4 kwietnia wykonawcze biuro programowe amerykańskich wojsk lądowych ds. lotnictwa (US Army Program Executive Office for Aviation) opublikowało szczegółowe zapytanie o informację (Request For Information, RFI) dla nowych statków powietrznych, które po 2030 będą zastępować w linii śmigłowce z rodziny UH-60 Black Hawk. Postępowanie otrzymało kryptonim FLRAA (Future Long Range Assault Aircraft) i jest częścią programu FVL-M (Future Vertical Lift – Medium). Co ciekawe, przewiduje się w dalszej kolejności zakup odpowiednio dostosowanych wiropłatów również dla dowództwa operacji specjalnych (US SOCOM) jako następców MH-60M Black Hawk i Korpusu Piechoty Morskiej (USMC) jako następców MV-22B Osprey.

 Prototyp V-280 Valor o nr rejestracyjnym N280BH został oblatany 18 grudnia 2017. Napędzany jest dwoma silnikami turbowałowymi General Electric T64-GE-419 o mocy 4750 KM (3 540 kW) każdy / Zdjęcie: Bell

Prototyp V-280 Valor o nr rejestracyjnym N280BH został oblatany 18 grudnia 2017. Napędzany jest dwoma silnikami turbowałowymi General Electric T64-GE-419 o mocy 4750 KM (3 540 kW) każdy / Zdjęcie: Bell

Jeśli harmonogram zostanie dotrzymany, pod koniec roku fiskalnego 2021 Dowództwo Zamówień US Army wybierze oferty do dalszego etapu. Statek powietrzny – śmigłowiec albo zmiennowirnikowiec – będzie musiał wykonał swój pierwszy lot w docelowej konfiguracji do 2024. Rozpoczęcie dostaw rozpoczęłoby się w 2030, a wstępna gotowość operacyjna zostałaby osiągnięta w 2034. RFI nie precyzuje, ile nowych statków powietrznych zostanie zamówionych, ale obecnie lotnictwo liniowe i rezerwowe US Army oraz Gwardia Narodowa dysponują ok. 2180 UH-60 wszystkich wersji.

 1 Defiant wykonał dziewiczy lot 21 marca 2019. Jest to śmigłowiec z współosiowym układem dwuwirnikowym z przeciwbieżnymi wirnikami sztywnymi i śmigłem pchającym. / Zdjęcie: Boein” />

Minimalnym wymogiem dla FLRAA jest prędkość maksymalna 460 km/h, a optymalnie 515 km/h. Dla porównania UH-60M jest zdolny do lotu z prędkością 320 km/h. Promień działania bez konieczności pobierania paliwa w powietrzu określono na co najmniej 370 km, a optymalnie 560 km. Maksymalny zasięg lotu z tankowaniem w locie określono na co najmniej 3200 km, a docelowo nawet 4520 km. Statek musi być zdolny do transportu 12 pasażerów lub 1815 kg ładunku wewnętrznego, a na haku zewnętrznym od 4536 do 5942 kg.

Napęd musi być zdolny do operowania w środowiskach o klimacie gorącym i wysokogórskim, przy zachowaniu co najmniej 95% mocy silników na pułapie 1830 m i temperaturze otoczenia 35°C. Wymogi te dotyczą parametrów lotu z 12 pasażerami, zapasem paliwa na odległość 140 km, przy prędkości zniżania 153 m/min. do strefy lądowania lub desantowania. Optymalnym rozwiązaniem byłoby brak utraty mocy w powyższych warunkach.

Całkowity resurs ma wynosić 50 lat, dlatego architektura konstrukcji i wyposażenia musi być otwarta w celu przeprowadzenia modernizacji w przyszłości. Statek powietrzny musi być zdolny do transportu w ładowni samolotu C-17A Globemaster III. Docelowa cena jednostkowa ma wynosić około 43 mln USD (164,3 mln zł) według średniej wartości dolara w 2018. Dla porównania cena jednostkowa UH-60M w roku fiskalnym 2020 to 15,5 mln USD (59,23 mln zł), a MV-22B Osprey w 2019 wynosi 76 mln USD (290,43 mln zł).

Jeśli chodzi o szczególne wymogi dla USMC, statek powietrzny musi mieć promień działania od 676 do 833 km oraz prędkość przelotową od 574 do 650 km/h. Ma przenosić na pokładzie tylko 8 pasażerów, ale mieć nieco większą ładowność całkowitą, niż jest to opisane w wymogach dla US Army. USMC będzie także poszukiwał wariantów szturmowych i wielozadaniowych, w celu zastąpienia w dalszej kolejności śmigłowców AH-1Z Viper i UH-1Y Venom.

Analiza
Do 2024 US Army zamierza zrezygnować z użytkowania wszystkich około 800 śmigłowców w wersji UH-60A Black Hawk. Wycofane UH-60A zostaną pozbawione wojskowego wyposażenia i sprzedane na rynku cywilnym. Po 2024 w linii pozostaną nadal produkowane UH-60M (obecnie ok. 620) i 760 przebudowanych do podobnego standardu UH-60V, które powstaną z użyciem płatowców UH-60L (Testy UH-60V, 2018-08-13). Przedstawiony harmonogram sugeruje, że śmigłowce UH-60M i UH-60V pozostaną w linii jeszcze długo, równoległe z wchodzącymi do służby FLRAA. Może to oznaczać, że tradycyjne wiropłaty mogą zostać przesunięte do innych zadań. FLRAA zostanie prawdopodobnie zaoferowany także sojusznikom USA (RACER oferowany US Army, 2019-02-25).

Obecnie najpoważniejszymi ofertami w programie są zmiennowirnikowiec Bell V-280 Valor i śmigłowiec z wirnikiem pchającym Sikorsky/Boeing SB>1 Defiant. Valor jest zdolny do transportu 11 pasażerów, promień działania od 930 do 1480km, a zasięg do przebazowania nawet 3900 km. Udźwig na dwóch hakach zewnętrznych to 4500 kg. Powstać ma także wersja uderzeniowa, oznaczona jako AV-280. Z kolei SB>1 Defiant, z nowymi silnikami FATE (Future Affordable Turbine Engine) ma osiągać prędkość przelotową 460 km/h i promień działania 424 km. Udźwig pozostaje nieznany. Również planowana jest wersja uderzeniowa wiropłatu. Udział w programie zadeklarowały także spółki AVX i Karem Aircraft (Oblot SB>1 Defiant, 2019-03-22; Poziomy lot V-280 Valor, 2018-05-23).