2 listopada Krajowa Izba Odwoławcza (KIO) nakazała Komendzie Głównej Policji (KGP) unieważnienie umowy z 9 września o wartości 118,8 mln zł brutto (oraz 33,79 mln zł brutto w ramach opcji), zawartej ze spółką Motorola Solutions. Kontrakt dotyczy modernizacji policyjnych sieci radiowych w trzynastu miastach do standardu TETRA (TErrestrial Trunked RAdio) (Policja wdraża system TETRA, 2019-09-25).

TETRA jest otwartym standardem cyfrowej radiotelefonicznej łączności dyspozytorskiej, opracowanym przez Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI). Od 2000  system działał pilotażowo w czterech miastach (Warszawie, Krakowie, Łodzi i Szczecinie). Polska nadal pozostaje jedynym dużym państwem Unii Europejskiej, który nie wdrożył szerzej tego standardu / Zdjęcie: KGP

TETRA jest otwartym standardem cyfrowej radiotelefonicznej łączności dyspozytorskiej, opracowanym przez Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI). Od 2000 system działał pilotażowo w czterech miastach (Warszawie, Krakowie, Łodzi i Szczecinie). Polska nadal pozostaje jedynym dużym państwem Unii Europejskiej, który nie wdrożył szerzej tego standardu / Zdjęcie: KGP

KIO uznała, że działanie KGP było nielegalne, gdyż wybrano ofertę Motoroli w trybie bezprzetargowym w ramach zakupu z wolnej ręki pomimo toczącego się w tej sprawie postępowania. Złamano tym samym ustawę Prawo zamówień publicznych. Ponadto, zdaniem KIO zamawiający miał pełną świadomość naruszenia prawa i nie prowadził postępowania w sposób transparentny. W ocenie KIO, KGP miała liczyć się z konsekwencją zapłaty ewentualnej kary, co miało być nadal opłacalne pod kątem ekonomicznym dla zamawiającego, wliczając to w budżet zamówienia. KGP przysługuje możliwość złożenia skargi do sądu.

Przetarg został rozpisany na początku września 2018, a budżet jakim dysponowała KGP wyniósł prawie 300 mln zł brutto. Zakładał wybudowanie około 170 stacji bazowych TETRA oraz dwóch węzłów centralnych w 13 miastach wojewódzkich. Oprócz Motoroli, oferty złożyły konsorcjum Sprint i Hytera Mobilfunk za 191,72 mln zł brutto oraz Indra Sistemas z Rohill Engineering i Page Communications za 194,9 mln zł brutto.

W maju 2019 KGP wybrała ofertę Motoroli, w związku z czym pozostali oferenci złożyli odwołanie do KIO. Argumentowano, że Motorola nie podała w dokumentacji konkretnego modelu urządzenia. Zaoferowana seria Motorola MTP 3000 składa się z sześciu różnych radiotelefonów.

KIO zaleciła odrzucenie oferty Motoroli, a 30 lipca KGP podporządkowała się tej decyzji. Jednocześnie jednak odrzucono pozostałe oferty z powodu braków formalnych, co było jednoznaczne z anulowaniem przetargu. Tego samego dnia, nie czekając na odwołania uczestników postępowania, KGP rozpoczęła procedurę zakupu z wolnej ręki, zapraszając do złożenia oferty tylko Motorolę.

We wrześniu zawarto umowę z Motorola Solutions, mimo że 26 sierpnia KIO nakazała unieważnić toczące się postępowanie i wybrać dostawcę spośród konsorcjów Sprint i Hytera Mobilfunk oraz Indra Sistemas z Rohill Engineering i Page Communications. Według oświadczenia KGP, zamawiający nie ma obowiązku wykonywania nieprawomocnych wyroków KIO, w szczególności kiedy sam składa skargę na taki wyrok.