12 marca Zastępca Dyrektora Biura Finansów Komendy Głównej Straży Granicznej poinformował o nadesłanych ofertach w postępowaniu na dostawy 2063 kompletów (kabura, kryta ładownica na magazynki i smycz) do pistoletów samopowtarzalnych CZ P-10C.

Jak dowiedział się Militarny Magazyn MILMAG, spółka Mildat zaoferowała w postępowaniu na dostawę 2063 kabur, ładownic i smyczy, czeską kaburę Design Tech BES3013 / Rysunki: Design Tech

Jak dowiedział się Militarny Magazyn MILMAG, spółka Mildat zaoferowała w postępowaniu na dostawę 2063 kabur, ładownic i smyczy, czeską kaburę Design Tech BES3013 / Rysunki: Design Tech

Do postępowania zgłosiło się trzech oferentów: HPE Holsters Polska z Kielc proponujące dostawę za 570 935,25 zł brutto (225 zł netto za komplet) z terminem gwarancji 72 miesiące; Instytut Rozwoju Oporządzenia Taktycznego z Ornety oferujący komplety za 449 135,73 zł brutto (177 zł netto za komplet) z terminem gwarancji 60 miesięcy i spółka Mildat z Warszawy, która wyceniła dostawę na 426 298,32 zł brutto (168 zł netto za komplet) i dała gwarancję na 72 miesiące.

Kryterium oceny jest w 60% cena, w 30% okres gwarancji (minimalny 36 miesięcy – 0 punktów, do 48 miesięcy – 10, do 60 miesięcy – 20 i do 72 miesięcy – 30 punktów) i w 10% mocowanie (jeżeli jest z możliwością przepięcia na panel udowy lub uchwyt kompatybilny z systemem MOLLE – 10 punktów, jeżeli nie 0 punktów).

Pierwsza partia 500 kompletów ma trafić do Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej do dwóch miesięcy od czasu podpisania umowy, a druga obejmująca pozostałe 1563 kabury, ładownice i smycze do dwóch miesięcy od czasu dostarczenia pierwszej transzy.

Analiza
Poszukiwana przez Straż Graniczną kabura miała być wykonana w dwóch wariantach, dostosowanych do strzelców prawo- i leworęcznych. Ładownica ma być uniwersalna. Obydwa elementy powinny być przystosowane do noszenia na pasach głównych o szerokości 45 i 50 mm oraz grubości 6-8 mm.

Zgodnie z wymaganiami, zabezpieczenie kabury ma polegać na zasłonięciu jej od góry obracaną osłoną, a odbezpieczenie na wciśnięciu przez użytkownika kciukiem dłoni na chwycie pistoletu przycisku odblokowującego.

Dodatkowym elementem poszukiwanego kompletu jest czarna smycz wykonana z kevlaru o wytrzymałości na rozerwanie minimum 150 kg i uchwycie mocującym na pasy o szerokości 45 i 50 mm.