Przejdź do serwisu tematycznego

WOT w gotowości do energetycznego wsparcia administracji publicznej

Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej w ramach operacji pk. Przyjazna Energia-22 ćwiczą zasilanie miejscowości w energię elektryczną na wypadek wystąpienia przerwy w dostawie prądu.

Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT) w ramach operacji pk. Przyjazna Energia-22 ćwiczą zasilanie miejscowości w energię elektryczną na wypadek wystąpienia przerwy w dostawie prądu. Szkolenie jest odpowiedzią na nowe zadania, jakie zostały nałożone na Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej (DWOT), Ustawą o obronie Ojczyzny (Nowe zadania dla Wojsk Obrony Terytorialnej).

Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej rozpoczęli wspólne szkolenia z administracją publiczną na terenie całego kraju w ramach ćwiczeń pk. Przyjazna Energia-22. Do szkolenia żołnierze wykorzystują kontenerowe elektrownie polowe (KEP). Awaryjne zasilania w energię elektryczną prowadzone są przy współpracy m.in. z PGE, Tauron Dystrybucja, Energa Operator oraz Enea. To już kolejne tego typu ćwiczenia, które przygotowują żołnierzy WOT do realizacji misji formacji – obrony i wsparcia lokalnych społeczności (Ćwiczenie “Amper 22” PGE Dystrybucja, służb i WOT na Podlasiu).

Ćwiczenia odbyły się już w kilku lokalizacjach i będą nadal realizowane, kolejno w województwach i miejscowościach wskazywanych przez przedstawicieli administracji publicznej oraz właściwe zakłady energetyczne. W pierwszej kolejności będą brane pod uwagę rejony, które są najbardziej zagrożone prawdopodobieństwem wystąpienia długotrwałych przerw w dostępie do energii elektrycznej (WOT ćwiczyły odpowiedź na sytuację kryzysową w przypadku blackoutu).

Wspólne ćwiczenia epizodyczne żołnierzy WOT pk. Przyjazna Energia-22 z zakładami energetycznymi nie mają na celu zastępowania firm w ich zasadniczych zadaniach statutowych. Żołnierze szkolą się i nabierają doświadczeń od specjalistów, którzy posiadają ogromną wiedzę w zakresie energetyki i działań na wypadek sytuacji kryzysowych. Ćwiczenia mają na celu sprawdzić zdolności osobowe i sprzętowe do niesienia wsparcia społeczności lokalnych, na wypadek przerwy w dostawie energii. Ich celem jest również wymiana doświadczeń (Porozumienie o współpracy 1. Podlaskiej BOT z PGE Dystrybucja).

Z dniem wejścia w życie Ustawy o obronie Ojczyzny zadania przeciwkryzysowe nabrały nowego wymiaru. Wojskom Obrony Terytorialnej została powierzona niemilitarna część zadań zarządzania kryzysowego w resorcie obrony narodowej. Dowódca WOT gen. broni Wiesław Kukuła został Szefem Centrum Zarządzania Kryzysowego MON, a poszczególni dowódcy brygad OT stali się doradcami Wojewodów w zakresie koordynacji i realizacji wsparcia z ramienia wojska.

Kontenerowa Elektrownia Polowa KEP-900 składa się z trzech zespołów spalinowo-elektrycznych o mocy 2 x 250 KW i 1 x 400 kW. Elementy mogą działać połączone razem, ale w przypadku mniejszego zapotrzebowania dostawy energii również osobno. Do ich obsługi są delegowani żołnierze, którzy ukończyli specjalistyczne kursy i posiadają uprawnienia SEP. Co ważne pod nadzorem doświadczonych operatorów elektrownia może działać nieprzerwanie przez tygodnie, a nawet miesiące.

Zdjęcia: DWOT

Informacja prasowa

Sprawdź podobne tematy, które mogą Cię zainteresować

Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.

Dodaj komentarz

X