Przejdź do serwisu tematycznego

Topaz+ z ASCA dla Wojska Polskiego

Agencja Uzbrojenia zawarła umowę ramową z Grupą WB na modyfikację Zintegrowanego Systemu Zarządzania Walką Topaz do standardu Topaz+ wraz z implementacją interfejsu ASCA.

1 grudnia br. rzecznik Agencji Uzbrojenia ppłk Krzysztof Płatek poinformował w mediach społecznościowych, że w listopadzie zawarto umowę ramową z Grupą WB dotyczącą dokonania modyfikacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania Walką Topaz do standardu Zautomatyzowanego Systemu Dowodzenia i Kierowania Środkami Rażenia w ramach połączonego wsparcia ogniowego Topaz+ wraz z implementacją interfejsu ASCA (Artillery Systems Cooperation Activities).

Agencja Uzbrojenia zawarła umowę ramową z Grupą WB na modyfikację systemu Topaz do standardu Topaz+ wraz z implementacją interfejsu ASCA

W efekcie uzyskany zostanie spójny, komplementarny system umożliwiający realizację rażenia ogniowego w czasie zbliżonym do rzeczywistego przez różne środki ogniowe, będące na wyposażeniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Pozwoli to również na uzyskanie zdolności do zautomatyzowanego dowodzenia, kierowania środkami rażenia w ramach połączonego wsparcia ogniowego na wszystkich szczeblach dowodzenia oraz uzyskanie interoperacyjności w układzie sojuszniczym i narodowym poprzez implementację interfejsu ASCA.

ASCA

ASCA to międzynarodowa organizacja zrzeszająca 13 państw członkowskich NATO wykorzystujących 12 różnych systemów dowodzenia i kierowania ogniem, ale z zaimplementowanym standardem interoperacyjności m.in. STANAG 2245 – Field Artillery And Fire Support Data Interoperability, STANAG 2934 – NATO Land-Based Fire Support Procedures, STANAG 2432 – Artillery Procedures For Automatic Data Processing (ADP) System Interoperability oraz STANAG 2484 – NATO Fire Support Doctrine.

Państwami założycielskimi ASCA są USA (z systemem AFATDS, Advanced Field Artillery Tactical Data System), Niemcy (z ADLER, Artillerie Daten Lage Einsatz Rechnerverbund), Wielka Brytania (z FC BISA, Fire Control Battlefield Information System Application), Francja (z Atlas – L’automatisation des tirs et liaisons de l’artillerie sol/sol) i Włochy (z Sistema Informatico de Reggimento di Artiglieria SIR/SIF). Potem dołączyły do nich Dania (z Fire Control System THOR), Turcja (z TAIKS, Tactical Fire Support Command, Control and Communication System), Norwegia (z Fire Support System ODIN) oraz Niderlandy (z AFSIS, Advanced Fire Support Information System).

Oprócz tego ASCA zrzesza państwa sponsorowane: Belgię, Hiszpanię, Kanadę, Litwę, Finlandię, Szwecję i Rumunię oraz państwa-obserwatorów: Czechy, Estonię, Chorwację, Węgry, Łotwę, Polskę i Austrię.

Topaz w Wojsku Polskim

Geneza systemu Topaz sięga lat 90-tych, kiedy to do Wojsk Rakietowych i Artylerii (WRiA) trafił nowoczesny Zautomatyzowany Zestaw Kierowania Ogniem Topaz oparty na cyfrowej platformie łączności Fonet. Był to kompletny system, który służył nie tylko do kierowania ogniem, ale także do wsparcia działań taktycznych na polu walki.

Postępy technologiczne oraz zmieniające się uwarunkowania pola walki były przyczyną stałego rozwoju systemu przez inżynierów Grupy WB. Integracja z nowymi typami środków rozpoznania i rażenia np. systemami bezzałogowymi czy amunicją krążącą pozwoliły na znaczne rozwinięcie funkcjonalności systemu. Krajowe i międzynarodowe doświadczenia z eksploatacji zintegrowanego systemu zarządzania walką Topaz, w tym doświadczenia bojowe ze współczesnych konfliktów zbrojnych, doprowadziły do rozbudowy systemu o funkcjonalności związane z dowodzeniem, zabezpieczeniem logistycznym, kierowaniem uderzeniami amunicji krążącej oraz rozpoznaniem radarowym, optoelektronicznym i akustycznym. Wymogi pracy w środowisku koalicyjnym pozwoliły na praktyczną walidację interoperacyjnych rozwiązań i protokołów Zintegrowanego systemu zarządzania walką Topaz takich jak MIP, NFFI, NVG, JCHAT, oraz zobrazowania na podkładach map cyfrowych zgodnego z standardami SZ RP i NATO.

Jedną z podstawowych cech systemu Topaz jest jego modułowość i skalowalność. Topaz może być prosto skonfigurowany do zarządzania polem walki na różnych szczeblach taktycznych. Katalog pakietów integracji obejmuje wszystkie wyroby oferowane przez Grupę WB i kluczowe sensory głównych światowych producentów (np. nawigacje inercyjne, radary pola walki, środki rozpoznania optoelektronicznego). Moduły Topaza umożliwiają wykorzystanie różnorodnych środków łączności radiowej światowych producentów (KF, UKF, UHF, SAT), oraz przewodowej i radiowej łączności szerokopasmowej do wsparcia planowania na wyższych szczeblach dowodzenia.

Zdjęcia: Jakub Link-Lenczowski, MILMAG

System Topaz składa się z następujących modułów:

  • Topaz Tactics – zapewniający funkcjonalność systemu BMS (m.in. obsługa map cyfrowych, zobrazowanie i wymiana informacji o sytuacji taktycznej, wymiana informacji o wojskach własnych – BFT, interoperacyjność w środowisku koalicyjnym);
  • Topaz Fires – moduł kierowania różnorodnymi środkami artylerii lufowej i rakietowej;
  • Topaz Recon – moduł rozpoznania (środki optoelektroniczne, radary, BSP, inne sensory rozpoznawcze);
  • Topaz Strike – kierowanie bezzałogowymi środkami uderzenia (UCV np. Warmate);
  • Topaz Logistics – zarządzanie procesami zaopatrzenia (np. dowóz amunicji), wsparcie serwisowe.

Zintegrowany system zarządzania walką Topaz jest rozwiązaniem pozwalającym na efektywne wykorzystanie bieżących i przyszłych zasobów wojska. Ciągłe doskonalenie i rozbudowa systemu przez wiodącego polskiego dostawcę systemów łączności i dowodzenia gwarantuje użytkownikowi utrzymanie stałej przewagi informacyjnej nad przeciwnikiem. Obecnie Zintegrowany system zarządzania walką Topaz to kompleksowe i modularne rozwiązanie systemowe, którego zapewnia dowódcom na każdym szczeblu dowodzenia pełną kontrolę nad sytuacją na polu walki.

Topaz został zintegrowany ze 122-mm samobieżnymi haubicami 2S1 Goździk, 155-mm kołowymi haubicami wz. 1977 Dana, 155-mm samobieżnymi haubicami Krab, 120-mm samobieżnymi moździerzami M120 Rak, 122-mm wieloprowadnicowymi wyrzutniami rakietowymi WR-40 Langusta, a także z 98-mm moździerzami holowanymi M-98.

Sprawdź podobne tematy, które mogą Cię zainteresować

Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.

Dodaj komentarz

X