Przejdź do serwisu tematycznego

Umowa wykonawcza na Topaz+ z ASCA dla Wojska Polskiego

Agencja Uzbrojenia podpisała umowę wykonawczą ze spółką WB Electronics (część Grupy WB) do umowy ramowej dotyczącej modyfikacji Zautomatyzowanego Systemu Kierowania Ogniem Topaz do standardu Topaz+.

W piątek, 7 lipca br., Agencja Uzbrojenia poinformowała o podpisaniu umowy wykonawczej ze spółką WB Electronics (część Grupy WB) do umowy ramowej z listopada ub. r., dotyczącej modyfikacji Zautomatyzowanego Systemu Kierowania Ogniem (ZZKO) Topaz do standardu Zautomatyzowanego Systemu Dowodzenia i Kierowania (ZSKiD) środkami rażenia w ramach połączonego wsparcia ogniowego Topaz+.

Przedmiotem umowy wykonawczej, zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Agencją Uzbrojenia a WB Electronics, jest opracowanie Interfejsu ASCA (Artillery Systems Cooperation Activities), zgodnie z publikacją ASCA-012 Common Technical Interface Design Plan wraz z jego implementacją w oprogramowaniu ZZKO Topaz.

Wartość podpisanej umowy wynosi ok. 32 mln zł. Umowa realizowana będzie w latach 2023-2025 i oprócz implementacji protokołu ASCA w oprogramowaniu Topaz obejmuje aktualizację oprogramowania ZZKO Topaz w wybranych pododdziałach wykorzystujących 155-mm haubice samobieżne AHS Krab i K9A1 Thunder oraz na szczeblu pułku lub brygady artylerii lufowej lub rakietowej (Fonet i Topaz dla kolejnych haubic 155 mm, Umowa Grupy WB z Hanwha Aerospace).

Zgodnie z umową WB Electronics udzieli Ministerstwu Obrony Narodowej nieograniczonej licencji, umożliwiającej wykorzystanie systemu Topaz z interfejsem ASCA w Siłach Zbrojnych RP. Elementem umowy jest także opracowanie dokumentacji, przeszkolenie dowódców oraz wsparcie techniczne w jej trakcie.

W efekcie realizacji umowy Wojska Rakietowe i Artylerii (WRiA) uzyskają możliwość współpracy z pododdziałami artylerii innych państw będących członkami porozumienia ASCA. Zaktualizowane oprogramowanie ZZKO Topaz oprócz zapewnienia realizacji rażenia ogniowego w czasie zbliżonym do rzeczywistego przez różne środki ogniowe, będące na wyposażeniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, pozwoli na uzyskanie interoperacyjności w układzie sojuszniczym i narodowym poprzez implementację interfejsu ASCA.

Topaz

Geneza systemu Topaz sięga lat 90-tych, kiedy to do Wojsk Rakietowych i Artylerii (WRiA) trafił nowoczesny Zautomatyzowany Zestaw Kierowania Ogniem Topaz oparty na cyfrowej platformie łączności Fonet. Był to kompletny system, który służył nie tylko do kierowania ogniem, ale także do wsparcia działań taktycznych na polu walki (Grupa WB dostarczy system Topaz dla Bułgarii).

Postępy technologiczne oraz zmieniające się uwarunkowania pola walki były przyczyną stałego rozwoju systemu przez inżynierów Grupy WB. Integracja z nowymi typami środków rozpoznania i rażenia np. systemami bezzałogowymi czy amunicją krążącą pozwoliły na znaczne rozwinięcie funkcjonalności systemu. Krajowe i międzynarodowe doświadczenia z eksploatacji zintegrowanego systemu zarządzania walką Topaz, w tym doświadczenia bojowe ze współczesnych konfliktów zbrojnych, doprowadziły do rozbudowy systemu o funkcjonalności związane z dowodzeniem, zabezpieczeniem logistycznym, kierowaniem uderzeniami amunicji krążącej oraz rozpoznaniem radarowym, optoelektronicznym i akustycznym. Wymogi pracy w środowisku koalicyjnym pozwoliły na praktyczną walidację interoperacyjnych rozwiązań i protokołów Zintegrowanego systemu zarządzania walką Topaz takich jak MIP, NFFI, NVG, JCHAT, oraz zobrazowania na podkładach map cyfrowych zgodnego z standardami SZ RP i NATO.

