9 kwietnia Komenda Główna Policji rozpoczęła postępowanie w ramach procedury przyśpieszonej na dostawy trzech systemów obserwacji lotniczej (SOL) dla zamówionych w lutym za 61,6 mln zł w ramach procedury bezprzetargowej śmigłowców Bell 407 GXi. Podana przez Policję szacunkowa wartość zamówienia ma wynosić 14,6 mln zł netto. Pieniądze pochodzą z rezerwy celowej na zakup środków transportowych.

Policja rozpoczęła postępowanie na dostawy systemu obserwacji lotniczej dla trzech zamówionych  w lutym śmigłowców Bell 407 GXi / Zdjęcie: Bell

Policja rozpoczęła postępowanie na dostawy systemu obserwacji lotniczej dla trzech zamówionych w lutym śmigłowców Bell 407 GXi / Zdjęcie: Bell

Uzasadnieniem zastosowania procedury przyśpieszonej – oferty należy przedstawić do 22 kwietnia – jest realizacja zamówienia w terminie dostaw samych śmigłowców (Bell 407 GXi dla Policji, 2019-02-02). KGP uzasadnia zakup tym, że doposażenie w sposób znaczący zwiększy zakres wykorzystania i funkcjonalność Bell 407 GXi. Dostawy mają zostać zrealizowane do 31 marca 2020. Kryterium oceny jest w 60% cena i w 40% czas gwarancji.

Śmigłowce wyposażone w SOL mają być używane do zadań patrolowych ciągów komunikacyjnych, obserwacji zgromadzeń ludności (w tym meczów), poszukiwania osób zaginionych, pościgach, koordynacji i kierowania zadaniami specjalnymi a także w zapobieganiu, zwalczaniu i ściganiu najcięższych przestępstw. Sprzęt ten będzie również wykorzystywany przy realizacji zadań związanych z ochroną środowiska naturalnego (wykrywanie zanieczyszczeń w ciekach wodnych, uszkodzeń wałów ochronnych, pożarów wielkoprzestrzennych).

System obserwacji lotniczej zapewniający przynajmniej 5 godzin ciągłej pracy w locie przeznaczony jest do rozpoznania, identyfikacji i obserwacji obiektów w świetle widzialnym i w podczerwieni. W jego skład ma wejść stabilizowana żyroskopowo głowica optoelektroniczna (z kamerą termowizyjną, kolorową kamerą telewizyjną, dalmierzem laserowym i laserowym wskaźnikiem/podświetlaczem celu) z automatycznym śledzeniem obiektu, stanowisko operatora, monitory operatora i pilotów, system mapy cyfrowej, system bezprzewodowej transmisji obrazu z kamer głowicy do odbiorników naziemnych (nadajnik transmisji bezprzewodowej, pulpit sterowania i antena), rejestrator obrazu i sprzężony z kamerą reflektor olśniewający z układem sterowania (zalecane sprzężenie z kamerą).

Obraz z kamery ma być nadawany do naziemnego stanowiska mobilnego (walizkowy odbiornik mobilny BDR‑HD-2.2-1-07 VLR Briefcase COFDM Receiver VLR 31/B10-D) i stacjonarnego (warszawski odbiornik stacjonarny VLR-HD-16-1-D2,5), które udostępnia Policja.