21 lipca Komenda Główna Policji opublikowała zaproszenie do składania ofert w kolejnym przetargu na dostawę trzech śmigłowców. Poprzednie postępowanie unieważniono 20 kwietnia (Śmigłowce dla Policji unieważnione, 2018-04-23).

Nowe śmigłowce zastąpią trzy PZL Kania, używane przez Sekcje Lotnictwa Komend Wojewódzkich Policji w Poznaniu, Szczecinie i Wrocławiu / Zdjęcie: Jakub Link-Lenczowski

Nowe śmigłowce zastąpią trzy PZL Kania, używane przez Sekcje Lotnictwa Komend Wojewódzkich Policji w Poznaniu, Szczecinie i Wrocławiu / Zdjęcie: Jakub Link-Lenczowski

Biuro Finansów Wydziału Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych rozpoczęło postępowanie nr 230/Cut/18/MP/PMP na zakup trzech jednosilnikowych śmigłowców. Poprzednie unieważniono z powodu przekroczenia budżetu. Najkorzystniejszą ofertę złożyła spółka Heli Invest, reprezentującej koncern Airbus Helicopters w Polsce.

Podmioty zainteresowane uczestnictwe w postępowaniu muszą złożyć oferty do 28 sierpnia. Kryterium wyboru będzie cena zakupu (50%), koszty eksploatacyjne (25%), osiągi i rozwiązania konstrukcyjne (24%), a także szkolenie i gwarancja (1%). Oferenci są zobowiązani do wpłacenia wadium w wysokości 1 200 000 zł.

Zamawiający wymaga, aby były to wiropłaty o udźwigu minimalnym 350 kg, możliwości wykonywania lotów zarówno w dzień, jak i w nocy, prędkości minimalnej 215 km/h oraz zasięgu 500 km przy długotrwałości lotu co najmniej 3h. Muszą one mieć możliwość transportu dwuosobowej załogi i trzech pasażerów. Wymogiem dodatkowym było dostosowanie instrumentów pokładowych do lotów w goglach noktowizyjnych oraz możliwość doposażenia w głowicę obserwacyjną w zakresie światła widzialnego i w podczerwieni. Policja wymaga także, aby śmigłowiec miał możliwość montażu wciągarki o nośności minimum 160 kg, a także reflektorów i systemu nagłaśniającego.

Równolegle, w Polskich Zakładach Lotniczych – PZL Mielec (podmiot zależny od Sikorsky Aircraft Corporation) trwa montaż dwóch średnich śmigłowców wielozadaniowych S-70i Black Hawk dla Biura Operacji Antyterrorystycznych do celów operacyjno-desantowych jako następcy Mi-8 (Dwa Black Hawki dla Policji, 2018-05-30, Blackhawki dla BOA?, 2018-04-13). Niewykluczone, że wkrótce zostanie ogłoszony przetarg na dwa dwusilnikowe śmigłowce patrolowo-obserwacyjne.