Jedną z podstawowych cech systemu Topaz jest jego modułowość i skalowalność. Topaz może być prosto skonfigurowany do zarządzania polem walki na różnych szczeblach taktycznych. Katalog pakietów integracji obejmuje wszystkie wyroby oferowane przez Grupę WB i kluczowe sensory głównych światowych producentów (np. nawigacje inercyjne, radary pola walki, środki rozpoznania optoelektronicznego). Moduły Topaza umożliwiają wykorzystanie różnorodnych środków łączności radiowej światowych producentów (KF, UKF, UHF, SAT), oraz przewodowej i radiowej łączności szerokopasmowej do wsparcia planowania na wyższych szczeblach dowodzenia.

System Topaz składa się z następujących modułów:

  • Topaz Tactics – zapewniający funkcjonalność systemu BMS (m.in. obsługa map cyfrowych, zobrazowanie i wymiana informacji o sytuacji taktycznej, wymiana informacji o wojskach własnych – BFT, interoperacyjność w środowisku koalicyjnym);
  • Topaz Fires – moduł kierowania różnorodnymi środkami artylerii lufowej i rakietowej;
  • Topaz Recon – moduł rozpoznania (środki optoelektroniczne, radary, BSP, inne sensory rozpoznawcze);
  • Topaz Strike – kierowanie bezzałogowymi środkami uderzenia (UCV np. Warmate);
  • Topaz Logistics – zarządzanie procesami zaopatrzenia (np. dowóz amunicji), wsparcie serwisowe.

Zintegrowany system zarządzania walką Topaz jest rozwiązaniem pozwalającym na efektywne wykorzystanie bieżących i przyszłych zasobów wojska. Ciągłe doskonalenie i rozbudowa systemu przez wiodącego polskiego dostawcę systemów łączności i dowodzenia gwarantuje użytkownikowi utrzymanie stałej przewagi informacyjnej nad przeciwnikiem. Obecnie Zintegrowany system zarządzania walką Topaz to kompleksowe i modularne rozwiązanie systemowe, którego zapewnia dowódcom na każdym szczeblu dowodzenia pełną kontrolę nad sytuacją na polu walki.

Topaz został zintegrowany ze 122-mm samobieżnymi haubicami 2S1 Goździk, 155-mm kołowymi haubicami wz. 1977 Dana, 155-mm samobieżnymi haubicami Krab, 120-mm samobieżnymi moździerzami M120 Rak, 122-mm wieloprowadnicowymi wyrzutniami rakietowymi WR-40 Langusta, a także z 98-mm moździerzami holowanymi M-98.

Zdjęcia: Grupa WB

ASCA

ASCA to międzynarodowa organizacja zrzeszająca 13 państw członkowskich NATO wykorzystujących 12 różnych systemów dowodzenia i kierowania ogniem, ale z zaimplementowanym standardem interoperacyjności m.in. STANAG 2245 – Field Artillery And Fire Support Data Interoperability, STANAG 2934 – NATO Land-Based Fire Support Procedures, STANAG 2432 – Artillery Procedures For Automatic Data Processing (ADP) System Interoperability oraz STANAG 2484 – NATO Fire Support Doctrine.

Państwami założycielskimi ASCA są USA (z systemem AFATDS, Advanced Field Artillery Tactical Data System), Niemcy (z ADLER, Artillerie Daten Lage Einsatz Rechnerverbund), Wielka Brytania (z FC BISA, Fire Control Battlefield Information System Application), Francja (z Atlas – L’automatisation des tirs et liaisons de l’artillerie sol/sol) i Włochy (z Sistema Informatico de Reggimento di Artiglieria SIR/SIF). Potem dołączyły do nich Dania (z Fire Control System THOR), Turcja (z TAIKS, Tactical Fire Support Command, Control and Communication System), Norwegia (z Fire Support System ODIN) oraz Niderlandy (z AFSIS, Advanced Fire Support Information System).

Oprócz tego ASCA zrzesza państwa sponsorowane: Belgię, Hiszpanię, Kanadę, Litwę, Finlandię, Szwecję i Rumunię oraz państwa-obserwatorów: Czechy, Estonię, Chorwację, Węgry, Łotwę, Polskę i Austrię.

Sprawdź podobne tematy, które mogą Cię zainteresować

Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.

Dodaj komentarz

Powiązane wiadomości

X