24 listopada br. Komenda Główna Policji (KGP) opublikowała informację o postępowaniu procedurą otwartą na dostawę łącznie  1 230 800 sztuk amunicji specjalnej kalibru 12/70 z dziewięcioma typami nabojów, przeznaczonej do strzelb powtarzalnych gładkolufowych (Amunicja pośrednia i specjalna dla Policji, 2020-05-26).

Komenda Główna Policji poszukuje dostawców 1 230 800 sztuk amunicji specjalnej kalibru 12/70, przeznaczonej do strzelb powtarzalnych gładkolufowych / Zdjęcie: Grzegorz Franczyk

Komenda Główna Policji poszukuje dostawców 1 230 800 sztuk amunicji specjalnej kalibru 12/70, przeznaczonej do strzelb powtarzalnych gładkolufowych / Zdjęcie: Grzegorz Franczyk

Zamówienie zostało podzielone na dziewięć części. Termin składania ofert na poszczególne części minie 29 grudnia 2020 o godz. 9.30. Kryteriami wyboru ofert będą cena (60%) i okres gwarancji (40%). Termin realizacji zamówienia minie 1 czerwca 2021 (Podpisana umowa na P99AS, 2020-10-24).

Pierwsza część dotyczy dostawy 130 000 naboi 12/70 typ 1 z pociskiem gumowym (o średnicy 17,4 mm i masie 4,5 g). Zadanie drugie to dostawa 30 000 naboi 12/70 typ 2 z nabojem specjalnym z proszkiem żelaznym i talkiem technicznym z tworzywa sztucznego (mieszanka o masie całkowitej 18,3 g). Trzecia część dotyczy z kolei 20 000 naboi 12/70 typ 3 z nabojem specjalnym z proszkiem żelaznym, talkiem i domieszką CS (chlorobenzylidenomalonodinitrylu) (Pilna dostawa policyjnych hełmów, 2020-10-09; Więcej kamizelek kuloodpornych dla Policji, 2020-09-01).

Czwarte zadanie to dostawa 180 000 naboi 12/70 typ 4 z ładunkiem akustyczno-błyskowym (sproszkowana mieszanina azotanu sodu i pyłu magnezowego), piąte – 40 800 naboi 12/70 typ 5 z pociskiem ołowianym (wydrążony ołowiany cylinder o średnicy 16,45 mm i masie 29,5 g umieszczony w przybitce z tworzywa sztucznego), natomiast szóste – 40 000 naboi 12/70 typ 6 z pociskiem śrutowym z dwunastoma loftkami o średnicy 6,8 mm i masie 2 g każda (Cenzin dostarczy naboje pośrednie Policji, 2020-09-12).

Zadanie siódme dotyczy dostawy 250 000 naboi 12/70 typ 20 z pociskiem gumowym, ósme – 260 000 naboi 12/70 typ 30 z pociskiem gumowym, a dziewiąte – 280 000 naboi 12/70 typ 50, także z pociskiem gumowym. W przypadku trzech ostatnich oznaczenie 20, 30 i 50 oznacza zasięg strefy niebezpiecznego działania, natomiast wszystkie mają nabój w postaci walca gumowego ubrzechwionego o średnicy 18,8 mm, masie 7,3 g z jednym wzniesieniem na główce pocisku gumowego (Benelli M4 dla Policji, 2019-10-10).