 tys. strzałów na sucho – 10 punktów) i niezawodności z wagą 10% (jedno zacięcie z winy broni na 1000 strzałów – 0 punktów, jedno na 1001-1500 strzałów – 2,5 punktów, jedno na 1501-2500 strzałów – 5 punktów, jedno na 2501-3500 strzałów – 7,5 punktów i jedno zacięcie z winy broni na ponad 3501 strzałów – 10 punktów).

Pojawiło się za to nowe kryterium, na które do tej pory Policja nie zwracała uwagi. Bardzo duży nacisk nałożono na kompatybilność, bo aż 20%. Jest to definiowane jako zaoferowanie broni, która w ponad 900 egzemplarzach jest już wprowadzona do uzbrojenia Policji. KGP wyjaśnia to chęcią unifikacji i standaryzacji uzbrojenia funkcjonariuszy, istniejącym zapleczem obsługowo-naprawczym i personelem przeszkolonym w zakresie obsługi technicznej i napraw używanych konstrukcji strzeleckich.

Z jednej strony to dobrze, że Policja zauważyła w końcu potrzebę unifikacji uzbrojenia i zwraca uwagę na to, aby zakupy obejmowały broń już wprowadzoną do uzbrojenia. Z drugiej strony, to reakcja na propozycje dostaw pistoletów samopowtarzalnych mocno inspirowanych popularnymi konstrukcjami, jak Glock 17 czy Glock 19. Być może również to reakcja na dosyć niespodziewane zakupy 965 słoweńskich modeli Arex REX zero1 CP w sierpniu 2018 (Słoweńskie pistolety dla Policji, 2018-08-23).

Poszukiwana broń to pistolet samopowtarzalny do amunicji 9 mm x 19 z bijnikowym mechanizmem spustowo-uderzeniowym, dopuszczone są DA/SA i semi DAO. Masa broni bez magazynka nie może przekroczyć 750 g. Broń ma działać w oparciu o zasadę wykorzystania energii krótkiego odrzutu lufy. Zamek ma być ryglowany przez przekoszenie lufy w płaszczyźnie pionowej.

Długość całkowita nie może być większa niż 205 mm, szerokość nie większa niż 35 mm, wysokość nie większa niż 140 mm. Minimalna długość lufy poszukiwanego pistoletu to 95 mm, a długość linii celowniczej powinna przekraczać 150 mm. Broń ma być zasilana z dwurzędowego magazynka o pojemności 15 lub więcej nabojów z jaskrawym donośnikiem.

Pistolet w kolorze czarnym lub ciemnografitowym ma być wyposażony w wskaźnik obecności naboju w komorze. Broń ma być wyposażona w mechanizmy zabezpieczające przed strzałem przedwczesnym (przy niezaryglowanym zamku) i przypadkowym (przy nieściągniętym języku spustowym, podczas upadku na podłoże z wysokości dwóch metrów).

Policja nie chce broni wyposażonej w bezpiecznik nastawny, a wszystkie zabezpieczenia mają być zwalniane po nacisku na język spustowy. Broń nie może też mieć bezpiecznika magazynkowego, ani żadnych kompensatorów odrzutu czy podrzutu.

Żywotność lufy, zamka i szkieletu to co najmniej 20 tys. strzałów i 5 tys. strzałów na sucho. Pistolet ma być użytkowany przez 25 i więcej lat. Siła ściągania języka spustowego dla SA/DA w trybie DA (z samonapinaniem) – 55 N, SA (bez samonapinania) – 30 N, dla semi DAO – 30 N. Oddanie drugiego i kolejnych strzałów nie może wymagać wykonania pełnego ruchu powrotnego języka spustowego.

W skład poszukiwanego kompletu ma wejść pistolet, dwa magazynki, zestaw do czyszczenia i konserwacji broni, instrukcja użytkowania, karta gwarancyjna i polimerowe pudełko transportowe.

Policja wymaga deklaracji zgodności OiB potwierdzonej przez upoważniony organ, wystawionej na podstawie certyfikatu zgodności wyrobu. Badania dostarczonej broni mają objąć sprawdzenie niezawodności (w temperaturach od -40 do 50 °C, w niskich i wysokich temperaturach, zapylonej atmosferze i deszczu), żywotności (z częstotliwością 25-30 strz./min., po oddaniu zadeklarowanej w ofercie liczby strzałów) i bezpieczeństwa (oddania strzału w zatkaną lufą).