Przejdź do serwisu tematycznego

WOT zakończyły ćwiczenie “Przyjazna Energia-22”

Wojska Obrony Terytorialnej zakończyły ogólnopolskie ćwiczenie pk. Przyjazna Energia-2022, zorganizowane w odpowiedzi na wypadek wystąpienia przerw w dostawie prądu.

30 listopada br. Wojska Obrony Terytorialnej (WOT) zakończyły ogólnopolskie ćwiczenie pk. Przyjazna Energia-2022. Żołnierze wspólnie z dostawcami energii przeprowadzili szereg wspólnych szkoleń na wypadek wystąpienia przerw w dostawie prądu (WOT w gotowości do energetycznego wsparcia administracji publicznej).

Ćwiczenia epizodyczne pk. Przyjazna Energia-2022 miały na celu zweryfikowanie zdolności Wojsk Obrony Terytorialnej do wsparcia odporności lokalnych społeczności i infrastruktury krytycznej. Scenariusz działań podczas szkolenia zakładał przerwy i ograniczenia w dostępności do energii elektrycznej (Ćwiczenie “Amper 22” PGE Dystrybucja, służb i WOT na Podlasiu).

Szkolenia odbyły się we wszystkich województwach przy współdziałaniu z lokalnymi dostawcami energii elektrycznej. Żołnierze podczas ćwiczenia praktycznie zweryfikowali możliwość zasilania wskazanych miejscowości oraz wybranych obiektów infrastruktury krytycznej, takich jak szpitale czy wodociągi (WOT ćwiczyły odpowiedź na sytuację kryzysową w przypadku blackoutu).

Dodatkowo w ćwiczenia zaangażowane były Grupy Rozpoznania Obrazowego WOT i Zespoły Oceny Wsparcia. Po raz pierwszy w Polsce obraz z kamery bezzałogowych statków powietrznych FlyEye 3.0, transmitowany był na żywo do spółek będących dostawcami energii elektrycznej (Porozumienie o współpracy 1. Podlaskiej BOT z PGE Dystrybucja).

Jak powiedział gen. broni Wiesław Kukuła, dowódca WOT:

Dostępność energii elektrycznej w sytuacjach kryzysowych determinuje funkcjonowanie lokalnych społeczności oraz w praktyce definiuje ich odporność. WOT dysponuje zasobami, które w istotny sposób mogą wzmacniać odporność państwa na lokalne również długotrwałe “blackouty” zapewniając dostępność zasobów definiowanych energią oraz dając czas służbom na usuwanie zniszczeń i awarii. Znaczenie tego typu zdolności można obserwować również podczas toczącej się wojny obronnej Ukrainy.

Każda brygada obrony terytorialnej po zakończeniu ćwiczenia pk. Przyjazna Energia-2022 zdefiniowała wnioski końcowe z przebiegu szkolenia. Dobre praktyki i spostrzeżenia zostaną udostępnione stronie ukraińskiej.

Na wyposażeniu WOT znajdują się między innymi Kontenerowe Elektrownie Polowe KEP-900 o mocy 900 kW każdy oraz wiele Mobilnych Zespołów Spalinowo-Elektrycznych o mniejszej mocy. Ponadto na podstawie porozumienia z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych oraz Planu Zarządzania Kryzysowego, Wojska Obrony Terytorialnej mogą wykorzystywać agregaty prądotwórcze znajdujące się w zasobach Agencji w celu wsparcia lokalnych społeczności w sytuacjach kryzysowych.

Na mocy Ustawy o obronie Ojczyzny oraz Decyzji Ministra Obrony Narodowej w sprawie Systemu Zarządzania Kryzysowego RON, WOT odpowiada za niemilitarną część zadań zarządzania kryzysowego w resorcie obrony narodowej. Dowódca WOT jest Szefem Centrum Zarządzania Kryzysowego MON, natomiast dowódcy Brygad OT odpowiadają za współpracę z wojewodami w obszarze koordynacji i realizacji wsparcia ze strony Sił Zbrojnych RP (Nowe zadania dla Wojsk Obrony Terytorialnej).

Ćwiczenie pk. Przyjazna Energia jest realizowane przez brygady obrony terytorialnej w swoich rejonach działania od 2019.

Zdjęcia: DWOT

Informacja prasowa

Sprawdź podobne tematy, które mogą Cię zainteresować

Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.

Dodaj komentarz

X